Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 21/04/2022 |
 • Tư vấn pháp luật |
 • 99 Lượt xem
Đánh giá post

Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học

Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học : Căn cứ theo thông tư 30/2009 pháp luật về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học …..

TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

Kiến thức của bạn:

Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học theo pháp luật pháp lý

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

1. Mục đích ban hành quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên

Giáo viên là một nghề nghiệp quan trọng trong xã hội bởi họ thực thi nghiệm vụ “ trồng người ”. Hiện nay, việc phát hành những quy chuẩn nghề nghiệp cho nghề giáo là thiết yếu và được luật hóa trong văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, thông tư 20/2018 / TT-BGDĐT đã pháp luật về mục tiêu phát hành lao lý tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên như sau :

 • Làm địa thế căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự nhìn nhận phẩm chất, năng lượng ; thiết kế xây dựng và thực thi kế hoạch rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng nâng cao năng lượng trình độ, nhiệm vụ cung ứng nhu yếu thay đổi giáo dục .
 • Làm địa thế căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông nhìn nhận phẩm chất, năng lượng trình độ, nhiệm vụ của giáo viên ; kiến thiết xây dựng và tiến hành kế hoạch tu dưỡng tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp của giáo viên cung ứng tiềm năng giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục đào tạo .
 • Làm địa thế căn cứ để cơ quan quản trị nhà nước điều tra và nghiên cứu, kiến thiết xây dựng và thực thi chính sách, chủ trương tăng trưởng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ; lựa chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán .
 • Làm địa thế căn cứ để những cơ sở đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng giáo viên thiết kế xây dựng, tăng trưởng chương trình và tổ chức triển khai giảng dạy, tu dưỡng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng trình độ, nhiệm vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông .

  2. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học

Căn cứ theo Thông tư 20/2018 / TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau :

  2.1. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

Tuân thủ những lao lý và rèn luyện về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong thái nhà giáo .
Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

 • Mức đạt : Thực hiện trang nghiêm những pháp luật về đạo đức nhà giáo ;
 • Mức khá : Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo ;
 • Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo .

Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

 • Mức đạt : Có tác phong và phương pháp thao tác tương thích với việc làm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ;
 • Mức khá : Có ý thức tự rèn luyện tạo phong thái nhà giáo mẫu mực ; tác động ảnh hưởng tốt đến học viên ;
 • Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực về phong thái nhà giáo ; tác động ảnh hưởng tốt và tương hỗ đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo .

2.2. Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững trình độ và thành thạo nhiệm vụ ; tiếp tục update, nâng cao năng lượng trình độ và nhiệm vụ cung ứng nhu yếu thay đổi giáo dục .
Tiêu chí 3. Phát triển trình độ bản thân

 • Mức đạt : Đạt chuẩn trình độ huấn luyện và đào tạo và triển khai xong vừa đủ những khóa giảng dạy, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức trình độ theo lao lý ; có kế hoạch liên tục học tập, tu dưỡng tăng trưởng trình độ bản thân ;
 • Mức khá : Chủ động nghiên cứu và điều tra, update kịp thời nhu yếu thay đổi về kỹ năng và kiến thức trình độ ; vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích những hình thức, chiêu thức và lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng, nâng cao năng lượng trình độ của bản thân ;
 • Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp và san sẻ kinh nghiệm tay nghề về tăng trưởng trình độ của bản thân nhằm mục đích cung ứng nhu yếu thay đổi giáo dục .

Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên

 • Mức đạt : Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục ;
 • Mức khá : Chủ động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của nhà trường và địa phương ;
 • Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục .

Tiêu chí 5. Sử dụng giải pháp dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên

 • Mức đạt : Áp dụng được những giải pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, năng lượng cho học viên ;
 • Mức khá : Chủ động update, vận dụng linh động và hiệu suất cao những giải pháp dạy học và giáo dục cung ứng nhu yếu thay đổi, tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn ;
 • Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề vận dụng những chiêu thức dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên .

Tiêu chí 6. Kiểm tra, nhìn nhận theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên

 • Mức đạt : Sử dụng những giải pháp kiểm tra nhìn nhận hiệu quả học tập và sự văn minh của học viên ;
 • Mức khá : Chủ động update, vận dụng phát minh sáng tạo những hình thức, chiêu thức, công cụ kiểm tra nhìn nhận theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên ;
 • Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao việc kiểm tra nhìn nhận tác dụng học tập và sự văn minh của học viên .

