Công đoàn là gì? Vai trò của tổ chức này đối với người lao động?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/04/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 98 Lượt xem
Đánh giá post

Công đoàn là gì ? Vai trò của tổ chức triển khai công đoàn trong quan hệ lao động ? Trách nhiệm của công đoàn so với những chủ trương cho người lao động ? Thủ tục xin gia nhập tổ chức triển khai công đoàn ? Đối tượng đóng phí công đoàn ?

1. Công đoàn là gì?

Công đoàn Nước Ta là một tổ chức triển khai giữ vai trò quan trọng trong hoạt động giải trí chính trị – xã hội và đặc biệt quan trọng là so với người lao động. Tuy nhiên trên thực tiễn vai trò của Công đoàn không phải ai cũng nắm được còn nhiều người hiểu sai về vai trò công đoàn cũng như Công đoàn bị “ lu mờ ” so với những cơ quan khác ( Tòa án, công an … ) trong bảo vệ quyền hạn của người lao động.

Căn cứ Điều 10 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định như sau:

Công đoàn được xây dựng trên cơ sở tự nguyện của giai cấp công nhân, tri thức và người lao động, đó là một tổ chức triển khai chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, chăm sóc, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đại diện cho người lao động ; tham gia giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai đơn vị chức năng, doanh nghiệp về những yếu tố có tương quan đến quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, tuyên truyền, hoạt động người lao động học tập, rèn luyện, đoàn kết, chấp hành pháp lý, nâng cao trình độ, kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp, kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

cong-doan-la-gi-vai-tro-cua-to-chuc-nay-doi-voi-nguoi-lao-dong

Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về tổ chức công đoàn: 1900.6568

2. Vai trò của tổ chức Công đoàn đối với người lao động:

Công đoàn giữ vai trò quan trọng so với người lao động, là một tổ chức triển khai không hề thiếu để đứng giữa mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Đảm bảo quyền và quyền lợi hợp pháp của hai bên, hài hòa mối quan hệ này để cùng tăng trưởng, giữ không thay đổi trong hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại. Căn cứ Luật công đoàn 2012 lao lý về vai trò của tổ chức triển khai công đoàn trong quan hệ lao động : – Thực hiện vai trò đại diện thay mặt, bảo vệ quyền và quyền lợi chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động : Giúp đỡ người lao động trong hoạt động giải trí kí kết hợp đồng lao động, tư vấn ch người lao động biết quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong hợp đồng mà họ kí kết, để bảo vệ quyền hạn cho người lao động. Giúp người lao động tránh rủi ro đáng tiếc pháp lý khi không nắm được nội dung hợp đồng mà vi phạm .

Xem thêm: Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm với cán bộ công đoàn

Tham gia, thương lượng, kí kết và giám sát việc triển khai thỏa ước lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động về những điều kiện kèm theo trong quan hệ lao động mà hai bên đã đàm đạo, thống nhất trải qua thương lượng tập thể. Đây là văn bản để người lao động trên sở thỏa thuận hợp tác, thương lượng bằng sức mạnh của tập thể để tạo sức ép cho người sử dụng lao động đưa ra những yếu tố có lợi cho người lao động trong quan hệ lao động. Tuy nhiên không được trái pháp luật của pháp lý. Do đó cần có sự tham gia của tổ chức triển khai Công đoàn. Bên cạnh đó tổ chức triển khai công đoàn còn tham gia kiến thiết xây dựng và giám sát việc triển khai thang lương, quy định trả lương, thưởng, nội quy lao động. Thực hiện việc trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động xử lý những yếu tố quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Tiến hành tư vấn pháp lý cho người lao động để người lao động để người lao động hoàn toàn có thể tự bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của mình. Tham gia xử lý tranh chấp lao động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi quyền hạn của người lao động, tập thể lao động bị xâm phạm thì tổ chức triển khai công đoàn có quyền đề xuất kiến nghị với cơ quan, tổ chức triển khai nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý. Trường hợp cần khởi kiện ra tòa thì tổ chức triển khai Công đoàn có quyền đại diện thay mặt cho tập thể người lao động, người lao động khi được người lao động chuyển nhượng ủy quyền. Bên cạnh đó tổ chức triển khai Công đoàn được tổ chức triển khai, chỉ huy tập thể người lao động đình công theo lao lý của pháp lý. Giúp hòa giải, không thay đổi cùng nhau tăng trưởng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Ngoài ra Công đoàn còn có công dụng tuyên truyền, giáo dục, hoạt động người lao động làm theo đúng chủ trương chủ trương của Đảng và nhà nước, không ngừng nâng cao trình độ, trình độ, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, nội quy của tổ chức triển khai, của doanh nghiệp. Vận động người lao động thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống tiêu tốn lãng phí, phòng chống tham nhũng.

