Đăng ký logo bệnh viện như thế nào ?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 12/05/2023 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 192 Lượt xem
5/5 - (41 bình chọn)

Đăng ký logo bệnh viện là một trong những thủ tục cần thiết mà các chủ bệnh viện đang quan tâm lúc này. Việc đăng ký logo bệnh viện sẽ giúp dễ dàng nhận dạng thương hiệu và phân biệt với các bệnh viện khác, đồng thời giúp các bệnh viện phòng tránh bị xâm phạm logo và có cơ sở được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp.

Tuy nhiên, về các thủ tục đăng ký logo bệnh viện vẫn còn nhiều người chưa nắm rõ. Chính vì vậy, bài viết này nhằm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan để giải đáp các thắc mắc đến bạn đọc về vấn đề này.

Logo là gì dưới góc độ pháp lý?

Trong quy định của pháp luật hiện hành không quy định khái niệm pháp lý “logo”. Trong lĩnh vực design, thiết kế, quảng cáo,… Logo được hiểu là sản phẩm trực quan bao gồm hình ảnh hoặc chữ hoặc là sự kết hợp cả hình ảnh và chữ để giúp nhận dạng thương hiệu.

Dưới góc nhìn pháp lý, logo với những đặc tính trên có thể xem là một phần của nhãn hiệu – một dấu hiệu có tính pháp lý đặc thù. Tại Khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009) quy định về nhãn hiệu như sau:

“Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.”

Nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ có thể là nội dung chữ, là nội dung từ hoặc là một mẫu nhãn hiệu gồm cả nội dung chữ và nội dung từ. Thông qua nhãn hiệu, khách hàng, đối tác nhận diện được hàng hóa/dịch vụ của bạn và phân biệt được hàng hóa/dịch vụ của bạn với hàng hóa/dịch vụ của người khác. Đây là chức năng pháp lý của nhãn hiệu hay logo công ty.

Theo quy định pháp luật đăng ký logo bệnh viện như thế nào?

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, logo là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dưới 02 loại hình:

Thứ nhất: Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng (theo điểm g khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005):

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp như: Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện và bao bì sản phẩm), thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang trí.

Như vậy, logo bệnh viện có thể được coi là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và được bảo hộ quyền tác giả.

Thứ hai: Nhãn hiệu (theo khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005):

Là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Theo đó, bệnh viện có thể đăng ký bảo hộ cho logo của mình theo một trong hai đối tượng trên, trong đó:

– Mức độ bảo hộ cho tác phẩm mỹ thuật ứng dụng yếu hơn so với bảo hộ nhãn hiệu vì chỉ khi doanh nghiệp khác có logo giống hệt hoặc giống đến mức tối đa, người đó mới bị vi phạm bản quyền. Còn nhãn hiệu chỉ có dấu hiệu trùng hoặc tương tự thì đã bị vi phạm.

– Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ khi chủ sở hữu tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ theo nguyên tắc thuộc về người nộp đơn đầu tiên. Còn logo mặc nhiên được bảo hộ khi tác phẩm hoàn thành.

Căn cứ vào mục đích sử dụng logo mà người chủ sở hữu có thể lựa chọn tiến hành đăng ký bản quyền hoặc đăng ký nhãn hiệu. Hoặc để đảm bảo lợi ích tốt nhất thì có thể tiến hành đăng ký cả hai thủ tục này.

Quy trình đăng ký logo bệnh viện

Thứ nhất: Đăng ký logo bệnh viện dưới hình thức đăng ký bản quyền – Đăng ký tác phẩm mỹ thuật ứng dụng:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ theo Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Điều 36 Nghị định 22/2018/NĐ-CP Thành phần hồ sơ đăng ký gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

– 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

– Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa (ví dụ như hợp đồng);

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung;

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tiến hành nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết

Thời gian là 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ theo Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định về mức phí, lệ phí là 100.000 đồng/Giấy chứng nhận.

Thứ hai: Đăng ký logo bệnh viện dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009, 2019) và theo Khoản 5 Điều 2 Thông tư 13/2010/TT-BKHCN hồ sơ đăng ký bao gồm:

– 02 Tờ khai đăng ký theo Mẫu số 04-NH Phụ lục A Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;

– 05 mẫu nhãn hiệu giống nhau (trừ mẫu nhán hiệu dán trên tờ khai);

– Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu Công ty thụ hưởng quyền đó từ người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cục sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc hai văn phòng đại diện của Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, có thể nộp hồ sơ đăng ký logo qua đường bưu điện tới Cục SHTT/văn phòng đại diện của cục SHTT hoặc ủy quyền nộp đơn cho cá nhân, tổ chức khác hoặc cho những tổ chức dịch vụ pháp lý như công ty Luật, Văn phòng Luật sư.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và giải quyết

Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký logo, cơ quan quản lý nhà nước tiến hành xử lý đơn đăng ký logo qua các giai đoạn sau:

+ Giai đoạn 1: Thẩm định hình thức đơn đăng ký logo

+ Giai đoạn 2: Công bố đơn đăng ký logo

+ Giai đoạn 3: Thẩm định nội dung

Về thời gian kể từ khi nộp đơn đến khi cấp Giấy chứng nhận nếu logo đáp ứng được các điều kiện bảo hộ, không bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị phản đối thì sẽ mất khoảng 12 đến 18 tháng. Cụ thể:

+ Thẩm định hình thức : 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ

+ Công bố đơn đăng ký logo : 02 tháng kể từ ngày có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

+ Thẩm định nội dung : 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

+ Thời hạn cấp văn bằng : 02 – 03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí.

Về mức phí đăng ký căn cứ theo mức biểu phí quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC để xác định.

Khi có nhu cầu đăng ký logo, quý khách hàng có thể truy cập vào website: https://luathoangphi.vn để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

->>> Tham khảo thêm : Đăng ký logo độc quyền

->>> Tham khảo thêm : Đăng ký logo thương hiệu

5/5 - (41 bình chọn)