Dấu phẩy – Wikipedia tiếng Việt

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 06/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 146 Lượt xem
Đánh giá post

Dấu phẩy (ký hiệu: ,) là một dấu câu được sử dụng để ngắt quãng câu hoặc để thêm một ý khác vào trong câu, hoặc dùng để chia tách các yếu tố trong một danh sách.

Vào thế kỷ thứ 3 TCN, Aristophanes của Byzantium đã ý tưởng ra một mạng lưới hệ thống những dấu chấm duy nhất phân biệt những câu tách rời và chỉ ra lượng hơi thở thiết yếu để hoàn thành xong mỗi đoạn văn khi đọc to. [ 1 ] Các độ dài khác nhau được biểu lộ bằng một dấu chấm ở cuối, giữa hoặc trên cùng của dòng. Đối với một đoạn văn ngắn, một dấu chấm đã được đặt giữa dòng ( · ). Đây là nguồn gốc của khái niệm về một dấu phẩy, mặc dầu tên của nó đã được sử dụng cho dấu câu thay vì đoạn văn mà nó phân tách .Dấu phẩy được sử dụng thời nay là dấu gạch chéo, hoặc virgula suspensiva ( / ), được sử dụng từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17 để bộc lộ sự tạm dừng. Dấu phẩy tân tiến lần tiên phong được Aldus Manutius sử dụng. [ 2 ] [ 3 ]

Quy tắc dấu phẩy trong tiếng Việt[sửa|sửa mã nguồn]

Dấu phẩy được dùng để chỉ ranh giới bộ phận nòng cốt với thành phần ngoài nòng cốt của câu đơn và câu ghép. Thành phần ngoài nòng cốt có thể là các thành phần than gọi, chuyển tiếp, chú thích, tình huống, khởi ý.[4] Khi đọc, phải ngắt đoạn ở dấu phẩy. Nói chung, quãng ngắt ở dấu phẩy tương đối ngắn.

Ví dụ :Mẹ ơi, có khách đấy !Cuối cùng, Mỹ đã thua to .Tôi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố thân yêu của tôi .Thong thả, anh ấy bước ra .Bài hát ấy, tôi nghe nhiều lần .

Dấu phẩy dùng để chỉ ranh giới giữa những yếu tố trong phối hợp, nhất là phối hợp qua lại .

Ví dụ :Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp vĩnh viễn và khó khăn, tuy nhiên nhất định thắng lợi .( Hồ Chí Minh )

Dấu phẩy dùng để chỉ ranh giới giữa những vế trong câu ghép ( song song hay qua lại ) .

Ví dụ :Hễ còn một tên xâm lược trên quốc gia ta, thì ta còn phải liên tục chiến đấu, quét sạch nó đi .( Hồ Chí Minh )

Dấu phẩy hoàn toàn có thể dùng để chỉ ranh giới giữa phần đề và phần thuyết trong những trường hợp sau đây :

  • Khi phần đề làm thành một đoạn khá dài.

Ví dụ :Một trong những việc làm cần phải triển khai cấp tốc lúc này, là nâng cao dân trí .( Hồ Chí Minh )

  • Khi lược bớt động từ là trong câu luận.

Ví dụ :Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữa đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động. Tre, anh hùng chiến đấu .( Thép Mới )

  • Khi phần thuyết được đặt trước phần đề

Ví dụ:

Trong lịch sử vẻ vang có hai loại cuộc chiến tranh : cuộc chiến tranh chính nghĩa và cuộc chiến tranh phi nghĩa. Chính nghĩa, những cuộc cuộc chiến tranh chống bọn áp bức, bọn xâm lược, giành tự do, độc lập. Phi nghĩa, những cuộc cuộc chiến tranh xâm lược hoặc bình định cốt chiếm quốc tế hoặc cướp tự do, niềm hạnh phúc của một số ít người .( Trường Chinh )

Ngoài những trường hợp vừa kể thì giữa phần đề và phần thuyết của nòng cốt câu đơn, nói chung, không dùng dấu phẩy .Dấu phẩy còn dùng vì lẽ nhịp điệu trong câu, nhất là khi nhịp điệu có tác dụng biểu cảm .

