Để tăng độ phì nhiêu của đất chúng ta cần

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2185 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi: Để tăng độ phì nhiêu của đất chúng ta cần:

A. Bón phân hữu cơ.

B. Làm đất, tưới tiêu hợp lí.

C. Bón phân hữu cơ, tưới tiêu hợp lí.

D. Làm đất, tưới tiêu hợp lí, bón phân hữu cơ.

Đáp án đúng D.

Để tăng độ phì nhiêu của đất chúng ta cần Làm đất, tưới tiêu hợp lí, bón phân hữu cơ, theo đó Độ phì nhiêu được định nghĩa là khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng của đất một cách đầy đủ (không thiếu, không thừa) cho từng loại cây trồng hay một hệ thống cây trồng nhất định để đạt được năng suất và chất lượng mong muốn.

Lý giải việc chọn đáp án D là do:

Đặc điểm của độ phì nhiêu

– Các lọai đất khác nhau, độ phì nhiêu tự nhiên rất khác nhau, quá trình hình thành rất chậm.

– Quản lý không tốt sự suy giảm độ phì nhiêu sẽ rất nhanh

– Phần lớn đất canh tác hiện nay là có độ phì nhiêu thấp, 1 số ít là trung bình.

– Sử dụng phân bón thường đạt hiệu quả cao trên đất có độ phì nhiêu cao.

– Nhưng nếu độ phì nhiêu được cải thiện thì hiệu quả sử dụng phân bón sẽ tăng cao.

Một số yếu tố góp phần tạo nên độ phì nhiêu của đất:

Các chất dinh dưỡng thiết yếu cung cấp một cách đầy đủ cho cây trồng.

Độ ẩm phù hợp.

Nhiệt độ phù hợp.

Không chứa những chất gây hại cho cây trồng.

Đất có độ tơi xốp, đảm bảo cho cây trồng phát triển toàn diện.

Độ sâu của đất đạt chuẩn, giúp rễ cây bám chắc và giữ nước cho cây phát triển.

Hệ thống thoát nước hoạt động tốt, có khả năng sục khí giúp cho rễ cây phát triển tốt nhất.

Lớp đất trên bề mặt có đầy đủ các chất hữu cơ.

Có sự hoạt động của một số loại vi sinh vật có lợi (ví dụ như giun đất), hỗ trợ cho sự phát triển của cây trồng.

Nồng độ pH trong đất luôn duy trì trong ngưỡng an toàn (dao động khoảng từ 5.5 – 7.0)

Hiện nay, độ phì nhiêu của đất được chia thành 2 loại, bao gồm độ phì nhiêu tự nhiên và nhân tạo. Trong đó, độ phì nhiêu tự nhiên được hình thành nhờ thảm thực vật tự nhiên, không có sự tác động của con người. Bên cạnh đó, độ phì nhiêu nhân tạo lại được hình thành do sự tác động trực tiếp của con người, ví dụ như canh tác đất, bón phân, xới đất,…

5/5 - (5 bình chọn)