Chức năng của marn?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 14/03/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 189 Lượt xem
5/5 - (7 bình chọn)

ARN là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các ribonucleotit. Có 3 loại ARN là mARN, tARN và rARN  thực hiện các chức năng khác nhau. Vậy chức năng của marn?

Câu hỏi:

Chức năng của marn?

A. Quy định cấu trúc của phân tử tARN.

B. Tổng hợp phân tử ADN.

C. Truyền thông tin di truyền từ ADN đến riboxom.

D. Quy định cấu trúc đạc thù của ADN.

Đáp án đúng C.

Chức năng của marn là truyền thông tin di truyền từ ADN đến riboxom do truyền đạt thông tin di truyền từ ADN tới protein, ARN có trình tự nucleotit đặc hiệu giúp cho riboxom nhận và liên kết vào ARN.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

ARN là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các ribonucleotit. Có 3 loại ARN là mARN, tARN và rARN  thực hiện các chức năng khác nhau.

mARN cấu tạo từ một chuỗi polinuclêôtit dưới dạng mạch thẳng, mARN là bản phiên mã trực tiếp trên mạch khuôn của gen chứa đựng thông tin về số lượng, thành phần và trình  tự sắp xếp của các loại axit amin trong chuỗi polipeptit cấu thành  phần tử prôtêin.

Do  vậy, trình  tự các nuclêôtit trong  mạch khuôn của gen (ADN) quy định trình  tự sắp xếp các nuclêôtit trong mARN, từ đó quy định trình tự sắp xếp của các axit amin trong chuỗi polipeptit. Điều đó được phản ánh trong lí thuyết trung tâm : ADN (gen)→ mARN→ Prôtêin.

mARN ở sinh vật nhân sơ là một đơn vị phiên mã của nhiều gen, ngay sau khi được tạo ra đã được dịch mã, thậm chí phiên mã đến đâu thì dịch mã đến đó. Còn ở sinh vật nhân thực chỉ mARN trưởng thành là đơn vị phiên  mã  của một gen và khi rời nhân vào tế bào chất mới được dịch mã

mARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền tử mạch gốc trên ADN đến chuỗi polipepetit. Để thực hiện chức năng truyền đạt thông tin di truyền từ ADN đến protein thì ARN có trình tự nucleotit đặc hiệu giúp cho riboxom nhận và liên kết vào ARN. Mã mở đầu là tín hiệu khởi đầu phiên mã. Các codon mã hóa axit amin. Mã kết thúc , mang thông tin kết thúc quá trình dịch mã.

5/5 - (7 bình chọn)