3. Thủ tục thành lập, gia nhập công đoàn:

Việc xây dựng công đoàn là sự tự nguyện nên người lao động trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai đều có quyền xây dựng, gia nhập và hoạt động giải trí miễn sao phải theo đúng pháp luật của Luật công đoàn và pháp lý có tương quan .

Xem thêm: Công đoàn cơ sở là gì? Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở?

Tuy nhiên công đoàn cấp trên cơ sở vừa có quyền và vừa có nghĩa vụ và trách nhiệm hoạt động người lao động tham gia công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai. Có quyền nhu yếu cơ quan chức năng tạo điều kiện kèm theo cho việc xây dựng công đoàn vì những vai trò quan trọng không thua kém những cơ quan, đoàn thể khác trong bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động. Khi tổ chức triển khai công đoàn được xây dựng theo đúng lao lý của pháp lý thì người sử dụng lao động, tổ chức triển khai bắt buộc phải thừa nhận, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để công đoàn hoạt động giải trí.

4. Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động:

Sự tăng trưởng của nền kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa kéo theo sự tăng trưởng của quan hệ lao động. Do vậy, vai trò của tổ chức triển khai Công đoàn trong quan hệ lao động cũng đượ phát huy tối đa để bảo vệ quyền hạn cho người lao động khi quan hệ lao động đang ngày càng trở nên phức tạp và nhiều xích míc. Tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động được pháp luật trong Hiến pháp năm 2013, Luật Công Đoàn năm 2012 và “ Bộ luật lao động năm 2019 ”. Theo pháp luật tại Điều 10, Hiến pháp năm 2013 thì “ Công đoàn Nước Ta là tổ chức triển khai chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được xây dựng trên cơ sở tự nguyện, đại diện thay mặt cho người lao động, chăm sóc và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động ; tham gia quản trị nhà nước, quản trị kinh tế tài chính – xã hội ; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, doanh nghiệp về những yếu tố tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động ; tuyên truyền, hoạt động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp, chấp hành pháp lý, kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ” Về vai trò của tổ chức triển khai Công đoàn trong quan hệ lao động được lao lý tại Điều 188 Bộ Luật lao động năm 2012. Theo đó, Công đoàn có những vai trò cơ bản sau :

Thứ nhất, Công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Thứ hai, Công đoàn tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Thứ ba, Công đoàn tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động. Khi xảy ra tranh chấp lao động về lợi ích, Công đoàn là tổ chức phối hợp, lãnh đạo người lao động tiến hành đình công.

Xem thêm: Kinh phí công đoàn là gì? Sử dụng kinh phí công đoàn như thế nào?

Thứ tư, Công đoàn tham gia đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.  Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tổ chức Công đoàn có vai trò điều hoà và ổn định quan hệ lao động xã hội, đây là vai trò không một tổ chức nào khác có thể thay thế. Bởi vì, Công đoàn là đại diện một bên của quan hệ lao động, thiếu Công đoàn không thể tạo thành quan hệ lao động hoàn chỉnh.

Mặc dù pháp lý đã lao lý đơn cử về tính năng, vai trò của Công đoàn trong quan hệ lao động. Nhưng trên trong thực tiễn vai trò này vẫn chưa thực sự được phát huy một cách có hiệu suất cao để bảo vệ quyền hạn cho người lao động. Vì việc vận dụng những lao lý của pháp lý vào thực tiễn còn nhờ vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố tiềm năng của chính bản than mỗi tổ chức triển khai Công đoàn.

