Chứng thư thẩm định giá là gì?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 943 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Chứng thư thẩm định giá thể hiện kết quả của quá trình thẩm định giá để phục vụ vào nhiều mục đích khác nhau và cụ thể là theo mục đích trong hợp đồng thẩm định giá.

Thẩm định giá là việc xác định giá trị một cách phù hợp, khách quan nhất đối với một tài sản. Vậy chứng thư thẩm định giá là gì? Bài viết này, TBT Việt Nam sẽ giải thích vấn đề này để quý khách hàng hiểu rõ.

Chứng thư thẩm định giá là gì?

Chứng thư thẩm định giá là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập để thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về những nội dung cơ bản của báo cáo kết quả thẩm định giá.

Chứng thư thẩm định giá được quy định cụ thể trong khoản 17 Điều 4 Luật giá năm 2012.

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị của tài sản bằng tiền phù hợp với địa điểm, giá thị trường vào thời điểm thẩm định. Thẩm định giá được sử dụng vào những mục đích như:

– Làm căn cứ phê duyệt chi ngân sách nhà nước.

– Xác định tài sản phục vụ việc vay vốn ngân hàng.

– Thanh lý tài sản.

– Thi hành án…

So sánh chứng thư thẩm định giá và báo cáo kết quả thẩm định giá

+ Giống nhau: đều do doanh nghiệp lập và được lập theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

+ Khác nhau:

Tiêu chí Chứng thư thẩm định giá Báo cáo kết quả thẩm định giá
Nội dung Có các nội dung như của báo cáo kết quả thẩm định giá, nội dung khác nhau sẽ nằm ở kết quả thẩm định. Có đầy đủ thông tin về quá trình thẩm định giá, kết quả thẩm định và ý kiến của doanh nghiệp về tài sản thẩm định.
Mục đích sử dụng Thông báo cho khách hàng và các bên liên quan của doanh nghiệp thẩm định giá biết về kết quả của báo cáo kết quả thẩm định giá, phần nội dung của chứng thư sẽ nêu những nội dung cơ bản của báo cáo kết quả thẩm định giá. Được sử dụng làm căn cứ cho khách hàng và các bên liên quan đến doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện thẩm định theo đúng mục đích trong hợp đồng thẩm định giá.

Trên đây là giải đáp cho chứng thư thẩm định giá là gì? Chứng thư thẩm định giá mang giá trị pháp lý như thế nào và nội dung của chứng thư thẩm định giá sẽ được chúng tôi đề cập trong phần tiếp theo.

Giá trị pháp lý của chứng thư thẩm định giá

– Được sử dụng để làm một trong những căn cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, có quyền sử dụng tài sản, các bên liên quan xem xét, đưa ra quyết định đối với tài sản.

– Kết quả thẩm định giá phải được sử dụng đúng mục đích đã nêu trong hợp đồng thẩm định giá, văn bản yêu cầu thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Kết quả thẩm định giá có hiệu lực được ghi trong nội dung của chứng thư thẩm định giá và kết quả này chỉ được sử dụng trong thời gian đã nêu đó.

Mẫu chứng thư thẩm định giá

Mẫu chứng thư thẩm định giá được quy định tại Phụ luc 05 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC về ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07. Chứng thư thẩm định giá sẽ bao gồm các nội dung:

– Số hợp đồng thẩm định, văn bản yêu cầu thẩm định.

– Thông tin cơ bản của khách hàng thẩm định giá.

– Các thông tin về tài sản thẩm định.

– Mục đích, thời điểm thẩm định.

– Căn cứ pháp lý thẩm định, cơ sở xác định giá trị tài sản.

– Giả thiết.

– Phương pháp thẩm định.

– Kết quả thẩm định giá tài sản cuối cùng.

– Thông tin của thẩm định viên được giao nhiệm vụ.

– Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá.

– Thời gian có hiệu lực của chứng thư thẩm định giá.

Về mẫu này, Quý vị có thể tải về mẫu chúng tôi cung cấp hoặc tham khảo trực tiếp văn bản Thông tư số 28/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Download Tại đây

Trên đây là các thông tin liên quan đến chứng thư thẩm định giá là gì? Quý khách hàng thắc mắc có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

5/5 - (5 bình chọn)