Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Cẩm Tú |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2556 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được nhà nước công nhận. Trong mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn chủ sở hữu và công ty là các thực thể pháp lý riêng biệt, chủ sở hữu chính là thể nhân còn công ty là pháp nhân. Công ty trách nhiệm hữu hạn hiện nay được chia làm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

>>> Tham khảo: Nghỉ phép tiếng Anh là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh là Limited Liability Company

Công ty trách nhiệm hữu hạn được định nghĩa trong tiếng Anh như sau:

Limited Liability companies are types of enterprises with legal status and state recognition. In the model of a limited liability company, the owner and the company are separate legal entities, the owner is the natural person and the company is the legal entity. Limited liability company are now divided into one-member limited liability companies and two-member limited liability companies.

>>> Tham khảo: Diện Tích Tiếng Anh Là Gì?

Loại hình công ty khác tiếng Anh là gì?

Một số loại hình công ty khác công ty Trách nhiệm hữu hạn có thể kể đến và được dịch theo tên tiếng Anh như sau:

+ Công ty cổ phần tên tiếng Anh được dịch là: joint stock company

+ Công ty hợp danh tên tiếng Anh được dịch là: Partnership

+ Doanh nghiệp tư nhân tên tiếng Anh được dịch là: private enterprise

Lưu ý: Nhóm công ty (company group) bao gồm tổng công ty hoặc tập đoàn kinh tế không thuộc loại hình doanh nghiệp và không có tư cách pháp nhân.

>>> Tham khảo: Thượng Tá Tiếng Anh Là Gì?

 

Những từ được sử dụng nhiều khi nhắc đến công ty trách nhiệm hữu hạn bằng tiếng Anh?

Những từ được sử dụng nhiều khi nhắc đến công ty trách nhiệm hữu hạn bằng tiếng Anh như sau:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được dịch sang tiếng Anh là: ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên được dịch sang tiếng Anh là: Two-member limited liability company

+ Góp vốn được dịch sang tiếng Anh là: capital contribution

+ Thành viên được dịch sang tiếng Anh là: member

+ Hội đồng thành viên được dịch sang tiếng Anh có nghĩa là: Council members

+ Chủ tịch công ty được dịch sang tiếng Anh có nghĩa là: company president

+ Chủ tịch hội đồng thành viên được dịch sang tiếng Anh có nghĩa là: Chairman of the Board of members

+ Tổng giám đốc được dịch sang tiếng Anh là gì: general manager

+ Giám đốc được dịch sang tiếng Anh là: manager

+ Phó giám đốc được dịch sang tiếng Anh là: Vice Director

+ Vốn điều lệ được dịch sang tiếng Anh là: Authorized capital

+ Trưởng phòng được dịch sang tiếng Anh là: manager

+ Kế toán được dịch sang tiếng Anh là: accountant

>>> Tham khảo: Khu Phố Tiếng Anh Là Gì? Tổ Dân Phố Tiếng Anh Là Gì?

5/5 - (6 bình chọn)