Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ lao động thủ công lên lao động

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 4869 Lượt xem
5/5 - (8 bình chọn)

Cho đến ngày nay, nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng kĩ thuật. Vậy trong đó Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ lao động thủ công lên lao động nào là câu hỏi nhiều bạn học sinh rất quan tâm.

Câu hỏi:

Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ lao động thủ công lên lao động

A. Thủ công.

B. Cơ khí.

C. Tự động hoá.

D. Tiên tiến.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ lao động thủ công lên lao động là đáp án:

B. Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ lao động thủ công lên lao động cơ khí.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Cho đến ngày nay, nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng kĩ thuật:

Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ lao động thủ công là chính lên lao động dựa trên công cụ cơ khí, từ đó xuất hiện khái niệm công nghiệp hoá (quá trình biến một nước nông nghiệp thành nước công nghiệp). Công nghiệp hoá là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thử công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí.

Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai (hay còn được gọi là cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật mà thời đại hiện có) gắn với quá trình chuyển từ lao động cơ khí là lao động chính lên lao động dựa trên công cụ tự động hoá, sử dụng rộng rãi người máy và những công nghệ hiện đại khác, từ đó xuất hiện khái niệm hiện đại hoá (tức là quá trình trang bị kĩ thuật – công nghệ mà thời đại hiện có). Hiện đại hoá là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế – xã hội.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế – xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương  pháp  tiên  tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

=> Như vậy đáp án đúng cho câu hỏi cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ lao động thủ công lên lao động là đáp án B. Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ lao động thủ công lên lao động cơ khí.

5/5 - (8 bình chọn)