Có được tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm không?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 05/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 639 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hiện nay, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp khó tránh khỏi những khó khăn về tài chính, nhân sự hay như thay đổi cơ cấu tổ chức,v.v… dẫn đến việc doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh.

Vậy tạm ngừng kinh doanh là gì? Thời gian tạm ngừng kinh doanh là bao lâu và có được quá 02 năm tạm ngừng kinh doanh không? Bài viết “Có được tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm không?” xin gửi thông tin tới quý vị:

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh như là: ký kết hợp đồng với đối tác, xuất hóa đơn, và tiến hành hoạt động kinh doanh khác trong khoảng thời gian nhất định sau khi đã làm các thủ tục thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn ngừng cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Sau khi hết thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải hoạt động trở lại.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán các khoản nợ trước đó, thanh toán hợp đồng với khách hàng hay lương của người lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Nắm được bản chất tạm ngừng kinh doanh là gì, trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ làm rõ về thời hạn tạm ngừng kinh doanh, từ đó, Quý vị có thể giải đáp được: Có được tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm không?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không phải nộp thuế môn bài, không phải kê khai thuế, không phải nộp báo cáo tài chính cuối năm.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh bao lâu?

Doanh nghiệp trước khi tạm ngừng kinh doanh thì phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh.

Theo khoản 2 Điều 57 Nghị định số 78/2015 thì thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

Trong trường hợp hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn muốn tạm ngừng kinh doanh thì phải gửi thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh, với điều kiện tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Như vậy, doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh trong vòng 01 năm và được phép gia hạn nhưng tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp không được quá 02 năm.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thông báo hoặc vi phạm thời hạn thông báo theo quy định của luật thì sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

– Xử phạt từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng trong trường hợp doanh nghiệp không thông báo hoặc thông báo không đúng hạn đến Phòng đăng ký kinh doanh về thời điểm, thời hạn tạm ngừng kinh doanh.

– Xử phạt từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng trong trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thực hiện việc thông báo tạm ngừng hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh.

Bên cạnh đó, trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không có thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh thì có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014.

Hết thời gian tạm ngừng kinh doanh phải làm gì?

Theo quy định của pháp luật, thời hạn tạm ngừng kinh doanh là không quá 01 năm.

Sau hết thời hạn 01 năm tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có thể lựa chọn 2 phương án: một là doanh nghiệp quay trở lại tiếp tục hoạt động kinh doanh; hai là, gia hạn kéo dài thời gian tạm ngừng nhưng phải có thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh về việc kéo dài thời hạn tạm ngừng đó.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện thông báo về việc kéo dài nào thì mặc nhiên hiểu là doanh nghiệp quay trở lại làm việc. Lúc này các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế tự phát sinh mà không cần doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thông báo hoạt động trở lại.

Thời gian gia hạn tạm ngừng kinh doanh liên tiếp của doanh nghiệp không quá 02 năm. Cho nên sau thời gian này, doanh nghiệp phải quay trở lại hoạt động bình thường hoặc nếu tình trạng doanh nghiệp quá tệ thì có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp vi phạm các nghĩa vụ thông báo hay không quay trở lại hoạt động sau khi hết thời hạn thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Có được tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm không?

Theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp được tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo với điều kiện là “Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm”.

Trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng liên tiếp quá thời gian 2 năm thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh.

Ta có thể hiểu quy định trên như sau: Doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm nhưng không tạm ngừng liên tiếp nhau. Ta có thể lấy một ví dụ về trường hợp này như sau:

Doanh nghiệp A có quyết định tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/10/2017 đến hết ngày 31/10/2018. Doanh nghiệp A tiếp tục kéo dài thời hạn từ ngày 1/11/2018 đến hết ngày 30/11/2019. Sau đó doanh nghiệp tiếp tục trở lại làm việc bình thường và đến tháng 2/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp A tiếp tục gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh trong từ ngày 1/3/2020 đến hết tháng 1/10/2020.

Như vậy, theo ví dụ trên thì doanh nghiệp A có tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh quá 02 năm tuy nhiên thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh không hề sự liên tiếp mà vẫn có sự gián đoạn vì doanh nghiệp có khoảng thời gian hoạt động trở lại trong thời gian 3 tháng.

Do đó, sau khi hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng mà doanh nghiệp lại có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh tiếp trong khi thời gian vượt quá 02 năm thì doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh ít nhất là 03 ngày để được xem xét và việc thủ tục tạm ngừng kinh doanh này là hợp pháp.

Mọi thắc mắc có liên quan đến tạm ngừng kinh doanh như: Có được tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm không? Quý vị vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi theo số 1900 6560 để được tư vấn nhanh chóng.

5/5 - (5 bình chọn)