Cây lớn lên nhờ?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 3754 Lượt xem
4.7/5 - (8 bình chọn)

Câu hỏi:

Cây lớn lên nhờ?

A. Sự lớn lên và phân chia của tế bào.

B. Sự tăng kích thước của nhân tế bào.

C. Nhiều tế bào được sinh ra từ một tế bào ban đầu.

D. Các chất dinh dưỡng bao bọc xung quanh tế bào ban đầu.

Đáp án đúng A.

Cây lớn lên nhờ sự lớn lên và phân chia của tế bào, sự lớn lên và sản sinh của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật, giúp thay thế các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào chết ở sinh vật, các cơ quan thực vật như rễ, thân, lá lớn lên là nhờ sự phân chia và lớn lên của tế bào.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Nhờ có quá trình trao đổi chất mà kích thước và khối lượng của tế bào tăng lên.

Quá trình phân chia tế bào diễn ra như sau:

+ Đầu tiên từ một nhân hình thành 2 nhân tách xa nhau.

+ Sau đó, chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào non mới.

+ Tế bào có khả ăng phân chia là tế bào trưởng thành.

Mỗi tế bào sau khi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con.

Công thức tính số tế bào con (N) được tạo ra sau n lần phân chia: N = 2n

Ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản tế bào: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào làm tăng số lượng tế bào, giúp cơ thể sinh vật lớn lên, thay thế các tế bào già, tổn thương hoặc chết. Các cơ quan thực vật như rễ, thân, lá lớn lên là nhờ sự phân chia và lớn lên của tế bào, sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.

4.7/5 - (8 bình chọn)