Chi phí quản lý dự án gồm những gì?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 983 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

 Một trong những quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư khi thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng là việc quản lý dự án đầu tư. Dù là một việc quan trọng trong quá trình đầu tư nhưng không phải nhà đầu tư cũng nắm rõ được những quy định của luật xoay quanh vấn đề quản lý dự án đầu tư, nhất là chi phí quản lý dự án đầu tư. Vì vậy, trong bài viết này, TBT Việt Nam sẽ trả lời cho bạn đọc câu hỏi Chi phí quản lý dự án gồm những gì? và những nội dung kiến thức liên quan đến việc quản lý dự án đầu tư.

Chi phí quản lý dự án đầu tư là gì?

Chi phí quản lý dự án là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng (không bao gồm chi phí để Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư – PPP) như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quyết định số 79/QĐ-BXD.

Ngoài ra, điều 21, Nghị định 68/2019/NĐ-CP cũng nêu định nghĩa về quản lý dự án đầu tư như sau:

“1. Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng”.

Để hiểu rõ hơn về chi phí quản lý dự án gồm những gì? chúng ta cần làm rõ khái niệm quản lý dự án đầu tư. Quản lý dự án đầu tư là một hoạt động phức tạp bởi nó đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự phát triển chuyên nghiệp đẻ đáp ứng được những yêu cầu của nhà nước về dự án đầu tư.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1, điều 1, Nghị định 59/2015 được định nghĩa như sau:

“quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng”.

Từ đó có thể hiểu quản lý dự án đầu tư là xây dựng quá trình lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tất cả những vấn đề của một dự án đầu tư, đồng thời có thể điều hành mọi thành phàn tham gia vào dự án đó để đạt được mục tiêu của dự án đúng thời hạn trong phạm vi quy định.

Cách tính chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư hay chủ đơn vị xây dựng cần phải thực hiện theo các nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, dự án đầu tư cần có mực chi phí hợp lý. Để thực hiện tốt việc quản lý chi phí dự án đầu tư, đòi hỏi nhà nước phải xây dựng quy định pháp luật rõ ràng về mức chi phí dự án đầu tư.

Chi phí quản lý dự án đầu tư gồm những gì?

Như đã nói ở trên, chi phí để quản lý dự án đầu tư là những chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đến lúc thực hiện và kết thúc dự án. Theo quy định tại điều 21, Nghị định 68/2019/NĐ-CP quy định về những khoản chi phí quản lý dự án đầu tư bao gồm những khoản như sau:

+ Tiền công cho cán bộ chịu trách nhiệm quản lý dự án đầu tư;

+ Tiền công trả cho người lao động theo Hợp đồng lao động

+ Các khoản phụ cấp lương, tiền thương cho cán bộ quản lý và người lao động;

+ Phúc lợi tập thể;

+ Các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

+ Kinh phí công tác đoàn, trích nộp khác theo yêu cầu của pháp luật đối với các cá nhân hưởng lương từ dự án

+ Ứng dụng khoa học – công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý dự án;

+ Thanh toán các dịch vụ công cộng (Điện, nước…)

+ Thông tin, tuyên truyền, liên lạc;

+ Tổ chức các hội nghị liên quan đến dự án đầu tư;

+ Chi phí công tác

+ Thuê mướn;

+ Sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án;

+ Chi phị dự phòng và những loại chi phí khác phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Trên đây là những chia sẻ của TBT Việt Nam xoay quanh chủ đề Chi phí quản lý dự án gồm những gì?. Nếu có bất kỳ thăc mắc nào liên quan đến chi phí quản lý dự án, bạn đọc vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900 6560 để được chúng tôi hường dẫn chi tiết. Xin cảm ơn!

5/5 - (5 bình chọn)