Công dân là gì? Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/04/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 117 Lượt xem
Đánh giá post

Công dân là gì ? Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của công dân theo Hiến pháp ? Quyền của công dân trong Hiến pháp năm 2013. Nghĩa vụ của công dân. Một số quan điểm tương quan đến việc triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm .

Công dân là một cụm từ liên tục được nhắc đến trên thực tiễn, nhưng không phải ai cũng nắm được khái niệm công dân là gì ? Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của công dân được ghi nhận như thế nào trong Hiến pháp hiện hành ?

1. Công dân là gì ?

Công dân là một cá nhân hoặc một con người cụ thể mang quốc tịch của quốc gia, có các quyền và các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, vấn đề công dân cũng như quyền công dân ngày càng được chú trọng và bảo vệ hơn, căn cứ để xác định công dân của một nước là quốc tịch của người đó.

Người có một quốc tịch là công dân của một vương quốc. Nếu một người có hai hay nhiều quốc tịch sẽ là công dân của hai hay nhiều vương quốc. Theo pháp luật tại Hiến pháp năm 2013 thì công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Nước Ta. Công dân của Nước Ta ở quốc tế được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo lãnh.

Công dân là khái niệm dùng để chỉ một người thuộc về một nhà nước nhất định mà người đó mang quốc tịch hay nói cách khác công dân là người dân của một nước. Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân nước đó.

Ví dụ: Công dân Việt Nam là những người mang quốc tịch Việt Nam.

Công dân trong tiếng Anh được hiểu là Citizen.

2. Quyền của công dân trong Hiến pháp năm 2013 :

Quyền của công dân là những quyền mà pháp lý ghi nhận một người là cá thể có quốc tịch có, công dân có những quyền gồm có quyền về chính trị, kinh tế tài chính, quyền về văn hóa truyền thống xã hội, giáo dục và quyền tự do cá thể. Quyền của công dân Nước Ta được ghi nhận trong Hiến pháp đơn cử như : – Các quyền về chính trị của công dân : công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và công dân từ đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân ; công dân có quyền tham gia vào việc quản trị nhà nước và xã hội, tham gia vào việc bàn luận và yêu cầu với cơ quan nhà nước về những yếu tố của cơ sở, của địa phương ; …. – Quyền về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội của công dân : công dân có quyền được bảo vệ về phúc lợi xã hội ; có quyền được thao tác, lựa chọn nghề nghiệp và nơi thao tác ; công dân có quyền có nơi ở hợp pháp ; công dân có quyền đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra quốc tế và từ quốc tế về nước ;

Công dân có quyền tự do về ngôn luận, có quyền tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội; công dân nam và nữ đều bình đẳng về mọi mặt;…

3. Nghĩa vụ của công dân :

Nghĩa vụ của công dân là việc nhà nước yên cầu công dân phải triển khai những hành vi thiết yếu khi nhà nước nhu yếu, nếu công dân không thực thi thì nhà nước sẽ vận dụng những giải pháp như giáo dục, thuyết phục thậm chí còn là vận dụng giải pháp cưỡng chế. Công dân theo pháp luật thì công dân sẽ có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây : công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm trung thành với chủ với Tổ quốc, có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia bảo vệ tổ quốc, có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia kiến thiết xây dựng nền quốc phòng toàn dân ; công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân theo hiến pháp và pháp lý ; tham gia vào việc bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, trật tự bảo đảm an toàn xã hội và chấp hành theo những quy tắc hoạt động và sinh hoạt công cộng, … Từ đó hoàn toàn có thể thấy được rằng công dân của một nước sẽ được pháp lý của nước đó lao lý đơn cử những quyền như quyền về chính trị, văn hóa truyền thống, xã hội và sẽ phải thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhà nước theo pháp luật. Hiến pháp năm 2013 đã liên tục pháp luật rõ hơn nội dung quyền con người, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của công dân cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ và bảo vệ quyền con người. Đồng thời, Hiến pháp 2013 đã có thay đổi trong kỹ thuật lập hiến, sắp xếp lại những lao lý theo những nhóm, tương ứng với những nghành nghề dịch vụ chính trị, dân sự, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội. Hiến pháp đã bổ trợ thêm 1 số ít quyền mà Hiến pháp 1992 chưa lao lý đó là, quyền sống ; quyền hiến mô, bộ phận khung hình, hiến xác ; quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư ; quyền được bảo vệ phúc lợi xã hội ; quyền kết hôn và ly hôn ; quyền tận hưởng và tiếp cận những giá trị văn hóa truyền thống ; quyền xác lập dân tộc bản địa ; quyền được sống trong thiên nhiên và môi trường trong lành. Việc bổ trợ những quyền trên một mặt để tương thích với sự tăng trưởng của xã hội và nhu yếu đời sống đặt ra ; mặt khác, để nội luật hóa những lao lý trong những công ước quốc tế về quyền con người mà Nước Ta là thành viên. Điều này bộc lộ sự nhận thức ngày càng rõ hơn về quyền con người và nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi những cam kết quốc tế trong việc tôn trọng, bảo vệ và bảo vệ quyền con người của nước ta. Hiến pháp năm 2013 đã chứng minh và khẳng định và làm rõ hơn những nguyên tắc quyền công dân không tách rời nghĩa vụ và trách nhiệm công dân ; mọi người có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng quyền của người khác ; công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm so với Nhà nước và xã hội ; việc triển khai quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa, quyền và quyền lợi hợp pháp của người khác. Tiếp tục thừa kế những pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của công dân trong Hiến pháp 1992 như, nghĩa vụ và trách nhiệm trung thành với chủ với Tổ quốc ; nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược ; nghĩa vụ và trách nhiệm tuân theo Hiến pháp và pháp lý, tham gia bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc hoạt động và sinh hoạt công cộng. Đối với nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế đã có sửa đổi về chủ thể là mọi người đều có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế chứ không chỉ riêng công dân như lao lý trong Hiến pháp 1992.

