Cải cách thủ tục hành chính nhà nước?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 539 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Cải cách thủ tục hành chính là gì?

Theo khoản 1 điều 3 Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính, nêu ra định nghĩa về thủ tục hành chính như sau: “Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.”

Như vậy, cải cách thủ tục hành chính nhà nước được hiểu cơ bản là quá trình thay đổi, hoàn thiện về trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức nhằm hướng đến sự hoạt động hiệu quả, tinh giản góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cơ quan nhà nước.

Hiện nay, theo những chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, việc tinh giản háo thủ tục hành chính đang được quan tâm cải thiện từ các bộ ban ngành. Theo Điều 7 Nghị định 63/2010/NĐ-CP ghi nhận việc thực hiện các thủ tục hành chính được quy định phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

Đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước.

Bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

Tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước.

Thực trạng cải cách thủ tục hành chính hiện nay

Có thể thấy rằng, công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính của nước ta hiện nay đã đạt được những thành tựu tích cực nhất định, như sau:

Thứ nhất những công việc của dân và doanh nghiệp được quy về một đầu mối, những thủ tục quá rườm rà, phức tạp, không cần thiết đã được bãi bỏ, những thủ tục cần thiết được thu gọn lại.

Thứ hai, hạn chế tối đa sự ban hành văn bản của cơ quan hành chính của cấp chính quyền địa phương. Hầu hết các lĩnh vực có cải cách thủ tục hành chính đến nay chính phủ đã ban hành các văn bản quy định về thủ tục giải quyết công việc của nhân dân và của doanh nghiệp. Các bộ, ban, ngành đều đã có văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ ba, hồ sơ giấy tờ có liên quan đến việc giải quyết công việc đều đuợc mẫu hoá một cách thống nhất

Thứ tư, trình tự, lệ phí giải quyết công việc ở các cơ quan điều được công khai hoá tại các trụ sở làm việc của cơ quan, cán bộ, nhân viên làm công tác tiếp dân đã được bố trí thường trực, tránh sự gián đoạn trong việc giải quyết công việc của nhân dân. Nhà nước đã bải bỏ nhiều thủ tục, nhiều nội dung kiểm soát không hợp lý, đặt niềm tin vào nhân dân .

Tuy nhiên, thực tế, hiện nay, còn rất nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp qua nhiều cửa khác nhau còn nhiều sự trùng lặp và đùn đẩy trách nhiệm vì vậy, nguyên tắc thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản, tiết kiệm có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, giảm phiền hà, tốn kém về tiền bạc, thời gian công sức cho người dân và doanh nghiệp.

Cải cách thủ tục hành chính nhà nước, tiết kiệm sẽ là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Điều này đòi hỏi phải giảm bớt các cấp, các cửa các giai đoạn. Giảm tới mức tối thiểu và trong nhiều thủ tục bỏ hẳn các loại phí, lệ phí đối với công dân, tổ chức.

Giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhà nước như thế nào?

Sau đây, là những giải pháp cơ bản để góp phần hoàn thiện việc cải cách thủ tục hành chính:

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành

Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ từ trung ương đến địa phương nhất là đối với cấp xã.

Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ, đổi mới hệ thống chính trị

Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực: cần có sự phân công rành mạch rõ ràng trách nhiệm giữa các cơ quan, bộ phận trong cùng một cơ quan và từng cán bộ có thẩm quyền, tránh sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ,sự đùn đẩy trách nhiệm; Nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hành chính.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, Cần phải nhanh nhạy sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện thủ tục hành chính;

Nhà nước cũng cần phải rà soát lại các văn bản pháp luật về thủ tục hành chính, bãi bỏ các cửa, các cấp các khâu và các loại giấy tờ không cần thiết;

Cuối cùng, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước là vô cùng cần thiết như là khai báo trực tuyến điện tử  để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức đi lại cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan hành chính. Tiết kiệm chi phí cho công tác nhân sự do thực hiện thủ tục hành chính, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, xã hội văn minh.

5/5 - (5 bình chọn)