Chức năng của mạch tạo xung là?

  • Tác giả: Phạm Thị Kim Oanh |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2532 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Chức năng của mạch tạo xung là?

A. Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

B. Biến đổi tín hiệu diện xoay chiều thành tín hiệu diện có xung và tần số theo yêu cầu.

C. Biến đổi tín hiệu diện một chiều thành tín hiệu điện có sóng và tần số theo yêu cầu.

D. Biến đổi tín hiệu diện xoay chiều thành tín hiệu điện không có tần số.

Đáp án đúng A.

Chức năng của mạch tạo xung là biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu, mạch tạo xung là mạch điện tử nhằm phối hợp các linh kiện điện tử để biến đổi dòng điện thành năng lượng xoay chiều có hình dạng và tần số theo yêu cầu.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Mạch tạo xung là mạch điện tử nhằm phối hợp các linh kiện điện tử để biến đổi dòng điện thành năng lượng xoay chiều có hình dạng và tần số theo yêu cầu.

Sơ đồ:  Mạch tạo xung đa hài tự kích dùng Tranzito ghép Colecto-bazo

Chức năng của mạch tạo xung là? (ảnh 2)

Nguyên lí làm việc

– Trong khoảng 0 đến t1

+ Tranzito Tmở, T2 khoá

+ Tụ C1  phóng điện từ +C1 qua Txuống mát, -C1  qua T2 về mát.       

+ Tụ C2 nạp điện từ +EC qua R1 tới  +C2 . Từ -EC qua T1 đến – C2

→ Có xung ra Ura2

– Trong khoảng t1 đến t2

+ Tranzito T1 khoá, T2 mở

+ Tụ C2  phóng điện từ +C2 qua T2  xuống mát (-Ec), Từ – C2 qua T1 về mát (-Ec), .  

+ Tụ C1 nạp điện từ +EC qua R1 tới  +C1. Từ – Equa T2 đến – C1

→ Có xung ra Ura1

– Quá trình lặp đi lặp lại tạo xung ra hình chữ nhật như hình vẽ :

Chức năng của mạch tạo xung là? (ảnh 3)

5/5 - (6 bình chọn)