Đất nào giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1911 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Đất trồng là lớp  bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. Đất trồng là sản phẩm biến đổi của đá dưới tác động của các yếu tố khí hậu, sinh vật và con người. Đất trồng khác với đá là đất trồng có độ phì nhiêu. Vậy Đất nào giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

Câu hỏi:

Đất nào giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

A. Đất cát.

B. Đất thịt nặng

C. Đất thịt nhẹ

D. Đất cát pha.

Đáp án đúng A.

Đất giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất là đất cát do đất cát có các hạt lớn (đường kính các hạt lớn nhất từ 0,05 đến 2mm) và chứa ít chất mùn.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Đất trồng là lớp  bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. Đất trồng là sản phẩm biến đổi của đá dưới tác động của các yếu tố khí hậu, sinh vật và con người. Đất trồng khác với đá là đất trồng có độ phì nhiêu.

Thành phần cơ giới của đất là nhân tố quyết định chế độ nước và không khí trong đất. Đất có nhiều sét, khả năng giữ nước cao nhưng thiếu không khí. Đất có tỉ lệ cát cao, có nhiều không khí nhưng thiếu nước. Đất có thành phần cơ giới trung bình là thích hợp với trồng trọt.

Cụ thể phần rắn của đất được hình thành từ thành phần vô cơ và thành phẩn hữu cơ. Phần vô cơ bao gồm các cấp hạt có đường kính khác nhau : hạt cát (từ 0,05 đến 2mm), limon (bột, bụi) (từ 0,002 đến 0,05mm) và sét (nhỏ hơn 0,002mm).

Tỉ lệ (%) của các hạt cát, limon và sét trong đất tạo nên thành phần cơ giới của đất. Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt trong đất người ta chia đất làm 3 loại chính : đất cát, đất thịt và đất sét. Giữa các loại đất này còn có các loại đất trung gian. Ví dụ : Đất cát pha, đất thịt nhẹ…

Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng. Đất chứa nhiều hạt có kích thước bé, đất càng chứa nhiều mùn, khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng tốt.

Đất cát có các hạt lớn (đường kính các hạt lớn nhất từ 0,05 đến 2mm) và chứa ít chất mùn nên có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất.

5/5 - (5 bình chọn)