Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân không?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 18/08/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 560 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân không? Điều này nhận được nhiều sự quan tâm từ những cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, hoặc từ những đối tác đang muốn giao dịch với công ty.

Bài viết này được TBT Việt Nam thực hiện nhằm giải đáp băn khoăn trên cho Quý độc giả.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong các loại hình doanh nghiệp được pháp luật doanh nghiệp ghi nhận, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; thành viên chịu trách về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên mang những đặc điểm sau:

+ Về thành viên công ty, thành viên có thể là một cá nhân hay tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ công ty

+ Về tư cách pháp lý: công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân

+ Về trách nhiệm tài sản: chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ bằng tài sản của công ty. Thành viên chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ các khoản nợ và tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp

+ Về chuyển nhượng vốn, phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình cho người khác. Việc chuyển nhượng pahir tuân thủ theo quy định pháp luật.

+ Về huy động vốn, Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu, được quyền phát hành trái phiếu

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ti trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có cá đặc điểm sau:

+ Về chủ sở hữu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ sở hữu

+ Về tư cách pháp lý: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân

+ Về trách nhiệm tài sản: công ty chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ bằng tài sản của công ty. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ các khoản nợ và tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp.

+ Về chuyển nhượng vốn,chủ sở hữu được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Việc chuyển nhượng phải tuân thủ theo quy định pháp luật. Trường hợp nhất định có thể làm thay đổi mô hình công ty.

+ Về huy động vốn, Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu, được quyền phát hành trái phiếu.

Điều kiện để có tư cách pháp nhân theo quy định

Từ việc làm rõ khái niệm, đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn, để giải đáp Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân không? chúng ta cần làm rõ các điều kiện để một tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật.

Tư cách pháp nhân là việc nhà nước công nhận cho tính hợp pháp trong sự tồn tại, tổ chức hoạt động của mình, chứng nhận tổ chức về quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật

Pháp nhân theo như quy định tại Bộ luật dân sự 2015 là một tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định: được thành lập theo quy định pháp luật, có cơ cấu tổ chức hợp pháp, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân không?

Xét trên những điều kiện để được công nhận một tổ chức là pháp nhân, có thể thấy rằng công ty trách nhiệm hữu hạn đã đáp ứng đầy đủ các yếu tố này:

Thứ nhất, được thành lập theo quy định pháp luật, điều kiện này là yêu cầu bắt buộc khi thành lập công ty, cần thực hiện những thủ tục và đăng kí đúng theo quy định pháp luật.

Thứ hai có cơ cấu tổ chức hợp pháp, điều kiện này yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ phải có cơ cấu tổ chức theo pháp luật quy định.

Thứ ba, nhân danh chính mình tham gia vào quan hệ pháp luật, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể thực hiện việc kí kết hợp đồng, giao dịch, là nguyên đơn, bị đơn trong việc giải quyết các vụ án tại Tòa… trên danh nghĩa của chính mình

Thứ tư, tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn từ khi đăng kí thành lập thì chủ sở hữu hoặc các thành viên góp vốn đã thực hiện việc đóng góp hình thành tài sản của công ty. Trong quá tình hoạt động và phát triển công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm với số tài sản công ty. Trường hợp công ty phá sản thì sẽ dùng tài sản của công ty để giải quyết mà không ảnh hưởng đến tài sản cá nhân của chủ sở hữu hay thành viên công ty.

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân từ khi nào?

Theo luật doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, kể từ thời điểm này công ty trách nhiệm hữu hạn có thể nhân danh chính mình thiết lập các giao dịch.

Việc được công nhận và có tư cách pháp nhân có ý nghĩa quan trọng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nói riêng và các tổ chức doanh nghiệp khác nói chung; bởi lẽ tư cách pháp lý này giúp các tổ chức doanh nghiệp có thể nhân danh chính mình để thực hiện các hợp đồng, giao dịch, là chủ thể trong các quan hệ pháp luật.

Ngoài thắc mắc: Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân không? Quý khách hàng có những thắc mắc khác liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn vui lòng liên hệ TBT Việt Nam theo số 1900 6560, trân trọng!

5/5 - (5 bình chọn)