Đảng viên sinh con thứ 3 thì xếp loại gì?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2750 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Theo quy định của Bộ Chính trị tại Quy định 102-QĐ/TW, Đảng viên sinh con thứ 3 được coi là một hành vi vi phạm chính sách dân số và bị xử lý kỷ luật với các mức khác nhau. Đảng viên sinh con thứ 3 thì xếp loại gì?

Xử lý Đảng viên sinh con thứ 3 như thế nào?

Trước khi tìm hiểu về Đảng viên sinh con thứ 3 thì xếp loại gì? thì cần hiểu được các hình thức xử lý đổi với Đảng viên sinh con thứ 3.

Theo Điều 27 Quy định 102-QĐ-TW năm 2017 quy định như sau:

Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

Theo quy định trên thì Đảng viên sinh con thứ ba bị xử lý như sau:

– Đảng viên sinh con thứ 3 bị khiển trách;

– Đảng viên sinh con thứ 3 gây hậu quả nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 4 bị cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ);

– Đảng viên sinh con thứ 3, thứ 4 gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 5 trở lên bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Đảng viên sinh con thứ 3 thì xếp loại gì?

Theo quy định tại khoản 2.3 Mục 2 Phần B Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng xếp loại Đảng viên gồm:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Là Đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

– Hoàn thành nhiệm vụ

+ Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

– Không hoàn thành nhiệm vụ:

Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

+ Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

+ Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

Vậy câu trả lời cho câu hỏi Đảng viên sinh con thứ 3 thì xếp loại gì? là Đảng viên bị xử lý kỷ luật do sinh con thứ ba thì xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp nào Đảng viên được sinh con thứ 3?

Nội dung ở trên đã phấn tích việc Đảng viên sinh con thứ 3 là vi phạm kỷ luật Đảng và Đảng viên sinh con thứ 3 thì xếp loại gì?

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều bị xử lý kỷ luật. Theo Quy định 05-QĐi/TW trường hợp sinh con thứ 3 không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình bao gồm:

– Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỉ lệ nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

– Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

– Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

– Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

– Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

+ Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

– Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

– Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình).

– Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

Các bước xử lý kỉ luật Đảng viên sinh con thứ 3

– Đảng viên vi phạm tự tiến hành kiểm điểm bằng việc nhận hình thức kỷ luật sau khi phát hiện và xác định hành vi vi phạm.

– Người đại diện tổ chức Đảng lắng nghe ý kiến của Đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức Đảng vi phạm trước khi tiến hành họp để xem xét, quyết định kỷ luật.

– Báo cáo lên cấp Ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp về Quyết định của cơ quan Đảng cấp dưới về việc kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

– Thông báo đến cấp dưới, nơi có tổ chức Đảng/Đảng viên vi phạm về Quyết định của cấp trên về việc kỷ luật về Đảng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm. Đưa Quyết định kỷ luật, Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật về Đảng cho tổ chức đảng hoặc Đảng viên vi phạm để chấp hành.

Quyết định kỷ luật có hiệu lực sau khi được công bố, nếu không đồng ý với quyết định kỷ luật thì người bị kỷ luật có có quyền khiếu nại lên cấp Ủy hoặc Ủy ban kiểm tra cấp trên; Ban chấp hành Trung ương trong thời gian 01 tháng kể từ ngày nhận quyết định.

5/5 - (6 bình chọn)