Chi phí đăng ký bản quyền tác giả năm 2023?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 08/05/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 413 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Hiện nay, khi chủ thể có quyền đăng ký bản quyền thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả phí được gọi là Chi phí đăng ký bản quyền ?.  Chi phí này được phân thành các loại và giá thành khác nhau.

Trong bài viết này của TBT Việt Nam cung cấp thông tin hữu ích về vấn đề nói trên tới Quí vị.

Chi phí đăng ký bản quyền là gì?

Chi phí đăng ký bản quyền là khoản tiền mà chủ thể có yêu cầu đăng ký bản quyền cho các quyền sở hữu sở hữu trí tuệ phải trả cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiến hành các  thủ tục hành chính.

>>> Tham khảo thêm : Đăng ký bản quyền bài hát

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả gồm những gì?

– Chủ thể được quyền tác giả bảo hộ

+Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại pháp Luật Sở hữu trí tuệ.

+ Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả  nêu trên gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Đơn đăng ký quyền tác giả bao gồm:

Thứ nhất: Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

Tờ khai đăng ký quyền tác giả, phải đáp ứng các yêu cầu của quy định pháp luật như: Ngôn ngữ; nội dung tóm tắt tác phẩm, bản ghi âm, ghi  hình, tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

Tờ khai này sử dụng theo mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ hai:Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

Thứ tư: Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

Thứ năm: Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

Thứ sáu: Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Nếu trong trường hợp người nộp đơn là được ủy quyền thì cần có văn bản ủy quyền của chủ thể có quyền thực hiện thủ tục hành chính nói trên.

Chi phí đăng ký quyền tác giả là bao nhiêu?

Khi đăng ký bản quyền tác giả của sản phẩm, dịch vụ  cơ quan nhà nước sẽ phân loại các yêu cầu của chủ thể. Từ đó đưa ra các mức phí đăng ký bản quyền để chủ thể có yêu cầu thực hiện nghĩa vụ. Các loại chi phí được pháp luật hiện hành quy định như sau:

Thứ nhất:  Chi phí nhà nước cho việc đăng ký bản quyền tác giả là 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng) áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

– Tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc;

– Tác phẩm nhiếp ảnh.

Thứ hai: Chi phí nhà nước cho việc đăng ký bản quyền tác giả là 300.000  VND (Ba trăm nghìn đồng) áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau

– Tác phẩm kiến trúc;

– Bản hoạ đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

Thứ ba: Chi phí nhà nước cho việc đăng ký bản quyền tác giả là 400.000  VND (Bốn trăm nghìn đồng) áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau

– Tác phẩm tạo hình;

– Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Thứ tư: Chi phí nhà nước cho việc đăng ký bản quyền tác giả là 500.000  VND (Năm trăm nghìn đồng) áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau

– Tác phẩm điện ảnh;

– Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.

 Thứ năm: Chi phí nhà nước cho việc đăng ký bản quyền tác giả  là 600.000  VND (Sáu trăm nghìn đồng) áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau

Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính

 Chi phí Đăng ký quyền liên quan

– Cuộc biểu diễn được định hình trên:

+ Bản ghi âm: 200.000 VND

+ Bản ghi hình: 300.000 VND

+ Chương trình phát sóng: 500.000 VND

– Bản ghi âm: 200.000 VND

– Bản ghi hình: 300.000 VND

– Chương trình phát sóng: 500.000 VND

Như những thông tin nêu trên ta thấy những chi phí  ở mức khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm, dịch vụ mà chủ thể có yêu cầu đăng ký.

Khi có nhu cầu đăng ký bản quyền, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty Luật Hoàng Phi để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

->>>>>>> Tham khảo thêm : đăng ký bản quyền thương hiệu

5/5 - (6 bình chọn)