Cải cách hành chính là gì?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 705 Lượt xem
5/5 - (3 bình chọn)

Trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội thì cải cách hành chính là một thuật ngữ được nhắc tới khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vậy Cải cách hành chính là gì?, tại sao lại phải cải cách hành chính, qua bài viết sau đây, chúng tôi – TBT Việt Nam xin cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích tới quý vị:

Cải cách hành chính là gì?

Cải cách hành chính có thể được hiểu là một quá trình thay đổi cơ bản, lâu dài, liên tục, có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được quyết định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cải cách hành chính không phải là làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính nhà nước mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn. Cải cách hành chính giúp các thể chế quản lý nhà nước ngày càng đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng được các yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội của một quốc gia.

Tại sao phải cải cách hành chính?

Hoạt động hành chính nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm trật tự của xã hội, duy trì sự phát triển xã theo theo định hướng của nhà nước, qua đó hiện thực hóa mục tiêu chính trị của đảng cầm quyền đại diện cho lợi ích của giai cấp cầm quyền trong xã hội. Chính vì vậy, cải cách hành chính cũng chính là yêu cầu và mong muốn của quốc gia.

– Cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước của quốc gia trong quá trình quản lý mọi mặt của đời sống xã hội như là: quản lý, định hướng và điều tiết sự phát triển kinh tế – xã hội và duy trì trật tự của xã hội.

– Qua cải cách hành chính, cơ quan nhà nước có thể xác định căn bản các công việc đối với người dân, doanh nghiệp, từ đó có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu của công việc

– Cải cách hành chính cũng chính là tiền đề để thực hiện các cải cách khác nhằm phù hợp với tình hình xã hội thực tế như: nâng cao trình độ, chất lượng thể chế, thay đổi thói quen, cách nghĩ, cách làm của cán bộ, công chức… khi thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp,…

– Cải cách hành chính cũng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế

– Ngoài ra, cải cách hành chính cũng sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam đối với cộng đồng trong nước và quốc tế. Từ đó có thể có những ảnh hưởng rất tích cực trong việc thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu hàng hóa, việc làm, an sinh xã hội, …

Xu hướng cải cách hành chính trên thế giới

Nội dung cải cách hành chính ở các quốc gia trên thế giới là không giống nhau do có sự khác biệt về chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế – xã hội cũng như truyền thống, phong tục, tập quán, … Tùy vào từng điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia, mà việc cải cách hành chính tập trung vào những khâu, những bộ phận nhất định.

Tuy nhiên, có thể thấy mục tiêu tổng quát trong cải cách hành chính của tất cả các nước trên thế giới chính là việc hướng tới xây dựng một bộ máy hành chính gọn nhẹ hơn, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả hơn, nhằm phục vụ tốt nhất các nhu cầu và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân và cả xã hội. Theo đó, những giải pháp chủ yếu ở các nước phát triển khi tiến hành các hoạt động cải cách hành chính như sau:

– Tăng cường tư nhân hoá;

– Hướng tới việc kiểm soát đầu ra, đánh giá các hoạt động theo kết quả thu được;

– Điều chỉnh mối quan hệ giữa trung ương và địa phương;

– Phi quy chế hoá: là việc chuyển từ việc giám sát đầu vào và sự tuân thủ quy trình sang việc giám sát đầu ra, đánh giá hoạt động thông qua kết quả;

– Cấu trúc tổ chức của bộ máy hành chính cũng được đổi mới theo hướng đơn giản hơn trước;

– Cải cách chế độ công vụ, công chức;

– Cải cách tài chính công;

– Hiện đại hoá nền hành chính bằng cách ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào các hoạt động hành chính.

->>> Tham khảo thêm : mẫu giấy giới thiệu

5/5 - (3 bình chọn)