Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện yếu tố biện chứng

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 28/04/2022 |
  • Giáo dục |
  • 172 Lượt xem
Đánh giá post

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 1 (có đáp án): Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (phần 4)

Bài trước Bài sau

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 1 (có đáp án): Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (phần 4)

Câu 18: Cây ra hoa kết trái thuộc hình thức vận động nào?

Nội dung chính

  • Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 1 (có đáp án): Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (phần 4)
  • Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 1 (có đáp án): Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (phần 4)
  • Video liên quan

A. Vật lý.

B. Cơ học .C. Sinh học .D. Hoá học .Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 19: Đâu không phải là vấn đề cơ bản của Triết học?

A. Quan hệ giữa biện chứng và siêu hình .B. Quan hệ giữa hoạt động và tăng trưởng .C. Quan hệ giữa tư duy và sống sót .D. Quan hệ giữa vật chất và ý thức .Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 20:Câu ca dao nào sau đây thể hiện yếu tố biện chứng?

A. Thầy bói xem voi .B. Đèn nhà ai, nhà ấy rạng .C. Việc của ai, người ấy làm, chẳng có ai tương quan đến ai cả .D. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm .Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 21:Câu nói: Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ kết luận anh là người như thế nào chứa đựng yếu tố nào?

A. duy tâm .B. tôn giáo .C. biện chứng .D. siêu hình .Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 22: Em không đồng ý với quan điểm nào trong các quan điểm sau:Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập, rèn luyện thì học sinh cần phải.

A. Học từ dễ đến khó, từ đơn thuần đến phức tạp .B. Cái dễ thì không cần phải học tập vì ta đã biết và hoàn toàn có thể làm được .C. Kiên trì, nhẫn lại, không chùn bước trước những yếu tố khó khăn vất vả .D. Tích luỹ từ từ, không được nóng vội, đốt cháy quá trình .Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 23: Bản chất của mỗi trường phái Triết học là trả lờiCâu hỏi về

A. vật chất, sống sót .B. ý thức, tư duy .C. sự vật, hiện tượng kỳ lạ .D. mối quan hệ giữa vật chất và ý thức .Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 24: Câu tục ngữ nào sau đây chứa yếu tố biện chứng?

A. Rút dây động rừng .B. Qua cầu rút ván .C. Sông có khúc, người có lúc .D. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài .Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 25: Em hiểu Triết học Mác- Lênin như thế nào?

A. Được xem xét với tư cách là một khoa học tự nhiên .B. Là thành tựu vĩ đại của tư tưởng khoa học thực nghiệm .C. Là đỉnh điểm của quy trình tăng trưởng triết học .D. Là thành tựu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội .Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 26: Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống gọi là

A. quốc tế quanB. lối sống của con người ..C. cách sống của con ngườiD. ý niệm sống của con người .Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 27: Học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Phương pháp luận .B. Thế giới quan .C. Thế giới quan duy tâm .D. Phương pháp luận siêu hình .Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 28: Hêghen, nhà triết học người Đức khi bàn về thế giới quan đã cho rằng, khởi nguyên của thế giới là một ý niệm tuyệt đối. Theo em,Câu nói trên thể hiện thế giới quan

A. duy tâm .B. duy vật .C. khoa học .D. nhị nguyên .Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 29: Để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, người ta căn cứ vào vấn đề nào dưới đây ?

A.Thế giới vật chất do ai phát minh sáng tạo ra .B. Vấn đề coi trọng yếu tố vật chất hay yếu tố ý thức .C. Vấn đề con người hoàn toàn có thể nhận thức được quốc tế hay không .D. Quan hệ giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định hành động cái nào .Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 30: Quan điểm nào dưới đây không phải là biểu hiện của thế giới quan duy tâm?

A. Chữa bệnh bằng bùa phép .B. Mời thầy cúng về đuối ma .C. Tin một cách mù quáng vào bói toán .D. Chữa bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ .Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 31: Câu tục ngữ nào dưới đây không hàm chứa yếu tố biện chứng?

A. Tre già măng mọc .B. Qua cầu rút ván .C. Rút dây động đến rừng .D. Nước chảy đá mòn .Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 32: Câu nói nào dưới đây thể hiện yếu tố siêu hình?

A. Có công mài sắt có ngày nên kim .B. Có thực mới vực được đạo .C. Nhìn mặt mà bắt hình dong .D. Có bột mới gột nên hồ .Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 33: Quan niệm: Tồn tại là cái được cảm giác của G.Béc-co-li thể hiện

A. thế giới quan duy tâm .B. thế giới quan duy vật .C. thế giới quan khoa học .D. thế giới quan tôn giáo .Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 34: Câu nói: Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông của nhà triết học nào dưới đây?

A. Đêmôcrít .B. Hê-ra-clít .C. T.Hốp – xơ .D. G.Béc – cơ-li .Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 35: Câu nói: Sống chết có mệnh, giàu sang do trời của nhà triết học nào dưới đây?.

A. Hê-ra-clít .

B. Đêmôcrít.

Xem thêm: Cây ra hoa kết trái thuộc hình thức vận động nào?

C. T.Hốp – xơ .D. Khổng Tử .Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Source: https://tbtvn.org
Category: Giáo dục

Đánh giá post