Đăng ký logo cho công ty giáo dục như thế nào?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 12/05/2023 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 58 Lượt xem
5/5 - (11 bình chọn)

Đăng ký logo công ty là một việc cần thiết nhưng không hề đơn giản theo đó yêu cầu người thực hiện thủ tục này phải có chuyên môn và kinh nghiệm để tiến hành các bước đăng ký. Đăng ký logo cho công ty giáo dục như thế nào?

Tại sao nên đăng ký logo cho công ty giáo dục?

Đăng ký logo là việc cần làm sau khi công ty đi vào hoạt động, mỗi công ty sẽ có một logo riêng để đại diện cho doanh nghiệp của mình. Logo còn có thể gắn trực tiếp lên sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp từ đó giúp khách hàng nhận biệt được sản phẩm, dịch vụ của công ty này với sản phẩm, dịch vụ của công ty khác.

Đăng ký logo tuy không phải là thủ tục bắt buộc nhưng được nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện bởi lẽ:

– Đăng ký logo để được pháp luật bảo vệ: Chúng ta chỉ bảo vệ được logo của mình khi chứng minh được mình là chủ sở hữu của logo đó. Vì vậy việc đăng ký sẽ giúp chúng ta chứng minh được ai là chủ sở hữu của logo đó và từ đó sẽ yêu cầu cơ quan pháp luật bảo vệ khi có hành vi xâm phạm.

Khi logo đã được pháp luật bảo hộ mà có người khác sử dụng logo giống y hệt hoặc tương tự với logo của bạn cho cùng loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn kinh doanh thì logo của bạn sẽ được pháp luật bảo vệ.

– Đăng ký logo để được độc quyền sử dụng: Chỉ khi đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ cho logo đã đăng ký thì mới được độc quyền sử dụng và không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào được quyền sử dụng khi chưa có sự đồng ý của chúng ta.

– Tạo niềm tin cho khách hàng: Khách hàng chỉ tin tưởng sử dụng một sản phẩm mang logo chính thống (có sự đầu tư logo thông qua việc đăng ký và chứng minh quyền sở hữu).

Nhìn vào một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã có logo chắc chắn khách hàng sẽ tự tin sử dụng và không bị nhầm lẫn với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp khác.

Từ đó, người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng, phù hợp với nhu cầu, lựa chọn của mình.  Do vậy với logo được gắn lên một sản phẩm và đã được đăng ký thì sẽ tạo niềm tin cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm.

Ai có quyền đăng ký logo?

Trước khi tìm hiểu về Đăng ký logo cho công ty giáo dục cần nắm được các đối tượng có quyền đăng ký logo theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 87 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 thì quyền đăng ký logo bao gồm:

– Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

– Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

– Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó;

Đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

– Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

– Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Như vậy theo quy định trên thì chủ thể đăng ký bảo hộ logo có thể là cá nhân hoặc pháp nhân (không phân biệt cá nhân/pháp nhân trong nước hay nước ngoài) đều có thể nộp đơn đăng ký logo tại Việt Nam.

Các bước đăng ký logo cho công ty giáo dục

Để đăng ký bảo hộ logo thì chủ đơn phải nắm rõ các điều kiện về đối tượng, nhóm đăng ký logo, logo dự định đăng ký, địa chỉ đăng ký, thời hạn… Sau đó mới chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các bước nộp đơn đăng ký dưới đây.

Bước 1: Tra cứu logo trước khi thực hiện thủ tục Đăng ký logo cho công ty giáo dục

– Trong quá trình đăng ký bảo hộ logo thì vấn đề tra cứu logo là không bắt buộc, tuy nhiên để có thể kiểm tra thông tin của logo có sự tương tự, trùng lặp hay dễ gây nhầm lẫn với những logo đã được cấp văn bằng bảo hộ trước đó hoặc đang trong quá trình đăng ký bảo hộ thì việc tra cứu logo là hoàn toàn cần thiết và đặc biệt quan trọng.

– Khi tra cứu logo sẽ giúp chủ sở hữu logo tiết kiệm được thời gian và chi phí đăng ký logo vì nếu không phát hiện ra việc có sự trùng lặp, tương tự hay dễ gây nhầm lẫn thì chủ sở hữu logo vẫn nộp đơn đăng ký bảo hộ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền và vẫn mất lệ phí nộp đơn, phải đợi một thời gian dài để Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn.

– Nếu chưa đủ điều kiện đăng ký bảo hộ do trùng, tương tự, dễ gây nhầm lẫn thì hồ sơ đăng ký sẽ bị trả lại khi đó chủ sở hữu logo buộc phải thực hiện việc đăng ký logo lại từ bước đầu dẫn đến việc rất tốn thời gian và chi phí.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ đăng ký logo và nộp tại cơ quan có thẩm quyền

Khi đã tra cứu logo và thấy có khả năng bảo hộ thì sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ Đăng ký logo cho công ty giáo dục, hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai đăng ký logo công ty theo mẫu của Cục sở hữu trí tuệ;

– 05 mẫu logo công ty đăng ký được in trên Giấy A4 với kích thước 8cmx8cm;

– Giấy giới thiệu công ty cho nhân viên đi nộp hồ sơ đăng ký logo công ty (trong trường hợp chủ sở hữu tự mình nộp đơn đăng ký) hoặc

– Giấy ủy quyền (áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu ủy quyền cho Công ty đại diện nộp đơn đăng ký logo);

– Chứng từ lệ phí xác nhận đã nộp phí đăng ký logo công ty;

– Tài liệu khác (nếu có) phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể,

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi hồ sơ Đăng ký logo cho công ty giáo dục được nộp thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn đăng ký logo công ty, đơn xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng.

– Công bố đơn: Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

– Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Sau quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký nếu logo đáp ứng yêu cầu bảo hộ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký logo cho chủ sở hữu đơn đăng ký. Nếu trường hợp từ chối cấp phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Dịch vụ đăng ký logo cho công ty giáo dục của Luật Hoàng Phi

Đăng ký logo là một thủ tục khá phức tạp, chủ đơn cần tìm hiểu rõ các quy định của pháp luật cũng như cần nhiều thời gian từ ước thẩm định đơn đến bước công bố và nhận kết quả.

Hiểu được những băn khoăn và lo lắng của quý khách hàng về vấn đề này Luật Hoàng Phi đã cung cấp dịch vụ đăng ký logo trọn gói và nhanh chóng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng những vấn đề như:

– Tư vấn và kiểm tra logo dự định đăng ký có bị trùng hay không;

– Soạn thảo toàn bộ hồ sơ đăng ký logo;

– Trình khách hàng ký hồ sơ;

– Thay khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Để quá trình đăng ký logo được hoàn thành nhanh nhất quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho chúng tôi: Bản scan giấy phép kinh doanh (đối với HKD, doanh nghiệp); Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu (đối với cá nhân); logo cần đăng ký bảo hộ chúng tôi sẽ hoàn thiện thủ tục này nhanh chóng nhất.

Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ đăng ký logo cho các cá nhân, doanh nghiệp chúng tôi tự tin cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất với thời gian nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất.

Khi cần tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ Đăng ký logo độc quyền, Khách hàng hãy nhấc máy điện thoại để gọi tới số: 0961.589.688 – 0981.378.999 hoặc liên hệ với Luật Hoàng Phi theo địa chỉ sau:

Khi có nhu cầu đăng ký logo, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty Luật Hoàng Phi để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

5/5 - (11 bình chọn)