Câu ca dao nào sau đây thể hiện yếu tố biện chứng?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1500 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Phương pháp luận biện chứng là phương pháp xem xét sự vật hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng. Vậy Câu ca dao nào sau đây thể hiện yếu tố biện chứng là câu hỏi được bạn đọc quan tâm.

Câu hỏi:

Câu ca dao nào sau đây thể hiện yếu tố biện chứng?

A. Thầy bói xem voi.

B. Đèn nhà ai, nhà ấy rạng.

C. Việc của ai, người ấy làm, chẳng có ai liên quan đến ai cả.

D. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi Câu ca dao nào sau đây thể hiện yếu tố biện chứng là đáp án: D. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Phương pháp biện chứng là phương pháp giúp nhận thức đối tượng ở trong các mối liên hệ với nhau, ảnh hưởng nhau, ràng buộc nhau.

Phương pháp biện chứng cũng giúp nhận thức đối tượng ở trạng thái vận động biến đổi, nằm trong khuynh hướng chung là phát triển. Đây là quá trình thay đổi về chất của các sự vật, hiện tượng mà nguồn gốc của sự thay đổi ấy là đấu tranh của các mặt đối lập để giải quyết mâu thuẫn nội tại của chúng.

Như vậy phương pháp biện chứng thể hiện tư duy mềm dẻo, linh hoạt. Nó thừa nhận trong những trường hợp cần thiết thì bên cạnh cái “hoặc là… hoặc là…” còn có cả cái “vừa là… vừa là…” nữa; thừa nhận một chỉnh thể trong lúc vừa là nó lại vừa không phải là nó; thừa nhận cái khẳng định và cái phủ định vừa loại trừ nhau lại vừa gắn bó với nhau .

Từ cách hiểu về phương pháp biện chứng thì có thể thấy ca dao “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”  có ý nghĩa biện chứng bởi đây là hiện tượng tự nhiên của trời đất, các sự vật hiện tượng trong trạng thái luôn vận động, tác động qua lại, ràng buộc lẫn nhau.

=> Như vậy đáp án đúng cho câu hỏi câu ca dao nào sau đây thể hiện yếu tố biện chứng là đáp án: D. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

Lý giải các đáp án còn lại không đúng

Các phương án còn lại không có yếu tố biện chứng.

+ Phương án A: Thầy bói xem voi: Chỉ hoạt động của các ông thầy bói xem voi phiến diện khách quan một phía.

+ Phương án B: Đèn nhà ai, nhà ấy rạng: chỉ những chiếc đèn chỉ sáng trong căn nhà mà nó đang được thắp sáng. Câu nói phản ánh một lối sống đáng phê phán, đó là lối sống hẹp hòi, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cho người khác.

+ Phương án C. Việc của ai, người ấy làm, chẳng có ai liên quan đến ai cả: Câu nói cũng phản ánh một lối sống đáng phê phán, đó là lối sống hẹp hòi, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cho người khác.

5/5 - (5 bình chọn)