5. Trách nhiệm của công đoàn đối với các chính sách cho người lao động:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư ! Em có một trường hợp, mong luật sư giúp em ạ ! Anh A là công nhân, đã ký hợp đồng lao động với thời hạn 24 tháng với công ty B vào tháng 6-2011. Trong quy trình thao tác, tháng 1-2013 anh A được đại hội công đoàn công ty nhiệm kỳ 2013 – năm ngoái bầu vào ban chấp hành công đoàn công ty. Với trách nhiệm mới, anh A rất tích cực trong công tác làm việc công đoàn cũng như công tác làm việc trình độ. Tuy nhiên, do tình hình sản xuất kinh doanh thương mại khó khăn vất vả, đơn hàng ngày càng ít, công ty phải lên giải pháp giảm lao động, trong bước đầu công ty sẽ thực thi chấm hết hợp đồng lao động so với những người lao động ký hợp đồng xác lập thời hạn đã đến hạn. Đợt này có 02 người, trong đó có anh A. Đến hạn, công ty gọi anh A lên nhận sổ bảo hiểm và những chính sách có tương quan nhưng anh A không chấp thuận đồng ý vì anh vẫn có nguyện vọng làm tại công ty và cho rằng mình không vi phạm nội quy lao động cũng như những lao lý khác mà công ty đề ra. Anh A đến gặp ban chấp hành công đoàn công ty đề xuất can thiệp. Hỏi : anh chị hãy tư vấn cho ban chấp hành công đoàn để hoàn toàn có thể phối hợp xử lý cho anh A trong trường hợp này ? Cảm ơn luật sư !

Luật sư tư vấn:

Vì thời gian bạn đưa ra không đơn cử nên vận dụng theo pháp luật của Bộ luật lao động 2019

Xem thêm: Mẫu biên bản họp công đoàn cơ sở và hướng dẫn soạn thảo năm 2022

Công đoàn trong quan hệ lao động có những quyền theo Điều 178 Bộ luật lao động 2019 có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm : 1. Thương lượng tập thể với người sử dụng lao động theo pháp luật của Bộ luật này. 2. Đối thoại tại nơi thao tác theo pháp luật của Bộ luật này. 3. Được tìm hiểu thêm quan điểm kiến thiết xây dựng và giám sát việc thực thi thang lương, bảng lương, mức lao động, quy định trả lương, quy định thưởng, nội quy lao động và những yếu tố tương quan đến quyền, quyền lợi của người lao động là thành viên của mình. 4. Đại diện cho người lao động trong quy trình xử lý khiếu nại, tranh chấp lao động cá thể khi được người lao động chuyển nhượng ủy quyền. 5. Tổ chức và chỉ huy đình công theo lao lý của Bộ luật này. 6. Tiếp nhận tương hỗ kỹ thuật của cơ quan, tổ chức triển khai ĐK hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta nhằm mục đích tìm hiểu và khám phá pháp lý về lao động ; về trình tự, thủ tục xây dựng tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động và việc triển khai những hoạt động giải trí đại diện thay mặt trong quan hệ lao động sau khi được cấp ĐK. 7. Được người sử dụng lao động sắp xếp nơi thao tác và được cung ứng thông tin, bảo vệ những điều kiện kèm theo thiết yếu cho hoạt động giải trí của tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở .

Xem thêm: Thủ tục xin không tham gia tổ chức Công đoàn cơ sở

8. Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý. Như bạn trình diễn, vì nguyên do kinh tế tài chính nên công ty đang phải cắt giảm lao động, trường hợp chấm hết hợp đồng được xác lập như sau :

Trường hợp thứ nhất: Nếu căn cứ theo khoản 3 Điều 42 Bộ luật lao động 2019 thì:

“ 3. Trường hợp đổi khác cơ cấu tổ chức, công nghệ tiên tiến mà ảnh hưởng tác động đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải thiết kế xây dựng và thực thi giải pháp sử dụng lao động theo pháp luật tại Điều 44 của Bộ luật này ; trường hợp có chỗ thao tác mới thì ưu tiên huấn luyện và đào tạo lại người lao động để liên tục sử dụng. “

Như thế, với các trường hợp thông thường, công ty vẫn chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật nếu dựa vào căn cứ nêu trên và khi hợp đồng lao động hết hạn. 

