Đặc trưng làm nên giá trị công bằng bình đẳng của pháp luật là gì?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 3990 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Trong đời sống hằng ngày, chắc hẳn thuật ngữ “Pháp luật” đã không còn xa lạ với mọi người dân. Tuy nhiên đặc trưng làm nên giá trị công bằng bình đẳng của pháp luật là gì lại là câu hỏi không phải ai cũng nắm được.

Pháp luật là gì?

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra, ban hành hoặc là thừa nhận, mang tính bắt buộc phải thực hiện và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình.

Từ khái niệm về pháp luật có thể thấy:

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung, bao gồm các quy phạm mang tính pháp luật và tính đạo đức, được áp dụng trên phạm vi cả nước, áp dụng với mọi chủ thể trong xã hội .

Pháp luật mang tính bắt buộc chung và được đảm bảo thực hiện. Mọi quy định của pháp luật được áp dụng với mọi chủ thể trong cộng đồng không phân biệt già trẻ gái trai … Bên cạnh đó các chủ thể không có quyền đặt ý chí chủ quan của mình vào quyết định là thực hiện hay không.  

Pháp luật cũng đảm bảo cho việc thực hiện này bằng các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, ở mức độ có hành vi chống đối thì sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Điều này đã góp phần tạo ra sự công bằng và bình đẳng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ thể

Con đường hình thành của pháp luật là được Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận của Nhà nước đối với những tập quán, tiền lệ đã có sẵn và được nâng lên thành pháp luật

Bản chất nội dung của pháp luật là nhằm thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Với những quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung pháp luật chính là những yêu cầu, đòi hỏi hoặc cho phép của nhà nước đối với hành vi ứng xử của các chủ thể trong xã hội. Nói cách khác, pháp luật thể hiện ý chí của nhà nước; thông qua pháp luật, nhà nước cho phép người dân được làm gì, không cho phép họ làm gì hay bắt buộc họ phải làm gì, làm như thế nào…

Đặc trưng của pháp luật

– Thứ nhất: Pháp luật có tính quy phạm phổ biến.

Trong xã hội hiện nay không chỉ pháp luật có tính quy phạm mà đạo đức, tập quán, tín điều tôn giáo, các tổ chức chính trị-xã hội đều có tính quy phạm. Tuy nhiên tính quy phạm của pháp luật được thể hiện ở chỗ đây chính là khuôn mẫu chung cho nhiều người cùng thực hiện và cần phải tuân theo. Pháp luật là khuôn mẫu chung, áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực và khuôn mẫu này sẽ được áp dụng nhiều lần trong không gian và thời gian và thời gian rộng lớn.

+ Tính quy phạm phổ biến của pháp luật cũng là ranh giới phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác. Ví như quy phạm tín điều tôn giáo chỉ áp dụng trong phạm vi người theo tín điều tôn giáo đó mà không áp dụng chung với mọi chủ thể trong xã hội.

+ Làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật.

– Thứ hai: Pháp luật có tính quyền lực nhà nước.

Tính quyền lực nhà nước là đặc điểm riêng có của pháp luật. Để thực hiện việc tổ chức và quản lí các mặt của đời sống xã hội, nhà nước cần có pháp luật. Pháp luật là những quy định bắt buộc đối với tất cả mọi cá nhân và tổ chức.

+ Pháp luật thể hiện ý chí của nhà nước. Thông qua pháp luật, nhà nước cho phép người dân được làm gì, không cho phép họ làm gì hay bắt buộc họ phải làm gì, làm như thế nào…

+  Với quyền lực của mình, nhà nước có thể sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để tổ chức thực hiện pháp luật, yêu cầu các cá nhân, tổ chức trong xậ hội phải thực hiện pháp luật nghiêm chỉnh. Khi cần thiết, nhà nước có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế để bảo vệ pháp luật, trừng phạt người vi phạm, đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong cuộc sống.

– Thứ ba: Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

+ Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức được thể hiện qua các văn bản quy phạm pháp luật: diễn đạt chính xác, một nghĩa.

+ Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền ban hành đều được quy định rõ trong “Hiến pháp” và “Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.

+ Văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung của văn bản do cơ quan cấp trên ban hành à mọi văn bản pháp luật đều không được trái với Hiến pháp à tạo nên sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đặc trưng làm nên giá trị công bằng bình đẳng của pháp luật là gì?

Từ những đặc trưng của pháp luật có thể thấy đặc trưng làm nên giá trị công bằng bình đẳng của pháp luật là tính quy phạm phổ biến của pháp luật. Các quy định của pháp luật là những khuôn mẫu, chuẩn mực định hướng cho nhận thức và hành vi của mọi người, hướng dẫn cách xử sự cho cá nhân, tổ chức trong xã hội. Pháp luật được áp dụng đối với tất cả mọi cá nhân và tổ chức và không có sự phân biệt đối sử. Trước pháp luật mọi người đều có quyền và nghĩa vụ như nhau. Pháp luật cũng điều chỉnh các quan hệ xã hội trên các lĩnh vực của cuộc sống, pháp luật tác động đến mọi địa phương, vùng miền của đất nước.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề Đặc trưng làm nên giá trị công bằng bình đẳng của pháp luật là gì. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

5/5 - (6 bình chọn)