Chính phủ – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 21/04/2022 |
 • WIKI hỏi đáp |
 • 102 Lượt xem
Đánh giá post

Chính phủ là một chủ thể có quyền lực để thi hành luật pháp trong một tổ chức quốc gia hay một nhóm người ở tầm quốc gia. Ngoài ra, Chính phủ còn quản lý hoặc chỉ đạo trong một khu vực, trong một nhóm người. Chính phủ còn là cơ quan được trao quyền hành pháp cùng với nguyên thủ quốc gia. Mặc dù có khá nhiều thuật ngữ khác nhau như Hội đồng Bộ trưởng, Hội đồng Nhà nước, Nội các, Hội đồng Hành chính,… nhưng thuật ngữ “Chính phủ” có ý nghĩa bao quát nhất, hàm ý cơ quan thực hiện quyền hành pháp trong một cơ cấu nhà nước hoặc tương tự nhà nước.[1]

Tuy nhiên, cách hiểu thuật ngữ này còn phụ thuộc vào vào hình thức chính thể ( tổ chức triển khai nhà nước ) ở mỗi nước. Ở những nước cộng hòa tổng thống và quân chủ tuyệt đối, quân chủ nhị nguyên, chính phủ đa phần được coi là tập hợp những cố vấn cho người đứng đầu nhà nước với thẩm quyền xuất phát từ thẩm quyền của người đứng đầu nhà nước, mà không tạo thành một tập thể toàn vẹn. Còn ở những nước theo chính thể nghị viện, chính phủ là thiết chế tập thể thực thi quyền hành pháp, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nghị viện về đường hướng chủ trương đã đề ra. [ 1 ]
Xưng vị ” chính phủ ” ( Trung văn : 政府 ) trong tiếng Việt bắt nguồn từ Trung Quốc. Thời Đường và Tống, nơi tể tướng giải quyết và xử lý chính vụ gọi là ” chính phủ “. Về sau từ ” chính phủ ” được dùng để chỉ cơ quan thi hành quyền lực tối cao vương quốc, tức cơ quan hành chính vương quốc .

Từ “chính phủ” trong các ngôn ngữ phương Tây như tiếng Anh (government), tiếng Pháp (gouvernement), tiếng Đức (Regierung) từ này có gốc từ tiếng Hy Lạp là Κυβερνήτης (kubernites) với nghĩa “thuyền trưởng” (steersman), chủ quản (governor), phi công hoặc bánh lái (rudder)

Cách thức hình thành[sửa|sửa mã nguồn]

Cách thức hình thành chính phủ ở mỗi nước nhờ vào vào hình thức chính thể của nước đó. Ở nhiều nước theo chính thể nghị viện như Anh, Ấn Độ, Hy Lạp, Italy, Canada, nước Australia, Nước Singapore, nguyên thủ vương quốc chỉ định chỉ huy đảng chiếm hầu hết ( hoặc liên minh một số ít đảng ) làm Thủ tướng Chính phủ và chỉ định những bộ trưởng liên nghành khác theo trình làng của Thủ tướng. Nhưng ở nhiều nước khác theo chính thể nghị viện, nghị viện trực tiếp bỏ phiếu bầu Thủ tướng, sau đó nguyên thủ vương quốc mới phê chuẩn. Ở 1 số ít nước như nước Australia, New Zealand, những nghị sĩ thành viên của đảng chiếm hầu hết bỏ phiếu bầu những thành viên Chính phủ, còn Thủ tướng chỉ có quyền phân loại ghế giữa những thành viên đó. Ở những nước như Hà Lan, Italy, Áo, Đan Mạch, Bỉ thường diễn ra thực trạng không một đảng nào hoặc một liên minh nào chiếm hầu hết trong nghị viện, dẫn đến việc hình thành chính phủ chiếm thời hạn khá lâu, và nhiều khi thành phần chính phủ không phản ánh tác dụng bầu cử, nghĩa là ” thắng cử nhưng thua ghế “. [ 1 ]Ở những nước cộng hòa tổng thống, quân chủ tuyệt đối và quân chủ nhị nguyên, chính phủ hình thành hầu hết theo ý chí của người đứng đầu nhà nước. Chẳng hạn, ở những nước Nam Mỹ, Tổng thống có toàn quyền lựa chọn thành phần chính phủ. Ở nhiều nước như Mỹ, Ecuador, việc Tổng thống chỉ định những Bộ trưởng phải có sự phê chuẩn của Thượng viện. Còn ở Philippines, một Ủy ban do quản trị Thượng viện đứng đầu và mỗi viện cử 12 nghị sĩ theo tỷ suất những chính đảng để phê chuẩn việc Tổng thống chỉ định những bộ trưởng liên nghành. [ 1 ]Ở những nước theo chính thể cộng hòa lưỡng tính, thường thì nguyên thủ vương quốc chỉ định một trong số những chỉ huy của đảng chiếm hầu hết ( hoặc liên minh những đảng ) làm Thủ tướng Chính phủ và chỉ định những bộ trưởng liên nghành khác theo trình làng của Thủ tướng. Ở một số ít nước như Nga, Nước Hàn, việc chỉ định này phải được nghị viện biểu quyết phê chuẩn. Còn ở Pháp, trong trường hợp Tổng thống là người của đảng chiếm đa phần trong nghị viện thì việc chỉ định những bộ trưởng liên nghành hầu hết do Tổng thống quyết định hành động, nhưng nếu Thủ tướng là người của đảng đa phần thì vai trò của Thủ tướng sẽ tăng lên, nhưng so với một số ít ghế bộ trưởng liên nghành vẫn phải có quan điểm của Tổng thống. [ 1 ]Ở nhiều nước như Hy Lạp, Italy, Séc, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Moldova, để được coi là đã trọn vẹn hình thành và hoàn toàn có thể bắt tay vào hoạt động giải trí, trong vòng một thời hạn nhất định ( ví dụ 10 ngày, 14 ngày, 30 ngày ) chính phủ phải nhận được sự ủng hộ của hầu hết trong nghị viện qua việc biểu quyết tin tưởng so với thành phần và chương trình hành vi của chính phủ. Ở 1 số ít nước như ở Bắc Âu, Hiến pháp pháp luật Chính phủ hoàn toàn có thể thao tác ngay sau khi nguyên thủ vương quốc chỉ định Thủ tướng. Ở một số ít nước khác tích hợp hai cách lao lý nói trên. [ 1 ]

