Chi phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao nhiêu tiền?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 08/05/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 315 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Sở hữu trí tuệ là một thuật ngữ mang nghĩa rộng, được dùng để mô tả sự sáng tạo của tư duy. Sự sáng tạo này được coi là tài sản vô hình mà pháp luật cần bảo hộ thông qua việc trao cho tác giả của tài sản trí tuệ một số quyền nhất định nhằm khuyến khích sự sáng tạo hữu ích cho toàn xã hội. Ngày nay, tất cả các dạng tài sản trí tuệ, trong đó có kiểu dáng công nghiệp đều được pháp luật thừa nhận và được Nhà nước bảo hộ.

Theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ thì một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ khi đáp ứng được những điều kiện về tính mới, tính sáng tạo và tính ứng dụng công nghiệp. Vậy chi phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp được quy định như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của TBT Việt Nam.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là việc chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền tiến hành các thủ tục hành chính tại Cục Sở hữu trí tuệ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Sau khi tra cứu khả năng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, việc đăng ký này được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 02 văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

Bước 3: Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp được tiến hành xử lý tại Cục Sở hữu trí tuệ qua các giai đoạn gồm: Thẩm định hình thức đơn, công bố đơn và thẩm định nội dung đơn.

Bước 4: Ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

– Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

 Vậy mức phí, lệ phí áp dụng cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp hiện nay được quy định như thế nào? Phần tiếp theo sẽ đề cập tới chi phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Chi phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ;

– Phí phân loại kiểu dáng công nghiệp: 100.000/01 phân loại;

– Phí thẩm định đơn: 700.000VNĐ/01 đối tượng;

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;

– Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/01 hình;

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 480.000VNĐ/01 đối tượng;

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên.

Lưu ý: Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần được phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp, trường hợp người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định (100.000VNĐ/01 phân loại)

– Chi phí dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp chính là chi phí mà chủ đơn đăng ký phải trả cho công ty dịch vụ sở hữu trí tuệ để thay mặt chủ đơn đăng ký thực hiện việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Cách tính chi phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng ảnh, yêu cầu bảo hộ. Về cơ bản chi phí dịch vụ cũng sẽ được áp dụng dựa trên nội dung công việc triển khai bao gồm: phí cho việc tra cứu kiểu dáng, phí cho việc nộp đơn đăng ký kiểu dáng, phí cho việc cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng.

Khi có nhu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp, quý khách hàng có thể truy cập vào website: https://luathoangphi.vn để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

5/5 - (5 bình chọn)