Dao động thủy triều lớn nhất khi?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 4635 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Dao động thủy triều lớn nhất khi?

A. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 120o.

B. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 45o.

C. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 90o.

D. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời nằm thẳng hàng.

Đáp án đúng D.

Dao động thủy triều lớn nhất khi Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời nằm thẳng hàng, thủy triều là hiện tượng dao động thường xuyên, có chu kỳ của các khối nước trong các biển và đại dương, triều cường (dao động thủy triều lớn nhất) khi Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời nằm thẳng hàng (lực hút kết hợp).

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Sóng là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng. Phân loại: sóng bạc đầu, sóng thần.

Nguyên nhân của sóng chủ yếu do gió, gió càng mạnh, sóng càng to. Ngoài ra còn do tác động của động đất, núi lửa phun ngầm, bão,… Còn sóng thần là do động đất, núi lửa phun ngầm dưới đáy biển, bão.

Tác hại: Sóng thần có sức tàn phá khủng khiếp.

Thủy triều là hiện tượng dao động thường xuyên, có chu kỳ của các khối nước trong các biển và đại dương.

– Đặc điểm:

+ Triều cường (dao động thủy triều lớn nhất) khi Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời nằm thẳng hàng (lực hút kết hợp).

+ Triều kém khi Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời ở vị trí vuông góc (lực hút đối nghịch).

– Nguyên nhân: Chủ yếu do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.

 Dòng biển là hiện tượng chuyển động của lớp nước biển trên mặt tạo thành các dòng chảy trong các biển và đại dương. Phân loại: Các dòng biển nóng và các dòng biển lạnh.

Đặc điểm:

+ Dòng biển nóng thường phát sinh ở hai bên đường xích đạo chảy theo hướng tây, gặp lục địa chuyển hướng chảy về cực.

+ Dòng biển lạnh thường xuất phát từ vĩ tuyến 30 – 400 gần bờ đông các đại dương chảy về xích đạo.

+ Dòng biển nóng, lạnh hợp lại thành vòng hoàn lưu ở mỗi bán cầu.

+ Ở Bắc Bán Cầu có dòng biển lạnh xuất phát từ cực men theo bờ Tây các đại dương chảy về xích đạo.

+ Các dòng biển nóng, lạnh đối xứng nhau qua bờ đại dương.

+ Vùng có gió mùa, dòng biển đổi chiều theo mùa.

5/5 - (6 bình chọn)