Chương trình khuyến mại nào phải đăng ký?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 26/04/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 386 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Chương trình khuyến mại luôn là một lựa chọn được các cá nhân, tổ chức ưu tiên khi muốn đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm, giới thiệu sản phẩm mới… Vậy, chương trình khuyến mại là gì? Có những chương trình khuyến mại gì hiện nay? Đăng ký khuyến mại như thế nào?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Chương trình khuyến mại nào phải đăng ký?

Khái niệm khuyến mại

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Khi thực hiện các chương trình khuyến mại sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận chuỗi cung ứng và thâm nhập vào các kênh phân phối, bán lẻ giới thiệu hàng hóa, sản phẩm tới những nhà phân phối, người tiêu dùng.

Các hình thức khuyến mại

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Chương trình khuyến mại nào phải đăng ký? Chúng tôi chia sẻ về các hình thức khuyến mại theo quy định pháp luật hiện hành. Căn cứ quy định tại Mục 2 – Chương 2 – Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại, quy định về các hình thức khuyến mại như sau:

– Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền (quy định tại Điều 8).

– Tặng hàng hóa cho, cung ứng dịch vụ không thu tiền (Điều 9).

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn gián bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá) (Điều 10).

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ (Điều 11).

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương) (Điều 12).

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi) (Điều 13).

– Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thự chiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác (Điều 14).

– Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin (Điều 15).

Chương trình khuyến mại nào phải đăng ký?

Căn cứ quy định tại Điều 17 – Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định về thông báo hoạt động khuyến mại như sau:

“1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thự chiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại khoản 8 – Điều 92 – Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 – Nghị định này.

Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công thương tối thiểu 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (Căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).”

Do đó, cá nhân, tổ chức tiến hành chương trình khuyến mại theo các hình thức quy định tại khoản 8 – Điều 92 – Luật Thương mại và các Điều 8, 9, 10, 11, 12 và 14 Nghị định này như chúng tôi đã trình bày ở phần trên thì phải tiến hành đăng ký thông báo tại Sở Công thương.

Bên cạnh đó, có một số trường hợp không cần phải đăng ký như sau:

Quy định tại Điều 17 – Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, cụ thể:

“2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:

a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100.000.000 đồng.

b) Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tiếp.”

Các hình thức thông báo

Quy định tại khoản 3 – Điều 17 – Nghị định số 81/2018/NĐ-CP

“3. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

a) Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại.

b) Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại;

c) Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm scan. Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu cảu thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công thương công bố;

d) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công thương cung cấp.”

Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại

Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại, bao gồm:

– Tên thương nhân thực hiện khuyến mại.

– Tên chương khuyến mại.

– Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại).

– Hình thức khuyến mại.

– Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

– Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng).

– Thời gian thực hiện khuyến mại.

– Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại).

– Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

– Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.

– Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

– Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan quản lý Nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai bao gồm:

+ Tên thương nhân thực hiện.

+ Nội dung chi tiết chương trình.

+ Thời gian thực hiện khuyến mại.

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại.

Như vậy, chương trình khuyến mại nào phải đăng ký? Đã được chúng tôi phân tích chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nêu ra những trường hợp không cần đăng ký khi tiến hành chương trình khuyến mại, hay hồ sơ thủ tục khi đăng ký chương trình khuyến mại.

->>>> Tham khảo thêm: Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

->>>> Tham khảo thêm: Giấy phép mạng xã hội

5/5 - (5 bình chọn)