Tuy nhiên, anh A ngoài là người lao động còn là cán bộ công đoàn được chỉ định với nhiệm kỳ 2013 – năm ngoái. Theo Điều 25 Luật công đoàn 2012 thì công đoàn thực thi bảo vệ cho cán bộ công đoàn. Còn người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm theo Điều 177 Bộ luật lao động 2019 :

“Điều 177. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

Xem thêm: Thủ tục thay đổi, miễn nhiệm, xin thôi chủ tịch công đoàn công ty

1. Không được cản trở, gây khó khăn vất vả khi người lao động thực thi những hoạt động giải trí hợp pháp nhằm mục đích xây dựng, gia nhập và tham gia những hoạt động giải trí của tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở. 2. Công nhận và tôn trọng những quyền của tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở đã được xây dựng hợp pháp. 3. Phải thỏa thuận hợp tác bằng văn bản với ban chỉ huy của tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở khi đơn phương chấm hết hợp đồng lao động, chuyển làm việc làm khác, kỷ luật sa thải so với người lao động là thành viên ban chỉ huy của tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở. Trường hợp không thỏa thuận hợp tác được, hai bên phải báo cáo giải trình với cơ quan trình độ về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sau 30 ngày kể từ ngày báo cho cơ quan trình độ về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định hành động. Trường hợp không nhất trí với quyết định hành động của người sử dụng lao động thì người lao động, ban chỉ huy của tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở có quyền nhu yếu xử lý tranh chấp lao động theo trình tự, thủ tục do pháp lý lao lý. 4. Phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban chỉ huy của tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động. 5. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý. ” Từ những địa thế căn cứ trên, tại thời gian này người sử dụng lao động không có quyền chấm hết hợp đồng lao động với anh A. Công đoàn cần trao đổi rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động cho họ biết để đưa ra cách giải quyết và xử lý tương thích.

Trường hợp thứ hai: Người sử dụng lao động chấm dứt với lý do theo khoản 4 Điều 42 Bộ luật lao động 2019:

“ 4. Trong trường hợp vì nguyên do kinh tế tài chính mà nhiều người lao động có rủi ro tiềm ẩn mất việc làm, phải thôi việc thì người sử dụng lao động phải kiến thiết xây dựng và triển khai giải pháp sử dụng lao động theo pháp luật tại Điều 44 của Bộ luật này. “

Xem thêm: Trường hợp phải thành lập công đoàn? Mức xử phạt nếu không thành lập?

“ Trong trường hợp người sử dụng lao động không hề xử lý được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo pháp luật tại Điều 47 của Bộ luật này. “ Nếu người sử dụng lấy địa thế căn cứ trên để chấm hết hợp đồng lao động là không có địa thế căn cứ. Bởi lẽ, nguyên do kinh tế tài chính theo khoản 2 Điều 42 Bộ luật lao động gồm có : a ) Khủng hoảng hoặc suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính ; b ) Thực hiện chủ trương, pháp lý của Nhà nước khi cơ cấu tổ chức lại nền kinh tế tài chính hoặc triển khai cam kết quốc tế. Như vậy, việc chấm hết của người sử dụng được coi là đơn phương chấm hết hợp đồng trái pháp lý ( thời gian chấm hết chưa hết thời hạn của hợp đồng ). Nếu có hành vi đơn phương chấm hết trái pháp lý thì chính bản thân anh A có quyền theo Điều 41 Bộ luật lao động 2019 :

Điều 41. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại thao tác theo hợp đồng lao động đã giao kết ; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được thao tác và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền tối thiểu bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Sau khi được nhận lại thao tác, người lao động hoàn trả cho người sử dụng lao động những khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người sử dụng lao động. Trường hợp không còn vị trí, việc làm đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn thao tác thì hai bên thỏa thuận hợp tác để sửa đổi, bổ trợ hợp đồng lao động. Trường hợp vi phạm lao lý về thời hạn báo trước pháp luật tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước. 2. Trường hợp người lao động không muốn liên tục thao tác thì ngoài khoản tiền phải trả pháp luật tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo pháp luật tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm hết hợp đồng lao động. 3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý chấp thuận thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả theo pháp luật tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo lao lý tại Điều 46 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận hợp tác khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng tối thiểu bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm hết hợp đồng lao động. Nếu người sử dụng lao động không triển khai theo lao lý trên, anh A có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện để xử lý cho bạn. Còn bên phía công đoàn trong quy trình người sử dụng trước khi chấm hết hợp đồng lao động hoàn toàn có thể lý giải cho người sử dụng lao động pháp luật của pháp lý để người sử dụng lao động nắm rõ. Nếu người sử dụng lao động vẫn cố ý đơn phương chấm hết hợp đồng trái pháp lý thì công đoàn hoàn toàn có thể trao đổi với anh A để anh A bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

