Cơ quan là gì?

 • Tác giả: Nguyễn Văn Phi |
 • Cập nhật: 04/03/2024 |
 • WIKI hỏi đáp |
 • 3695 Lượt xem
5/5 - (3 bình chọn)

Cơ quan là gì

Hiện nay, nhiều người có thắc mắc cơ quan là gì, cơ quan được hiểu như thế nào? Để có câu trả lời chi tiết cho vấn đề này, mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi

1. Cơ quan là gì?

Theo cách hiểu thông thường, cơ quan có thể được hiểu dưới nhiều nghĩa khác nhau:

Bạn đang đọc: Cơ quan là gì? 

– Cơ quan là đơn vị chức năng, là bộ phận trong cỗ máy nhà nước, làm những trách nhiệm khác nhau theo pháp luật của pháp lý .
– Cơ quan là một khu vực thao tác của cá thể .
– Cơ quan là một bộ phận của khung hình thực thi những công dụng nhất định .
Như vậy, cơ quan hoàn toàn có thể được hiểu dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên trong khoanh vùng phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập đến cơ quan như thể một đơn vị chức năng, bộ phận của cỗ máy nhà nước, nói cách khác là cơ quan nhà nước .
Cơ quan mang quyền lực tối cao nhà nước, được xây dựng và có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý, triển khai những trách nhiệm và tính năng của nhà nước .

2. Đặc điểm của cơ quan

Cơ quan ( cơ quan nhà nước ) có những đặc thù sau đây :
– Mang tính quyền lực tối cao nhà nước ;
– Nhân danh nhà nước để thực thi quyền lực tối cao của nhà nước ;
– Thẩm quyền của cơ quan có những số lượng giới hạn về khoảng trống, thời hạn, về đối tượng người dùng chịu sự tác động ảnh hưởng phụ thuộc vào vào vị thế pháp lý của cơ quan đó trong Bộ máy nhà nước ;
– Cơ quan có quyền thực thi những giải pháp cưỡng chế khi thiết yếu trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền ;
– Trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan nhà nước có quyền phát hành những văn bản quy phạm pháp luật, văn bản vận dụng pháp lý ; đồng thời giám sát thực thi những văn bản mà mình đã phát hành ;
– Mỗi cơ quan có hình thức và chiêu thức hoạt động giải trí riêng, tuân theo những lao lý pháp lý đã đặt ra .

3. Phân loại cơ quan

Căn cứ vào những yếu tố khác nhau thì hoàn toàn có thể phân loại cơ quan thành những nhóm khác nhau, đơn cử như sau :
– Căn cứ vào Lever thẩm quyền theo chủ quyền lãnh thổ thì có :

 • Cơ quan ở Trung ương;
 • Cơ quan ở địa phương.

Theo đó, cơ quan ở trung ương sẽ có thẩm quyền bao trùm toàn bộ lãnh thổ quốc gia, cơ quan ở địa phương chỉ có thẩm quyền quy định trong phạm vi giới hạn của địa phương mình.

– Căn cứ vào trình tự xây dựng thì hoàn toàn có thể chia thành :

 • Cơ quan do nhân dân trực tiếp bầu ra;
 • Cơ quan không do nhân dân trực tiếp bầu ra.

– Căn cứ vào thẩm quyền, hoàn toàn có thể phân loại thành :

 • Cơ quan có thẩm quyền chung;
 • Cơ quan có thẩm quyền riêng.

Những cơ quan có thẩm quyền chung hoàn toàn có thể quyết định hành động những bảo vệ quyền lợi chung của toàn xã hội, hội đồng ; cơ quan có thẩm quyền riêng có quyền quyết định hành động những yếu tố đơn cử, trong một khoanh vùng phạm vi nhất định .
– Căn cứ vào hình thức thực thi quyền lực tối cao thì hoàn toàn có thể phân loại thành :

 • Cơ quan quyền lực nhà nước: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất; Hội đồng nhân dân (các cấp) là cơ quan quyền lực ở địa phương;
 • Cơ quan hành chính Nhà nước: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND các cấp tỉnh, huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND.
 • Cơ quan tư pháp: Tòa án, Viện kiểm sát.

Source: https://tbtvn.org
Category: Là gì?

5/5 - (3 bình chọn)