Tiêu chí 7. Tư vấn và tương hỗ học viên

 • Mức đạt : Hiểu những đối tượng người tiêu dùng học viên và nắm vững pháp luật về công tác làm việc tư vấn và tương hỗ học viên ; triển khai lồng ghép hoạt động giải trí tư vấn, tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục ;
 • Mức khá : Thực hiện hiệu suất cao những giải pháp tư vấn và tương hỗ tương thích với từng đối tượng người tiêu dùng học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục ;
 • Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao hoạt động giải trí tư vấn và tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .

2.3. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Thực hiện thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh dân chủ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường

 • Mức đạt : Thực hiện vừa đủ nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo pháp luật ;
 • Mức khá : Đề xuất giải pháp triển khai hiệu suất cao nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo pháp luật ; có giải pháp giải quyết và xử lý kịp thời, hiệu suất cao những vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học và nhà trường trong khoanh vùng phạm vi đảm nhiệm ( nếu có ) ;
 • Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực, san sẻ kinh nghiệm tay nghề trong việc kiến thiết xây dựng môi trường tự nhiên văn hóa truyền thống lành mạnh trong nhà trường .

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

 • Mức đạt : Thực hiện không thiếu những lao lý về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức triển khai học viên thực thi quyền dân chủ trong nhà trường ;
 • Mức khá : Đề xuất giải pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường ; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ của học viên ( nếu có ) ;
 • Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc thực thi và phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp .

Tiêu chí 10. Thực hiện và thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường

 • Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

 • Mức khá : Đề xuất giải pháp thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm lao lý về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ( nếu có ) ;
 • Mức tốt : Là nổi bật tiên tiến và phát triển về triển khai và thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề kiến thiết xây dựng và triển khai trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường .

tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học

2.4. Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tham gia tổ chức triển khai và thực thi những hoạt động giải trí tăng trưởng mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên
Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan

 • Mức đạt : Thực hiện rất đầy đủ những lao lý hiện hành so với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan ;
 • Mức khá : Tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin yêu với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan ;
 • Mức tốt : Đề xuất với nhà trường những giải pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan .

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội để triển khai hoạt động giải trí dạy học cho học viên

 • Mức đạt : Cung cấp vừa đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ở trên lớp ; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có tương quan ; đảm nhiệm thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có tương quan về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ;
 • Mức khá : Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan trong việc triển khai những giải pháp hướng dẫn, tương hỗ và động viên học viên học tập, thực thi chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục ;
 • Mức tốt : Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về quy trình học tập, rèn luyện và thực thi chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục của học viên .

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội để triển khai giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên

 • Mức đạt : Tham gia tổ chức triển khai, phân phối thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan ; tiếp đón thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về đạo đức, lối sống của học viên ;
 • Mức khá : Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan trong triển khai giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên ;
 • Mức tốt : Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên .

2.5. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng những thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục .
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa

 • Mức đạt : Có thể sử dụng được những từ ngữ tiếp xúc đơn thuần bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ;
 • Mức khá : Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn thuần, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn thuần, quen thuộc tương quan đến hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ;
 • Mức tốt : Có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần về những chủ đề quen thuộc trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa .

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục

 • Mức đạt : Sử dụng được những ứng dụng ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục và quản trị học viên theo lao lý ; triển khai xong những khóa huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và những thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục theo pháp luật ;
 • Mức khá : Ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ; update và sử dụng hiệu suất cao những ứng dụng ; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ;
 • Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp nâng cao năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin ; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục tộc ;

Ngoài ra địa thế căn cứ theo điều 4 quyết định hành động 16/2008 / QĐ-BGDĐT pháp luật về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo :

Điều 4. Đạo đức nghề nghiệp

1. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo ; có ý thức đoàn kết, yêu quý, trợ giúp đồng nghiệp trong đời sống và trong công tác làm việc ; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp ; chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và hội đồng .
2. Tận tụy với việc làm ; thực thi đúng điều lệ, quy định, nội quy của đơn vị chức năng, nhà trường, của ngành .
3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, nhìn nhận đúng thực ra năng lượng của người học ; thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí .
4. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, trang nghiêm ; tiếp tục học tập nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao, cung ứng nhu yếu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục .

Như vậy, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học gồm có 15 tiêu chuẩn và 5 tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiêp. Ngoài ra, quyết định hành động số 16/2008 / QĐ-BGDĐT cũng lao lý về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên .
Liên kết tìm hiểu thêm :
Luật Toàn Quốc kỳ vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp người sử dụng lựa chọn được giải pháp tốt nhất để xử lý yếu tố của mình. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và quan điểm góp phần của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn. Nếu còn bất kể vướng mắc gì hành khách vui vẻ liên hệ theo thông tin dưới đây .

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học

 • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về vấn đề tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học hoặc các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.
 • Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .

2.7
/
5
(
3

bình chọn

)

Đánh giá post