Chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 13844 Lượt xem
4.2/5 - (8 bình chọn)

Chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là? quý độc giả hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi.

Câu hỏi:

Chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?

A. Trấn áp các lực lượng phá hoại

B. Tổ chức và xây dựng

C. Giữ gìn chế độ xã hội

Đáp án B. Chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổ chức và xây dựng.

Lý giải nguyên nhân lựa chọn đáp án đúng là đáp án B do:

Nhà nước có nhiều chức năng khác nhau bởi vì hoạt động của nhà nước rất đa dạng và phức tạp.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hai chức năng cơ bản là: chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chức năng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công nhân.

– Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội

+ Để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nhà nước ta sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu gây rối, phá hoại, bạo loạn, xâm hại đến nền an ninh quốc gia đến sự ổn định chính trị của đất nước.

+ Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội tạo điều kiện hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta/

+ Hiến pháp và pháp luật luôn giữ vai trò điều chỉnh cơ bản đối với toàn bộ hoạt động Nhà nước và hoạt động xã hội, quyết định tính hợp hiến và hợp pháp của mọi tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

– Chức năng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công nhân

Đây là một chức năng tổng hợp bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

+ Tổ chức xây dựng và quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa;

+ Tổ chức xây dựng và quản lý văn hóa, giáo dục, khoa học;

+ Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội;

+ Xây dựng hệ thống pháp luật để bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hai chức năng cơ bản trên đây của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mối quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau.

Trong đo chức năng tổ chức và xây dựng là căn bản nhất và giữ vai trò quyết định. Bởi vì với nhà nước xã hội chủ nghĩa chức ăng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội mới chỉ là những công viêc quét dọn trước khi xây dựng chứ chưa phải là địch thân việc xây dựng như Lê-nin đã khẳng định.

4.2/5 - (8 bình chọn)