Chuyển phát nhanh tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 20/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1190 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Chuyển phát nhanh là gì?

Chuyển phát nhanh là việc vận chuyển và giao hàng một cách nhanh chóng về thời gian nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng cũng như sự yên tâm cho cả bên gửi hàng và bên nhận hàng.

Với sự phát triển của công nghệ hiện nay việc mua hàng online ngày càng phổ biến kéo theo đó việc chuyển phát nhanh hàng hóa luôn được người gửi và người nhận sử dụng để tiết kiệm được thời gian.

Điểm khác biệt của chuyển phát nhanh so với các dịch vụ chuyển phát thông thường là thời gian vận chuyển ngắn và được xác định cụ thể về thời gian nhận hàng.

Thông thường đi kèm với việc chuyển phát nhanh sẽ là dịch vụ chuyển phát bảo đảm. Khi bưu phẩm được gửi đến người nhận thì phải có ghi cụ thể thời gian nhận hàng, chữ kí của người nhận hàng.

>>> Tham khảo: Đánh giá tiếng Anh là gì?

Chuyển phát nhanh tiếng Anh là gì?

Chuyển phát nhanh tiếng Anh là Express delivery

Chuyển phát nhanh tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Courier is the transport and delivery of goods quickly in time but still ensure the quality and peace of mind for both the shipper and the consignee.

With the development of current technology, the increasing popularity of online purchases has led to the fact that express delivery of goods is always used by senders and receivers to save time. With the development of current technology, the increasing popularity of online purchases has led to the fact that express delivery of goods is always used by senders and receivers to save time.

The difference between courier and conventional delivery services is that the shipping time is short and the delivery time is specified.

Usually accompanied by courier will be a secure delivery service. When the parcel is sent to the recipient, there must be a specific time of delivery, signature of the consignee.

>>> Tham khảo: Báo giá tiếng Anh là gì?

Các từ tương tự với chuyển phát nhanh tiếng Anh là gì?

Các từ tương tự với chuyển phát nhanh tiếng Anh là Fast Shipping (Vận chuyển nhanh);

– Fast delivery (Giao hàng nhanh);

– Express delivery of the day (Chuyển phát nhanh trong ngày);

– International courier (Chuyển phát nhanh quốc tế);…

>>> Tìm hiểu: Thông báo tiếng Anh là gì?

Ví dụ một số cụm từ thường sử dụng chuyển phát nhanh tiếng Anh như thế nào?

Ví dụ một số cụm từ thường sử dụng chuyển phát nhanh tiếng Anh là Currently express delivery is a popular service and is increasingly used in practice. (Hiện nay chuyển phát nhanh là một dịch vụ phổ biến và được sử dụng ngày càng nhiều trên thực tế).

– Due to the increasing demand for shipping, the courier companies were established more and more. (Do nhu cầu vận chuyển hàng ngày càng tăng cao theo đó các công ty chuyển phát nhanh được thành lập ngày càng nhiều).

– When using the courier service will save time as well as ensure the safety of parcels. (Khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như bảo đảm được độ an toàn của bưu phẩm).

– In addition to domestic express delivery, international express delivery is also commonly used to meet customers’ needs. (Ngoài hình thức chuyển phát nhanh trong nước, hình thức chuyển phát nhanh quốc tế cũng được sử dụng phổ biến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng).

– Subjects of a very diverse courier can be goods, papers, documents, mailers, letters, …(Đối tượng của chuyển phát nhanh rất đa dạng có thể là hàng hóa, giấy tờ, tài liệu, bưu phẩm, thư từ,…).

– Depending on the different shipping object that the courier price will vary. (Tùy thuộc vào đối tượng vận chuyển khác nhau mà giá chuyển phát nhanh sẽ khác nhau.).

Hy vọng bài viết trên đã giải đáp được những thắc mắc về vấn đề chuyển phát nhanh là gì, chuyển phát nhanh tiếng Anh là gì và các từ tương tự với chuyển phát nhanh tiếng Anh.

>>> Tham khảo: Huyện tiếng Anh là gì?

5/5 - (6 bình chọn)