Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 29/12/2022 |
  • Giáo dục |
  • 918 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi: Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì

A. Rễ cây thiếu oxi nên cây hô hấp không bình thường

B. Lông hút bị chết

C. Cân bằng nước trong cây bị phá hủy

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án đúng D.

Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì Rễ cây thiếu oxi nên cây hô hấp không bình thường, Lông hút bị chết, Cân bằng nước trong cây bị phá hủy.

Lý giải việc chọn đáp án đúng D là do:

Cây trên cạn chính là cây trồng trên đất thuộc loại thực vật trên cạn, nơi thực vật được tìm thấy trong môi trường đất. Cây trên cạn có một hệ thống rễ mạnh có thể là hệ thống rễ cây hoặc hệ thống rễ xơ. Cây cần nước và chất dinh dưỡng cho sự sống của nó. Cây trồng trên đất sử dụng hệ thống rễ của chúng để hấp thụ nước và chất dinh dưỡng từ đất. Ngoài ra, hệ thống rễ cũng neo cây xuống đất. Yêu cầu chính của cây trồng trên đất là bảo tồn hàm lượng nước.

Để thực hiện điều này, thực vật trên cạn có những thích nghi đặc biệt như có lớp biểu bì dày, sáp và đặc biệt giải phẫu lá, v.v … Có thể tìm thấy khí khổng của cây trên đất dọc theo mặt dưới của lá (biểu bì dưới) để giảm thiểu hoặc ngăn chặn thoát hơi nước.

Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì:

– Khi đất bị ngập nước, oxi trong không khí không thể khuếch tán vào đất, rễ cây không thể lấy oxi để hô hấp .

– Nếu như quá trình ngập úng kéo dài => Thiếu ôxi sẽ phá hoại tiến trình hô hấp bình thường của rễ => sẽ gây ra hiện tượng hô hấp kị khí sinh ra các chất độc hại tích lũy ở tế bào và làm cho lông hút chết, rễ bị thối hỏng , không hình thành được lông hút mới.

=> Hai lí do trên làm cho rễ không hút được nước, trong khi quá trình thoát hơi nước vẫn xảy ra, nên cây bị héo và chết. Hiện tượng này gọi là hạn sinh lí. (môi trường không thiếu nước nhưng cây không hút được)

5/5 - (5 bình chọn)