#1 Tìm Hiểu Chi cục Thuế quận Bình Tân

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 17/08/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 442 Lượt xem

Chi cục thuế là các chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đây là tổ chức trực thuộc Cục thuế có chức năng, nhiệm vụ nhất định.

Nhằm giúp Khách hàng  biết rõ các thông tin liên quan về địa chỉ, số điện thoại, chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế quận Bình Tân chúng tôi đã biên soạn bài viết dưới đây.

Địa chỉ Chi cục Thuế quận Bình Tân:

Địa chỉ hiện tại của Chi cục Thuế quận Bình Tân là: Số 528 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Giờ làm việc của Chi cục Thuế quận Bình Tân:

Thời gian làm việc từ Thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, thời gian cụ thể như sau:

+ Sáng: 07:30 đến 11:30

+ Chiều: 13:30 đến 17:00

+ Thứ bảy: 07:30 đến 11:30.

Số điện thoại của Chi cục Thuế quận Bình Tân:

(028)37 526 842.

Lương Thị Duyên (Chi cục Trưởng): 38765492.

Trang web của Chi cục Thuế quận Bình Tân:

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

Đây chính là địa chỉ trang web ngành Thuế của Tổng cục Thuế mà mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến thuế đều không thể không biết.

Đối với Website chính thức của Chi cục Thuế quận Bình Tân chưa được cập nhật, nếu có thông tin muốn tra cứu thì quý khách hàng nên tra cứu trực tiếp tại website của Tổng cục Thuế hoặc liên hệ trực tiếp vào số điện thoại chúng tôi đã cung cấp ở trên để được giải đáp những thắc mắc cũng như mong muốn của bản thân.

Thủ tục hành chính thực hiện tại Chi cục Thuế quận Bình Tân:

Được quy định chi tiết tại Quyết định số 1500/QD-BTC năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý Thuế thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính và Quyết định số 625/QD-BTC năm 2019 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính. Thủ tục hành chính được thực hiện tại Chi cục Thuế bao gồm:

+ Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc).

+ Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức ủy nhiệm thu.

+ Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế.

+ Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

+ Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế.

+ Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế.

+ Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập.

+ Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế.

+ Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập.

+ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

+ Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), Hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý.

+ Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh – trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan Thuế.

+ Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh – trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả trực tiếp.

+ Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi.

+ Đăng ký thay đổi thông tin đưng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.

+ Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – trừ đơn vị trực thuộc.

+ Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – đối với đơn vị trực thuộc.

+ Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

+ Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp.

+ Khôi phục mã số thuế.

+ Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh.

+ Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế – Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/bị sáp nhập/bị hợp nhất.

+ Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế – Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế được chia/ được tách/hợp nhất.

+ Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế – Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập.

+ Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

+ Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

+ Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

+ Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quan khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

+ Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

+ Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đơn vị sau chuyển đổi.

+ Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

+ Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.

+ Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

+ Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

+ Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

+ Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư.

+ Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

+ Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu.

+ Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

+ Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh.

+ Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

+ Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn góp (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế.

+ Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế.

+ Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế.

+ Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản.

+ Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp.

+ Khai thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán.

+ Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cố phiếu….

+ Khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

+ Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.

+ Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước.

+ Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước.