Chân lý là gì?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 19/10/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 280 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

 “ Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim”.

(Từ ấy – Tố Hữu)

Chân lý là một vấn đề hết sức trừu tượng, chung chung mà không phải ai cũng biết, cũng giải thích và nắm được. Vậy chân lý là gì là câu hỏi mà nhiều bạn đọc mong muốn tìm hiểu và giải đáp.

Chân lý là gì?

Các nhà triết học có những quan điểm khác nhau về chân lý và về tiêu chuẩn của chân lý. Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng, chân lý là những tri thức phù hợp với hiện thực khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm. Quan niệm về chân lý cũng có nghĩa xác định chân lý là sản phẩm của quá trình nhận thức. Nó được hình thành, phát triển dần dần từng bước và phụ thuộc vào điều kiện lịch sử cụ thể, vào hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người. Chân lý đều là kết quả nhận thức của con người chứ không phải là bẩm sinh.

Theo nội dung chủ nghĩa Mác – Lênin lại giải thích chân lý là gì là khái niệm chân lý dùng để chỉ những tri thức có nội dung phù hợp với thực tế khách quan; sự phù hợp đó đã được kiểm tra và chứng minh bởi thực tiễn.

Như vậy có thể thấy chân lý là sản phẩm của quá trình con người nhận thức thế giới. Chân lý cũng được hình thành và phát triển từng bước phụ thuộc vào các yếu tố như sự phát triển của sự vật khách quan; điều kiện lịch sử – cụ thể của nhận thức;  Hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người.

Các tính chất của chân lý

Chân lý có tính khách quan, tính tương đối, tính tuyệt đối và tính cụ thể.

Tính khách quan của chân lý là tính độc lập về nội dung phản ánh của nó đối với ý thức của con người và loài người. Điều đó có nghĩa là nội dung của những tri thức đúng đắn không phải là sản phẩm thuần túy chủ quan, không phải là sự xác lập tùy tiện của con người hoặc có sẵn ở trong nhận thức mà nội dung đó thuộc về thế giới khách quan, do thế giới khách quan quy định. “Trái đất quay xung quanh mặt trời” là một chân lý.

Chân lý ấy có tính khách quan bởi vì nội dung của luận điểm đó phản ánh đúng sự kiện có thực, tồn tại độc lập đối với mọi người, không lệ thuộc vào ý thức của mỗi người. Hoặc “quả đất có hình cầu chứ không phải hình tròn” là một chân lý,  phù hợp với thực tế khách quan; nó không phụ thuộc vào quan niệm truyền thống đã từng có hàng nghìn năm trước thời Phục hưng.

Tính tuyệt đối của chân lý là tính phù hợp hoàn toàn và đầy đủ giữa nội dung phản ánh của tri thức với hiện thực khách quan. Trong thế giới khách quan không tồn tại một sự vật, hiện tượng nào mà con người hoàn toàn không thể nhận thức được. Khả năng đó trong quá trình phát triển là vô hạn. Những chiếc điện thoại , ti vi … được hoàn thành dưới sự dẫn dắt của chân lý tuyệt đối chính xác.

Tính tương đối của chân lý thể hiện ở chỗ thế giới sẽ bị hạn chế bởi những điều kiện cụ thể của từng thế hệ khác nhau và bởi điều kiện xác định về không gian và thời gian của đối tượng được phản ánh. Ví như những chiếc điện thoại , ti vi trước khi sử dụng và ở trong kho thì chúng là tính chất của tính tương đối. Tính tương đối của chân lý là tính phù hợp nhưng chưa hoàn toàn đầy đủ giữa nội dung phản ánh của những tri thức với hiện thực khách quan.

Tính cụ thể của chân lý là đặc tính gắn liền và phù hợp giữa nội dung phản ánh với một đối tượng nhất định cùng các điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, cụ thể. Bất kỳ chân lý nào cũng gắn liền với những điều kiện lịch sử – cụ thể, cũng có tính cụ thể. Nếu thoát ly những điều kiện lịch sử cụ thể thì những tri thức được hình thành trong quá trình nhận thức sẽ rơi vào sự trừu tượng thuần túy.

Có thể thấy mỗi chân lý đều có tính khách quan, tính tương đối, tính tuyệt đối và tính cụ thể. Các tính chất đó của chân lý có quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau. Thiếu một trong các tính chất đó thì những tri thức đạt được trong quá trình nhận thức không thể có giá trị đối với đời sống của con người.

Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào nắm được nội dung Chân lý là gì. Trong trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về bài viết cũng như vấn đề có liên quan, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện.

5/5 - (6 bình chọn)