Cơ chế một cửa là gì?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 544 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Cơ chế một cửa từ lâu đã là một khái niệm quen thuộc trong việc nghiên cứu và thực hiện các hoạt động liên quan đến pháp luật, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp. Vậy cơ chế một cửa là gì?, cơ chế một cửa được tổ chức như thế nào?,…là các vấn đề đang được quan tâm hàng đầu hiện nay. Vì vậy, thông qua bài viết này, TBT Việt Nam mong muốn đem đến cho Quý vị những thông tin hữu ích về cơ chế một cửa.

Cơ chế một cửa là gì?

Cơ chế một cửa là hệ thống được xây dựng nhằm mục đích tổ chức công việc một cách khoa học, phân chia bộ phận rõ ràng giữa tiếp nhận vầ trả lại kết quả hợp lý nhất để giảm bớt các thủ tục không cần thiết nhằm giúp cho việc hành chính công diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Phân loại cơ chế một cửa

Để Quý độc giả hiểu thêm về cơ chế một cửa, ngoài việc giải đáp cơ chế một cửa là gì? chúng tôi sẽ phân loại cơ chế một cửa trong phần nội dung này.

Hiện nay, có ba loại cơ chế một cửa chính, cụ thể là:

 – Cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân của một cơ quan có thẩm quyền thông qua Bộ phận Một cửa.

Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết một thủ tục hành chính hoặc một nhóm thủ tục hành chính có liên quan với nhau, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa.

Cơ chế một cửa quốc gia là việc cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ thống thông tin tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên hệ thống thông tin tích hợp.

Tổ chức cơ chế một cửa

Tổ chức cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính và cơ chế một cửa liên thông

Việc thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân sẽ được diễn ra tại Bộ phận một cửa tại các cấp từ trung ương đến địa phương. Cụ thể như sau:

Tại cấp Bộ: Bộ phận một cửa được gọi là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ, cơ quan ngang bộ hoặc các cơ quan nhà nước khác.

Bộ phận này có chức năngtiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ hoặc trong nội bộ các cơ quan, đơn vị của nhà nước.

Tại cấp tỉnh: Thủ tục hành chính được thực hiện bởi Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cơ quan này có chức năng chính là tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;

Tại cấp huyện: Thủ tục hành chính được thực hiện bởi Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bộ phận này thực hiện tiếp nhận hồ sơ tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao tiếp nhận tại cấp huyện.

Tại cấp xã: Thủ tục hành chính được thực hiện bởi Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã. Bộ phận này tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được giao tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã.

Tổ chức cơ chế một cửa quốc gia

Việc thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sẽ được diễn ra thông qua một hệ thống thông tin tích hợp gọi là Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa

– Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

– Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất.

– Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

– Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân.

– Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.

– Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình về thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế có liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Ưu điểm của cơ chế một cửa

– Giúp khắc phục sự rườm rà về thủ tục, từ đó tiết kiệm thời gian và tránh sự chồng chéo về mặt giấy tờ.

– Làm tinh giản, gọn nhẹ bộ máy nhà nước

– Thống nhất chi phí đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Nhược điểm của cơ chế một cửa

-Việc đầu tư các trang thiết bị chưa mang tính đồng nhất mà chỉ mới tập trung tại các nơi trọng điểm và cấp cao, từ đó làm giảm năng suất làm việc và tăng thời gian giải quyết các thủ tục liên quan.

– Việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm trễ, ùn tắc do sự không đồng đều trong chuyên môn đào tạo của cán bộ, công chức nhà nước.

– Việc tách các phòng ban dẫn đến sự liên kết chưa thực sự chặt chẽ cùng với sự thay đổi các thủ tục thường xuyên dẫn đến thời gian xử lý bị kéo dài và có sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan.

Mọi thắc mắc liên quan đến bài viết cơ chế một cửa là gì? Quý độc giả có thể liên hệ TBT Việt Nam để được hỗ trợ qua số 1900 6560, trân  trọng.

>>Tham Khảo : Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

>>Tham Khảo : Mẫu biên bản nghiệm thu

5/5 - (5 bình chọn)