Cách phân biệt cán bộ, công chức, viên chức dễ hiểu nhất

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/04/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 91 Lượt xem
Đánh giá post

Tiêu chí

Cán bộ

Công chức

Viên chức

Định nghĩa – Cán bộ là công dân Nước Ta, được bầu cử, phê chuẩn, chỉ định giữ chức vụ, chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện .
( địa thế căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 )
– Cán bộ cấp xã là công dân Nước Ta, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức triển khai, chính trị xã hội ( theo khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 ) . – Công chức là công dân Nước Ta, được tuyển dụng, chỉ định vào ngạch, chức vụ, chức vụ tương ứng với vị trí việc làm trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong :
+ Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, cấp tỉnh, cấp huyện ;
+ Cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng ;
+ Cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan ship hàng theo chính sách chuyên nghiệp, công nhân công an .
( địa thế căn cứ Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức 2019 ) .
– Công chức cấp xã là công dân Nước Ta được tuyển dụng giữ chức vụ trình độ, nhiệm vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, thuộc biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ( theo khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 ) . Viên chức là công dân Nước Ta được tuyển dụng theo vị trí việc làm, thao tác tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo chính sách hợp đồng thao tác .
( địa thế căn cứ Điều 2 Luật Viên chức 2010 ) Nơi công tác làm việc Trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã .

– Trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã .
– Trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội ( không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng ) ;
– Trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân ( không phải sĩ quan, hạ sĩ quan Giao hàng theo chính sách chuyên nghiệp, công nhân công an ) . Trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập Nguồn gốc Được bầu cử, phê chuẩn, chỉ định giữ chức vụ, chức vụ theo nhiệm kỳ, trong biên chế . Được tuyển dụng, chỉ định vào ngạch, chức vụ, chức vụ trong biên chế . Được tuyển dụng theo vị trí việc làm, thao tác theo chính sách hợp đồng . Biên chế Trong biên chế Trong biên chế Không còn biên chế suốt đời nếu được tuyển dụng sau ngày 01/7/2020 trừ :
– Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 cung ứng điều kiện kèm theo ;
– Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức ;
– Người được tuyển dụng làm viên chức thao tác tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính, xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .

Tập sự

Không phải tập sự – 12 tháng với công chức loại C .
– 06 tháng với công chức loại D . – 12 tháng nếu nhu yếu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH. Riêng bác sĩ là 09 tháng ;
– 09 tháng nếu nhu yếu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy cao đẳng ;
– 06 tháng nếu nhu yếu tiêu chuẩn trình độ huấn luyện và đào tạo tầm trung . Hợp đồng thao tác Không thao tác theo chính sách hợp đồng Không thao tác theo chính sách hợp đồng Làm việc theo chính sách hợp đồng thao tác Tiền lương Hưởng lương từ ngân sách Nhà nước Hưởng lương từ ngân sách Nhà nước Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập Bảo hiểm thất nghiệp Không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp Không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp Phải đóng bảo hiểm thất nghiệp Hình thức kỷ luật – Khiển trách
– Cảnh cáo
– Cách chức
– Bãi nhiệm – Khiển trách
– Cảnh cáo
– Hạ bậc lương
– Giáng chức
– Cách chức
– Buộc thôi việc

– Khiển trách

Xem thêm: Lĩnh vực tin học nghiên cứu về vấn đề gì?

– Cảnh cáo
– Cách chức
– Buộc thôi việc

Đánh giá post