Ví dụ :Bộ tư lệnh : những lớp tóc hoa râmNhững mái đầu trắng xoáVẫn có Bác, thư thả, trông xuống, dịu dàng êm ả .( Tố Hữu )

Quy định về dấu phẩy trong chữ số được vận dụng cho ngôn từ viết tại trường học, tổng thể những số liệu thống kê tại Nước Ta như sau : dấu phẩy (, ) được đặt sau chữ số hàng đơn vị chức năng. [ 5 ]

Quy tắc dấu phẩy khác ngoài tiếng Việt[sửa|sửa mã nguồn]

Các quy tắc đặt dấu phẩy (, ) thường khác nhau ở những ngôn từ khác thuộc nhiều vương quốc trên quốc tế. Điểm chung là dấu phẩy ngăn cách yếu hơn một dấu chấm (. ) và dấu phẩy quan trọng so với ý nghĩa của câu hơn là tùy ngôn từ đó người sử dụng đang sinh sống và thao tác .

Ngôn ngữ Anh[sửa|sửa mã nguồn]

Dấu phẩy trong tiếng Anh là Comma, ít được liên kết chặt chẽ hơn hoặc độc quyền về mặt ngữ pháp với những từ ngay sau dấu phẩy so với những từ khác. Dấu phẩy thực hiện một số chức năng trong văn bản tiếng Anh. Tuy nhiên, có vài sự khác biệt giữa cách sử dụng của người Mỹ và người Anh trong việc đặt dấu phẩy và dấu ngoặc kép.

Ở Vương quốc Anh ( BrE ) và nhiều nơi khác trên quốc tế, dấu câu thường chỉ được đặt trong dấu ngoặc kép nếu nó là một phần của nội dung được trích dẫn hoặc đề cập đến : [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Ví dụ :

My mother gave me the nickname ” Bobby Bobby Bob Bob Boy “, which really made me angry .

Khi đó, ở Hoa Kỳ ( AmE ), quy tắc đặt dấu phẩy thường được đặt trong dấu ngoặc kép. [ 6 ] [ 7 ] Ví dụ :

My mother gave me the nickname ” Bobby Bobby Bob Bob Boy, ” which really made me angry .

Trong Chiến tranh quốc tế thứ hai, người Anh đã sử dụng dấu phẩy để viết tắt. [ 9 ] Cụ thể ,

” Special Operations, Executive ” được viết tắt thành ” SO, E. “

Áo và Nam[sửa|sửa mã nguồn]

Ở Cộng hòa Áo và Nam Tirol, thuật ngữ ” dấu phẩy ” chỉ được sử dụng cho những số lượng ; thuật ngữ ” dấu phẩy ” đã tự trở thành một thuật ngữ chỉ dấu câu .
Chữ viết Do Thái cũng được viết từ phải sang trái. Tuy nhiên, dấu câu trong tiếng Do Thái chỉ gồm có dấu phẩy (, ) thường thì .
Ở Thụy Sĩ, việc sử dụng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy làm dấu phân làn thập phân là không đồng nhất. Theo hướng dẫn của Thủ tướng Liên bang tại Thụy Sĩ, dấu phẩy thường được sử dụng trong những văn bản chính thức của liên bang, nhưng dấu chấm được đặt giữa đơn vị chức năng tiền tệ và đơn vị chức năng con cho số tiền. [ 10 ] Điểm này cũng được Văn phòng Địa hình Liên bang sử dụng cho những tọa độ vương quốc của Thụy Sĩ .

Cả dấu chấm và dấu phẩy đều không được sử dụng làm dấu phân cách hàng nghìn. Trừ khi dấu cách được sử dụng làm dấu phân cách hàng nghìn, dấu nháy đơn (chẵn) được sử dụng.

Làm dấu ngăn cách thập phân[sửa|sửa mã nguồn]

Ở hầu hết những vương quốc châu Âu, dấu phẩy được sử dụng trong toán học dưới dạng số thập phân như một dấu phân làn thập phân. Nếu dấu phẩy cũng Open dưới dạng ký hiệu phân tách trong list những số thập phân, để tránh nhầm lẫn với những số thập phân, dấu chấm phẩy được sử dụng hoặc một khoảng chừng trắng rõ ràng được đặt sau dấu phẩy .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://tbtvn.org
Category: Giáo dục

Đánh giá post