Có những loại phép chiếu nào?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1784 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Câu hỏi:

Có những loại phép chiếu nào?

A. Phép chiếu xuyên tâm.

B. Phép chiếu song song.

C. Phép chiếu vuông góc.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án đúng D.

Có những loại phép chiếu là phép chiếu xuyên tâm, phép chiếu song song, phép chiếu vuông góc, tức là cả 3 đáp án trên, phép chiếu vuông góc là quan trọng nhất dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Trong chương trình Công nghệ lớp 8, chúng ta được học bài Hình chiếu, trong đó, các khái niệm phép chiếu, mặt phẳng chiếu, hình chiếu được giải thích như sau:

1/ Các phép chiếu

– Phép chiếu xuyên tâm: có các tia chiếu xuất phát từ 1 điểm (tâm chiếu)

– Phép chiếu song song: có các tia chiếu song song với nhau

– Phép chiếu vuông góc: có các tia chiếu vừa song song vừa vuông góc với mặt phẳng chiếu

Phép chiếu vuông góc là quan trọng nhất dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc.

2/ Các mặt phẳng chiếu

– Mặt chính diện: gọi là mặt phẳng chiếu đứng

– Mặt nằm ngang: gọi là mặt phẳng chiếu bằng

– Mặt cạnh bên: gọi là mặt phẳng chiếu cạnh

3/ Các hình chiếu

– Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới

– Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng.

– Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang. Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.

5/5 - (1 bình chọn)