Chủ thể là gì?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 892 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Khi tham gia một quan hệ xã hội nhất định, các bên tham gia quan hệ được coi là chủ thể của quan hệ đó. Nhưng tuỳ thuộc vào các mối quan hệ khác nhau mà các chủ thể xã có tên gọi khác nhau. Ngoài ra còn cần phải xem xét các điều kiện để trở thành chủ thể trong mối quan hệ đó.

Bài viết Chủ thể là gì?  của Tổng đài 1900 6560 thuộc Công ty TBT Việt Nam sẽ cung cấp những thông tin hữu ích tới Quí vị.

Chủ thể là gì?

Chủ thể là cá nhân, tổ chức tham gia vào một quan hệ xã hội nhất định, mỗi một quan hệ xã hội thì chủ thể có những tên khác nhau nhưng điểm chung là đều tồn tại hiện hữu.

Chủ thể tồn tại hiện hữu tức là có thực trên thực tế,  nhận diện hoặc nhận biết được thông qua các thông tin của chủ thể đó. Những trường hợp như cá nhân là người đã mất, tổ chức không hiện hữu thì đó không phải là chủ thể.

Chủ thể có thể là cá nhân hoặc tổ chức, tuỳ thuộc vào từng mối quan hệ khác nhau mà chủ thể có những tên gọi khác nhau. Có những mối quan hệ xã hội  cá nhân, tổ chức phải đáp ứng được những điều kiện nhất định thì mới trở thành chủ thể của mối quan hệ nói trên.

Chủ thể pháp luật là gì?

Chủ thể của pháp luật là cá nhân, tổ chức có khả năng, có quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của xã hội.

Như đã phân tích phần trên chủ thể bao gồm cá nhân và tổ chức, chủ thể pháp luật cũng tương tự như vậy gồm hai thành phần nêu trên. Nhưng cá nhân và tổ chức trong quan hệ pháp luật là chủ thể có khả năng. Khả năng được hiểu là năng lực pháp luật và năng lực hành  vi pháp luật.

Tuỳ vào các quan hệ pháp luật khác nhau mà chủ thể của pháp luật quy định về năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật là khác nhau. Không quy định chung rằng năng lực của chủ thể như thế nào để trở thành chủ thể pháp luật vì mỗi một lĩnh vực lại có những quy định khác nhau chẳng hạn như trong: Dân sự; Hình sự; Lao động….

Quyền và nghĩa vụ của chủ thể pháp luật sẽ tương ứng  với mối quan hệ mà chủ thể đó tham gia

Chủ thể pháp luật khác với chủ thể quan hệ pháp luật. Để trở thành chủ thể pháp luật chỉ cần có năng lực pháp luật, nhưng để trở thành chủ thể của một quan hệ pháp luật cụ thể thì phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật, tức là phải có khả năng tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Phần tiếp theo của bài viết Chủ thể là gì?  Tổng đài 1900 6560 thuộc công ty TBT Việt Nam sẽ làm rõ vấn đề chủ thể của tội phạm.

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự bao gồm năng lực nhận thức ,năng lực điều khiển hành vi theo đòi hỏi của xã hội và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm theo luật định khi thực hiện hành vi phạm tội.

Chủ thể của tội phạm là người có năng lực lỗi và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người thoả mãn cả hai điều kiện này được coi là người có năng lực trách nhiệm hình sự.

Năng lực trách nhiệm hình sự là năng lực có thể phải chịu trách nhiệm hình sự của  một người nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội. Nhà nước xã nhận năng lực này  dựa trên các cơ sở như sau: Người có năng lực nhận thức và năng lực điều khiển hành vi; độ  tuổi phù hợp với chính sách hình sự của nhà nước trong từng giai đoạn cụ thể.

Từ những phân tích trên Công ty TBT Việt Nam mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Chủ thể là gì? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6560.

5/5 - (5 bình chọn)