Cung – cầu trên thị trường bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào dưới đây?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 3268 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong nền sản xuất hàng hoá, mục đích của sản xuất là để tiêu dùng, để bán. Trong đó, sản xuất thường gắn với cung và tiêu dùng thường gắn với cầu. Vậy cung – cầu trên thị trường bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào dưới đây là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi: Cung – cầu trên thị trường bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào dưới đây

A. Người sản xuất

B. Giá cả

C. Hàng hóa

D. Tiền tệ

Đáp án đúng là đáp án B: cung – cầu trên thị trường bị ảnh hưởng bởi yếu tố giá cả.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Trong nền sản xuất hàng hoá, mục đích của sản xuất là để tiêu dùng, để bán. Trong đó, sản xuất thường gắn với cung và tiêu dùng thường gắn với cầu. Tiêu dùng bao gồm tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cho đời sống cá nhân.

Cung là khối lượng hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cá, khả năng sản xuất và chí phí sản xuất xác định. Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung và cầu. Cụ thể:

+ Về phía cung, khi giá cả tăng lên, các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, lượng cung tăng lên và ngược lại, khi giá cả giảm xuống, các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, lượng cung giảm xuống.

+ Về phía cầu, khi giá cả giảm xuống thì nói chung cầu có xu hướng tăng lên và ngược lại.

Trên thực tế, các trường hợp của cung – câu thường vận động không ăn khớp với nhau, nói cách khác, thường diễn ra thông qua các trường hợp cung lớn hơn cầu hoặc cung nhỏ hơn cầu. Còn trường hợp cung bằng cầu xảy ra chỉ là kết quả của việc san bằng sự chênh lệch giữa giá cả và giá trị hàng hoá, thông qua cạnh tranh giữa người bán và người mua trên thị trường khi xét toàn bộ hàng hoá đem ra lưu thông.

Do đó đáp án đúng cho câu hỏi cung – cầu trên thị trường bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào dưới đây là đáp án B: cung – cầu trên thị trường bị ảnh hưởng bởi yếu tố giá cả.

5/5 - (5 bình chọn)