6. Đối tượng đóng phí công đoàn:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư ! Cho em hỏi nếu một doanh nghiệp không xây dựng tổ chức triển khai công đoàn thì có được không ( Doanh nghiệp có khoảng chừng 60 lao động ) ? Trong khi đó họ vẫn đóng phí công đoàn 2 % theo quỹ lương đóng bảo hiểm. Và nếu xây dựng công đoàn thì tiền phí công đoàn của công ty đó sẽ phải đóng cho tổ chức triển khai công đoàn là bao nhiêu ? Và theo điều luật nào lao lý ? Rất mong nhận được tư vấn từ phía luật sư. Xin chân thành cảm ơn !

Luật sư tư vấn:

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập tổ chức công đoàn không?

Căn cứ Điều 1 Luật công đoàn 2012 lao lý như sau : “ Điều 1. Công đoàn Công đoàn là tổ chức triển khai chính trị – xã hội to lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được xây dựng trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong mạng lưới hệ thống chính trị của xã hội Nước Ta, dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam ; đại diện thay mặt cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác ( sau đây gọi chung là người lao động ), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai xã hội chăm sóc và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động ; tham gia quản trị nhà nước, quản trị kinh tế tài chính – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, doanh nghiệp ; tuyên truyền, hoạt động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp, chấp hành pháp lý, thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. ” Khoản 1 Điều 170 Bộ luật lao động 2019 pháp luật : “ 1. Người lao động có quyền xây dựng, gia nhập và hoạt động giải trí công đoàn theo lao lý của Luật Công đoàn .. ” Theo pháp luật trên, hoàn toàn có thể thấy việc xây dựng công đoàn là trọn vẹn phụ thuộc vào vào sự tự nguyện của người lao động. Công đoàn cấp trên cơ sở có nghĩa vụ và trách nhiệm hoạt động người lao động gia nhập công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, không có quyền ép buộc người lao động phải xây dựng công đoàn. Doanh nghiệp cũng không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải xây dựng công đoàn. Tuy doanh nghiệp không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải xây dựng công đoàn nhưng phải tạo điều kiện kèm theo và tương hỗ cho người lao động xây dựng công đoàn khi có mong ước xây dựng, đồng thời phải thừa nhận và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để công đoàn thực thi hoạt động giải trí.

Phí công đoàn

Căn cứ Điều 4 Nghị định 191 / 2013 / NĐ-CP lao lý đối tượng người dùng đóng kinh phí đầu tư công đoàn như sau : “ Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí đầu tư công đoàn Đối tượng đóng kinh phí đầu tư công đoàn theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức triển khai công đoàn cơ sở, gồm có : 1. Cơ quan nhà nước ( kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã ), đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. 2. Tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp. 3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập. 4. Doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế tài chính xây dựng, hoạt động giải trí theo Luật doanh nghiệp, Luật góp vốn đầu tư. 5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xây dựng, hoạt động giải trí theo Luật hợp tác xã. 6. Cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động giải trí trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta có tương quan đến tổ chức triển khai và hoạt động giải trí công đoàn, văn phòng điều hành quản lý của phía quốc tế trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại tại Nước Ta có sử dụng lao động là người Nước Ta. 7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo lao lý của pháp lý về lao động. ” Điều 5 Nghị định 191 / 2013 / NĐ-CP pháp luật mức phí công đoàn như sau :

“Điều 5. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn

Mức đóng bằng 2 % quỹ tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng phải đóng bảo hiểm xã hội theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội. Riêng so với đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang pháp luật tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này, quỹ tiền lương là tổng mức tiền lương của những cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động thao tác hưởng lương trong những nhà máy sản xuất, doanh nghiệp, đơn vị chức năng cơ sở trong Quân đội nhân dân ; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động thao tác hưởng lương trong những doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị chức năng khoa học-kỹ thuật, sự nghiệp và Giao hàng trong Công an nhân dân. ” Như vậy, theo pháp luật trên, doanh nghiệp không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức triển khai công đoàn cơ sở đều phải đóng kinh phí đầu tư công đoàn là 2 % trên quỹ tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Đánh giá post