Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ kinh doanh bất động sản

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 22/05/2023 |
 • Tư vấn pháp luật |
 • 168 Lượt xem
Đánh giá post
Bất động sản vẫn luôn là đối tượng người dùng được chăm sóc của thương nhân cũng như mọi cá thể, tổ chức triển khai khác vì quyền lợi của nó mang lại là không nhỏ. Hiện nay, sau thời hạn khủng hoảng cục bộ, thị trường bất động sản đã có khởi sắc và lại lôi cuốn những nhà đâu tư. Kéo theo đó là hàng loạt những công ty kinh doanh thương mại bât động sản được xây dựng và cạnh tranh đối đầu nóng bức. để có được ấn tượng cũng như chỗ đứng vững chãi trong thị trường kinh doanh thương mại dịch vụ bất động sản thì những công ty, cá thể, tổ chức triển khai kinh doanh thương mại nên chọn cho mình một thương hiệu thật ấn tượng, tương thích là trong bước đầu tạo nên thương hiệu riêng cho mình. Để bảo vệ tuyệt đối cho thương hiệu của mình thì những công ty cần phải thực thi thủ tục đang ký thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ .
Sau đây, chúng tôi xin cung ứng cho quý khách thủ tục để hoàn toàn có thể đăng ký thương hiệu so với dịch vụ kinh doanh thương mại bất động sản theo đúng lao lý của pháp lý hiện hành .
Trước tiên ta xác lập dịch vụ kinh doanh thương mại bất động sản mà người sử dụng dự tính mang thương hiệu được phân vào nhóm 36 theo báng phân loại quốc tế Nice .Trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ kinh doanh bất động sản được tiến hành như sau:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Cá nhân, tổ chức triển khai có nhu yếu đăng ký thương hiệu hoàn toàn có thể tự mình nộp đơn đăng ký thương hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền trải qua đại diện thay mặt của chúng tôi. Đồng thời khi nộp đơn đăng ký, người sử dụng triển khai nộp lệ phí đăng ký thương hiệu và lấy chứng từ nộp lệ phí đăng ký thương hiệu để nộp kèm với hồ sơ .
Kèm theo đơn đăng ký thương hiệu, người sử dụng cần cung ứng vừa đủ những tài liệu sau :

 • Danh mục dịch vụ kinh doanh bất động sản dự định đăng ký nhãn hiệu;
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;
 • ủy quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • 01 mẫu nhãn hiệu (không nhỏ hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm);
 • Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký thương hiệu được cơ quan quản trị nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp đón nếu có đủ những thông tin và tài liệu theo lao lý tại khoản 1 Điều 108 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 .
Sau khi tiếp đón đơn đăng ký thương hiệu, cơ quan quản trị nhà nước triển khai giải quyết và xử lý đơn đăng ký thương hiệu qua những quy trình tiến độ sau :
Giai đoạn 1 : Thẩm định hình thức đơn đăng ký thương hiệu độc quyền

Đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn bao gồm: các loại giấy tờ cần thiết; phân nhóm; phân loại đối tượng nêu trong đơn; quyền nộp đơn;… Trường hợp đơn đang ký hợp lệ thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ hoặc thực hiện thủ tục cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận và Sổ đăng ký quốc gia về sỏ hữu công nghiệp. Trường hợp đơn đăng ký thuộc một trong các trường hợp tại khoản 2 Điều 109 Luật sở hữu trí tuệ thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo từ chối nêu rõ lý do.

Thời gian thẩm định và đánh giá hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn .
Giai đoạn 2 : Công bố đơn đăng ký thương hiệu
Đơn đăng ký thương hiệu đã được cơ quan quản trị nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp gật đầu hợp lệ được công bố trên Công báo chiếm hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn được gật đầu là đơn hợp lệ .
Giai đoạn 3 : Thẩm định nội dung
Đơn đăng ký thương hiệu được công nhận là hợp lệ thì sẽ được công bố đông thời cũng được đánh giá và thẩm định nội dung. Mục đích của đánh giá và thẩm định nội dung là để nhìn nhận năng lực cấp văn bằng bảo lãnh cho những đối tượng người dùng nêu trong đơn theo những điều kiện kèm theo bảo lãnh và xác lập khoanh vùng phạm vi bảo lãnh tương ứng. Thời hạn đánh giá và thẩm định nội dung từ 06 tháng kể từ ngày công bố đơn. Trong thời hạn đánh giá và thẩm định nội dung đơn, cơ quan quản trị nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có quyền nhu yếu người nộp đơn lý giải nội dung đơn, cung ứng những thông tin thuộc khoanh vùng phạm vi thực chất của đối tượng người dùng nêu trong đơn .

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ và đăng bạ

Đơn đăng ký nhãn hiệu không thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ quy định tại Khoản 1, khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận và Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Thời gian cấp văn bằng là 02-02 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng .

Lưu ý: thời gian bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày nộp đơn và được gia hạn không hạn chế số lần khi kết thúc thời hạn bảo hộ.

Chúng tôi cung ứng những dịch vụ pháp lý tương quan đến đăng ký thương hiệu :

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện đăng ký nhãn hiệu;
 • Tư vấn tính khả thi khi đăng ký nhãn hiệu;
 • Tra cứu sơ bộ khả năng đăng ký nhãn hiệu;
 • Tra cứu nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ – chi phí độc lập;
 • Đại diện đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng trong quá trình đăng ký nhãn hiệu;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;
 • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký, thẩm định đơn tại Cục sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với Cục sở hữu trí tuệ về việc đăng ký nhãn hiệu.

Đánh giá post