màu xanh dương được đánh giá là có nền “[2] Freedom House đánh giá dân chủ có hiện hữu trong thực tế, không chỉ đơn thuần là qua tuyên bố

Quốc gia có đánh dấuđược đánh giá là có nền ” Dân chủ đại nghị ” vào năm 2014 theo khảo sát “Tự do trên thế giới” của Freedom House Freedom House đánh giá dân chủ có hiện hữu trong thực tế, không chỉ đơn thuần là qua tuyên bố

Theo Hiến pháp 1992 ( sửa đổi năm 2001 ), Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Chính phủ là cơ quan triển khai quyền hành pháp tối cao của Nhà nước .Chính phủ do quản trị nước xây dựng và Quốc hội phê chuẩn, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Quốc hội ( 5 năm ). Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ liên tục làm trách nhiệm cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu quản trị nước và phê chuẩn chính phủ mới. Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, những Phó Thủ tướng, những bộ trưởng liên nghành và những thành viên khác. Ngoài Thủ tướng, những thành viên khác không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội .Quốc hội bầu Thủ tướng theo ý kiến đề nghị của quản trị nước trong số những đại biểu Quốc hội và chỉ có Quốc hội mới có quyền không bổ nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng trước khi kết thúc nhiệm kỳ .

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Căn cứ vào nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Chính phủ chịu sự giám sát của Quốc hội, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Quốc hội, báo cáo giải trình công tác làm việc trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quản trị nước .Theo Điều 112 Hiến pháp 1992, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những trách nhiệm và quyền hạn sau đây :

 • Lãnh đạo công tác của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, xây dựng và kiện toàn hệ thống thống nhất bộ máy hành chính Nhà nước từ trung ương đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân thực hiện các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và sử dụng đội ngũ viên chức Nhà nước;
 • Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân;
 • Trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
 • Thống nhất quản lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân; thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quản lý và bảo đảm sử dụng có hiệu quả tài sản thuộc sở hữu toàn dân; phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước;
 • Thi hành những biện pháp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình, bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước và của xã hội; bảo vệ môi trường;
 • Củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và mọi biện pháp cần thiết khác để bảo vệ đất nước;
 • Tổ chức và lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê của Nhà nước; công tác thanh tra và kiểm tra Nhà nước, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy Nhà nước; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;
 • Thống nhất quản lý công tác đối ngoại của Nhà nước; ký kết, tham gia, phê duyệt điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ; chỉ đạo việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài;
 • Thực hiện chính sách xã hội, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo;
 • Quyết định việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tạo điều kiện để các tổ chức đó hoạt động có hiệu quả.

Để triển khai công dụng, trách nhiệm và quyền hạn của mình, Chính phủ có quyền phát hành những Nghị quyết, Nghị định. Các quyết định hành động của Chính phủ phải được quá nửa tổng số thành viên Chính phủ biểu quyết ưng ý, trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì triển khai theo phía có quan điểm của Thủ tướng Chính phủ .

Đánh giá post