4. Một số quan điểm tương quan đến việc triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm :

Tối ưu hóa việc ghi nhận nguyên tắc “Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định

Trước tiên, tất cả chúng ta cần thống nhất quan điểm về sự thiết yếu của việc hiến định nguyên tắc bởi nó vừa ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm cao độ của Nhà nước trong việc thể chế hóa pháp lý quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của công dân ; đồng thời, nó góp thêm phần tạo ra một môi trường tự nhiên pháp lý mang tính pháp quyền – thiên nhiên và môi trường sống của một xã hội văn minh. Theo khảo sát của chúng tôi về 12 bản Hiến pháp đương đại ( Hoa Kỳ, Đức, Ba Lan, Liên bang Nga, Thụy Điển, Nước Hàn, Nhật Bản, Đất nước xinh đẹp Thái Lan, Nước Singapore, Indonesia, Úc, Trung Quốc ), tuy phương pháp hiến định khác nhau, tuy nhiên về mặt nội dung, những bản Hiến pháp này đều thừa nhận nghĩa vụ và trách nhiệm tuyệt đối của Nhà nước nói chung, Nghị viện hay Quốc hội nói riêng trong việc “ luật hóa ” những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm hiến định của công dân ; đồng thời, tôn trọng những số lượng giới hạn hiến định mang tính pháp quyền trong việc thiết kế xây dựng vị thế pháp lý của công dân cũng như tôn trọng quyền con người.

Tổ chức thi hành nghiêm túc nguyên tắc

Ở đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh vấn đề trước hết đến vai trò dữ thế chủ động của những nhà chức trách. Họ chính là người khởi động cho quá trình hiện thực hóa nguyên tắc bằng việc trải qua Hiến pháp công bố toàn dân tổ chức triển khai thực thi ( sẵn sàng chuẩn bị điều kiện kèm theo vật chất và ý thức – quyền công dân chỉ hoàn toàn có thể được bảo vệ bằng nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước theo nguyên tắc bình đẳng ) vận dụng pháp lý khi công dân triển khai quyền ( thủ tục hành chính ) giải quyết và xử lý vi phạm ( nếu có ). Trong suốt quy trình này, một trong những điều cần tránh chính là hành xử với quyền của công dân với tâm ý của “ bề trên ”, ban phát ân huệ cho “ kẻ dưới ”. Đó là mầm mống của mọi điều tồi tệ nhất trong quan hệ giữa nhà chức trách với công dân.

Xây dựng cơ chế bảo hiến có hiệu quả cao

Trong Nhà nước pháp quyền, ý chí của nhân dân được xác lập cao nhất, tập trung chuyên sâu nhất bằng cách hiến định. Do vậy, bên cạnh việc hiện thực hóa Hiến pháp một cách dữ thế chủ động ( thi hành ), Hiến pháp còn cần được bảo vệ khắt khe, chống lại sự xâm hại từ phía những cơ quan công quyền, nhân viên cấp dưới công quyền. Đối với việc bảo vệ nguyên tắc hiến định này, phải chăng, đã đến lúc tất cả chúng ta cần trang nghiêm nhìn nhận và tiến tới thừa nhận : công dân có quyền khởi kiện nhà chức trách nếu họ phát hành văn bản quy phạm pháp luật trái Hiến pháp và những luật đạo tại Tòa án hành chính ( đúng mực là Tòa án Hiến pháp, nếu thiết chế này được xây dựng ). Việc bảo vệ vị thế pháp lý của công dân là một trong những tác nhân quyết định hành động thành bại của nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, vị thế đó không chỉ cần được “ trang điểm ” bằng một bản văn Hiến pháp mỹ miều. Việc nó được “ nuôi dưỡng ” và “ trưởng thành ” như thế nào mới là điều quyết định hành động so với sự thịnh vượng của nhà nước pháp quyền.

Kết luận: Cùng với sự phát triển của xã hội, ngày nay các quyền cơ bản của con người, quyền công dân đã được mở rộng hơn trước đây. Trong các công ước quốc tế cũng như trong Hiến pháp 2013, quyền con người, quyền công dân được thể hiện ở trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Để mọi cá nhân và công dân thực hiện các quyền của mình, Hiến pháp quy định trách nhiệm của Nhà nước phải ban hành các đạo luật để tạo hành lang pháp lý cho mọi cá nhân và công dân thực hiện tốt các quyền của mình.

Đánh giá post