Đăng ký bản quyền bài hát

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 08/05/2023 |
 • Tư vấn pháp luật |
 • 165 Lượt xem
5/5 - (17 bình chọn)

Bài hát là một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Thị trường âm nhạc phát triển số lượng bài hát phát hành ngày càng nhiều và đa dạng. Lúc này, để tránh những trường hợp sao chép, đạo nhạc, sử dụng trái pháp  phép bài hát thì việc đăng ký bản quyền bài hát là vô cùng cần thiết.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề đăng ký bản quyền bài hát hãy cùng theo dõi các thông tin chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Đăng ký bản quyền bài hát là gì?

Căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) tác phẩm âm nhạc là một trong những loại hình được bảo hộ quyền tác giả. Theo đó, bản quyền bài hát là quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc. Điều 10 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định về tác phẩm âm nhạc như sau:

“Tác phẩm âm nhạc quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn”.

Như vậy, Đăng ký bản quyền bài hát là việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc. Trong đó, Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Theo khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định: “Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc phát sinh từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không bắt buộc phải đăng ký hay công bố.”

Sau khi bài hát được hoàn thành, bản quyền bài hát sẽ tự động được bảo hộ, không bắt buộc bài hát đó đã được đăng ký hay chưa. Tuy nhiên, trên thực tế, để tránh những tranh chấp phát sinh, khó khăn trong chứng minh bài hát thuộc sở hữu của mình, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Tác giả hoặc Chủ sở hữu bài hát thì thủ tục đăng ký bản quyền bài hát để được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả” là rất cần thiết.

Hồ sơ đăng ký bản quyền bài hát

Theo Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Điều 36 Nghị định 22/2018/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký bản quyền bài hát bao gồm một số tài liệu sau:

– Tờ khai đăng ký bản quyền bài hát (theo mẫu do Bộ Văn hóa – Thông tin quy định)

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

Tóm tắt nội dung bài hát; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh;

Thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

– Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân của tác giả;

– Hợp đồng ủy quyền/Giấy giới thiệu (Chủ sở hữu ủy quyền hoặc giới thiệu nhân viên của mình đi nộp hồ sơ thay);

– Giấy cam đoan đăng ký bản quyền âm nhạc (Tác giả cam đoan về nội dung tác phẩm do mình tự sáng tác);

– Tuyên bố tác giả và chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc (Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tuyên bố quyền của mình đối với tác phẩm);

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

– Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền âm nhạc (Trong trường hợp chủ sở hữu thuê, mua bài hát từ tác giả)

– 2 Bản in bài hát được thể hiện theo quy định.

Quy trình đăng ký bản quyền bài hát    

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Nghị định 22/2018/NĐ-CP, quy trình đăng ký bản quyền bài hát sẽ tiến hành theo các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Nộp hồ sơ

Sau khi đã soạn thảo và chuẩn bị xong hồ sơ tác giả, chủ sở hữu bài hát nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện theo các địa chỉ sau:

 1. Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả

Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.

ĐT: 04.38 234 304.

 1. Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh

Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: 08.39 308 086

 1. Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng

Số 01 Đường An Nhơn 7, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0511.3 606 967

Giai đoạn 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Theo Thông tư 211/2016/TT-BTC phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả, phí đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc là: 100.000 đồng/Giấy chứng nhận.

Nội dung bảo hộ quyền tác giả đối với bài hát

Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Theo Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ 2005 Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

 1. Đặt tên cho tác phẩm;
 2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 quyền tài sản cụ thể bao gồm các quyền:

+ Làm tác phẩm phái sinh;

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

+ Sao chép tác phẩm;

+ Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

Các quyền tài sản theo quy định do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản đã nêu ở trên và quyền Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm sẽ phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Khi có nhu cầu đăng ký bản quyền, quý khách hàng có thể truy cập vào website: https://luathoangphi.vn để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

5/5 - (17 bình chọn)