Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 738 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Bài viết sẽ đem đến cho Quý độc giả các thông tin hữu ích về công ty hợp danh, trong đó có giải đáp những thắc mắc như: Công ty hợp danh là gì? Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không? Cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây:

Công ty hợp danh là gì?

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung được gọi là các thành viên hợp danh, ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Đôi điều về công ty hợp danh

Trước khi trả lời câu hỏi: Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không? cùng TBT Việt Nam tìm hiểu thêm những thông tin hữu ích về công ty hợp danh.

Thứ nhất: Về thành viên công ty hợp danh

Thành viên công ty hợp danh theo pháp luật quy định có 2 loại:

– Thành viên hợp danh: Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Quyền nghĩa vụ cụ thể của thành viên được quy định tại điều 176, Luật doanh nghiệp 2014.

Ngoài ra thì pháp luật cũng quy định hạn chế một số quyền của thành viên hợp danh:

+ Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

+ Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác

+ Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Nhìn chung thì việc hạn chế này nhằm đảm bảo tài sản của thành viên hợp danh trong trường hợp thanh toán các khoản nợ của công ty, cũng như việc đảm bảo sự vận hành trên bản chất là công ty đối nhân của công ty hợp danh.

– Thành viên góp vốn: thành viên này có thể có hoặc không trong công ty hợp danh. Thành viên góp vốn không có vai trò quan trọng như thành viên hợp danh, tuy nhiên sự tham gia của thành viên này khiến khả năng huy động vốn của công ty cao hơn.

Thứ hai: Về chế độ trách nhiệm đối với thành viên công ty hợp danh.

– Đối với thành viên hợp danh: các thành viên hợp danh sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình với các khoản nợ của công ty.

Trách nhiệm này không phụ thuộc vào số vốn đã được đăng kí trước đó mà nếu trường hợp chưa trả được hết nợ có thể đem tài sản cá nhân của thành viên hợp danh ra xử lý

– Đối với thành viên góp vốn trong công ty hợp danh: do các quy định về quyền của thành viên này hạn chế hơn rất nhiều cũng như việc các thành viên góp vốn không tham gia chính vào quá trình hoạt động công ty.

Vậy nên thành viên góp vốn trong công ty hợp danh chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong số vốn mà mình đã góp vào công ty

Thứ ba: Về vốn trong công ty hợp danh và cách huy động vốn trong công ty hợp danh

– Vốn điều lệ trong công ty hợp danh là tổng giá trị tài sản mà các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ti.

– Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào đề công khai huy động vốn trong công chúng. Con đường duy nhất để huy động vốn là kết nạp thành viên mới tăng vốn góp thành viên hay tăng giá trị tài sản công ty.

Thứ tư: Về tư cách pháp lí và trách nhiệm tài sản của công ti hợp danh

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không?

Tư cách pháp nhân là việc nhà nước công nhận cho tính hợp pháp trong sự tồn tại, tổ chức hoạt động của mình, chứng nhận tổ chức về quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật

Như đã đề cập ở trên theo khoản 2, điều 172, Luật doanh nghiệp 2014, công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, công ty hợp danh đã đáp ứng đủ các điều kiện để trở thành pháp nhân theo Luật dân sự 2015 đã quy định được thành lập theo quy định pháp luật, có cơ cấu tổ chức hợp pháp, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Đây là một chế định đặc sắc của pháp luật Việt Nam so với Luật doanh nghiệp 1999 và pháp luật nhiều nước trên thế giới vì các văn bản này không thừa nhận tư cách pháp nhân cho công ty hợp danh. Tuy vậy còn nhiều tranh cãi nhưng chế định này hiện tại vẫn được giữ nguyên.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân từ khi nào?

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Như vậy, kể từ thời điểm này công ty hợp danh có thể nhân danh chính mình thiết lập các giao dịch mà không phải nhân danh thành viên hợp danh.

Quý vị còn những băn khoăn về công ty hợp danh như: Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không? vui lòng liên hệ TBT Việt Nam theo số 1900 6560 để được tư vấn. Trân trọng!

5/5 - (5 bình chọn)