Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 08/05/2023 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 308 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Ngày nay, vai trò của sở hữu trí tuệ, bản quyền, thương hiệu ngày càng ra tăng trong nền kinh tế tri thức. Vì vậy, việc đăng ký và xác lập quyền đối với bản quyền tác giả, quyền liên quan cũng đặt ra một cách cấp thiết. Sau đây chúng tôi xin cung cấp tới Quý khách hàng Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả.

Quyền tác giả được quy định ở đâu?

Trước hết, chúng ta sẽ xem qua các quy định về quyền tác giả và dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả là gì? Nó được hiểu là các văn bản pháp luật quy định những vấn đề liên quan đến quyền tác giả.

Theo đó, các văn bản điều chỉnh bao gồm:

– Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, 2019 (gọi tắt là Luật Sở hữu trí tuệ);

Đăng ký bản quyền tác giả như thế nào?

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Đăng ký bản quyền tác giả hay còn được gọi với cái tên thông dụng khác đó chính là bảo hộ quyền tác giả. Đây là quyền cho người sáng tạo ra một tác phẩm để ngăn chặn các hành vi sử dụng trái phép của các cá nhân, tổ chức: sao chép, ăn trộm hay lạm dụng tác phẩm của người khác.

Để có thể tạo ra một tác phẩm cần phải đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, thời gian và cả tài chính. Vì thế việc đăng ký bản quyền tác giả là việc vô cùng quan trọng và nên làm khi sáng tạo ra một tác phẩm có giá trị, giúp tác phẩm được công nhận, trao phần thưởng xứng đáng và động viên tinh thần cho thành quả đóng góp của tác giả.

Để thực hiện nhanh chóng thủ tục bạn có thể sử dụng Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín.

Đăng ký bản quyền tác giả có lợi ích gì?

Đăng ký bản quyền tác giả là một thủ tục không bắt buộc, nhưng để bảo vệ tác phẩm khi có tranh chấp xảy ra thì nó lại đóng vai trò vô cùng cần thiết và quan trọng.

+ Việc đăng ký giúp tác giả dễ dàng khai thác các quyền nhân thân, tài sản và chủ sở hữu đã được pháp luật ghi nhận.

+ Chứng minh được tính hợp pháp khi xảy ra tranh chấp đối với tác phẩm, từ đó các cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp dân sự, hành chính với các hành vi xâm phạm bản quyền.

+ Giúp tác phẩm của tác giả, chủ sở hữu được bảo vệ quyền lợi theo điều ước của quốc tế có nghĩa là sản phẩm của bạn sẽ được bảo hộ trên toàn thế giới.

Với những lợi ích nêu trên bạn có thể thấy được yếu tố quan trọng và cần thiết như thế nào. Nếu bạn e ngại sự phức tạp của thủ tục và tốn nhiều thời gian công sức, có thể sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả hiện nay chúng tôi có cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Là các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

+ Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

+ Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

+ Tác phẩm báo chí;

+ Tác phẩm âm nhạc;

+ Tác phẩm sân khấu;

+ Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

+ Tác phẩm tạo hình, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

+ Tác phẩm nhiếp ảnh;

+ Tác phẩm kiến trúc;

+ Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

+ Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

+ Phầm mềm máy tính, Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Lưu ý: Tác phẩm được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Thủ tục đăng ký quyền tác giả

Muốn xác định chi phí cho Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của mình hết bao nhiêu bạn cần xác định được thủ tục phải làm để đăng ký được bản quyền như thế nào.

*Thẩm quyền đăng ký quyền tác giả và phương thức nộp hồ sơ:

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.

* Hồ sơ đăng ký quyền tác giả:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

– Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

– 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả.

– 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

– Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

– Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

* Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

* Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả

Theo quy định tại thông tư 211/2016/TT-BTC.

* Kết quả đăng ký quyền tác giả

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

Chúng tối xin cung cấp Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tới Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký bản quyền tác giả như sau:

– Tư vấn, soạn thảo bộ hồ sơ Đăng ký quyền tác giả;

– Thay mặt Quý công ty nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền;

– Đóng các khoản phí, lệ phí Nhà Nước;

– Theo dõi, cập nhận quá trình giải quyết hồ sơ;

– Giải trình và sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

– Nhận kết quả thực hiện thủ tục.

Khi có nhu cầu đăng ký bản quyền, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty Luật Hoàng Phi để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

5/5 - (4 bình chọn)