Chi phí thay đổi người đại diện theo pháp luật

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 309 Lượt xem

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người được doanh nghiệp ủy quyền, thực hiện các công việc vì lợi ích của doanh nghiệp. Vì một số lý do, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là việc vẫn thường xảy ra tại các công ty. Và nếu bạn đang có nhu cầu muốn thay đổi người đại diện, nhưng vẫn chưa rõ về Chi phí thay đổi người đại diện theo pháp luật. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về vấn đề này cho Quý bạn đọc tham khảo.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là gì?

Trước khi tìm hiểu về Chi phí thay đổi người đại diện theo pháp luật chúng ta cần xác định pháp luật quy định thế nào là người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Có thể hiểu người đại diện theo pháp luật của công ty là :

– Phải là cá nhân, khác với thành viên hay chủ sở hữu công ty có thể là một cá nhân hay tổ chức thì người đại diện theo pháp luật bắt buộc phải là cá nhân

– Người đại diện theo pháp luật có thể là cá nhân mang quốc tịch trong hoặc ngoài nước.

– Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, tuy nhiên phải thể hiện rõ trong điều lệ, nội quy công ty

– Luôn phải đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam

– Người đại diện theo pháp luật có thể đồng thời là chủ sở hữu, thành viên công ty, hoặc cổ đông sáng lập của công ty.

Danh mục chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty

Khi đăng ký người đại diện theo pháp luật công ty, ngoài thông tin cá nhân người đại diện, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành đăng ký chức danh cho người đại diện.

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số chức danh của người đại diện theo quy định của Luật Doanh nghiệp để bạn có thể tiện theo dõi Chi phí thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

–  Giám đốc công ty hoặc Tổng Giám đốc công ty;

– Chủ tịch Hội đồng quản trị – (chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần);

– Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – (chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần);

– Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – (chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

– Chủ tịch Hội đồng thành viên – (chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

– Chủ tịch công ty – (chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

– Hoặc các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy định pháp luật.

Chi phí thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (giám đốc)

Hiện nay, mức giá thị trường để thực hiện Chi phí thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

Phí thực hiện dịch vụ chuyển người đại diện pháp luật sẽ thu: 500.000 đồng. Trong đó:

– Lệ phí nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch Đầu tư: 200.000 đồng

– Lệ phí công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia: 300.000 đồng

Tổng chi phí thay đổi người đại diện pháp luật: 1.000.000 đồng

Thời gian thực hiện dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật (giám đốc) của công ty

Thời gian tư vấn, soạn thảo hồ sơ và trình ký hồ sơ: 02 ngày làm việc

Thời gian nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản chính tại Sở Kế hoạch Đầu tư: 03 ngày làm việc

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật thực hiện thế nào?

Sau khi tìm hiểu về Chi phí thay đổi người đại diện theo pháp luật, chúng ta sẽ xem thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên hay công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể là giám đốc, tổng giám đốc…

Người đại diện theo pháp luật sẽ chịu trách nhiệm ký các văn bản, hồ sơ trong quá trình doanh nghiệp hoạt động. Do vậy, khi thay đổi người đại diện công ty, bạn phải nhanh chóng thực hiện thủ tục thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật để tránh bị xử phạt và không gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Các công việc phải thực hiện khi thay đổi đại diện pháp luật của công ty

Khi bạn đã biết rõ Chi phí thay đổi người đại diện theo pháp luật, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc:

– Soạn và nộp thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh – Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty (Phụ lục II-1: mẫu bắt buộc)

– Soạn và nộp quyết định thay đổi đại diện pháp luật của công ty

– Soạn và nộp biên bản họp hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) hoặc biên bản họp của hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)

– Soạn các loại hồ sơ khác nếu có (phù hợp với từng loại hình công ty)

– Soạn giấy ủy quyền để nhân viên nghiệp vụ của chúng tôi thay mặt đại diện pháp luật của công ty nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch Đầu tư.

Trên đây là một số chia sẻ về Chi phí thay đổi người đại diện theo pháp luật. Nếu còn thắc mắc hoặc muốn biết chi tiết hơn về Chi phí thay đổi người đại diện theo pháp luật, hãy liên hệ số Hotline 1900 6557 của chúng tôi để được giải đáp thắc mắc.

>>>>>> Tham khảo thêm: Thay đổi giám đốc công ty