Cách tính lãi suất trái phiếu Chính phủ 2024

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 05/01/2024 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 1051 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

TBT Việt Nam hướng dẫn Quý độc giả cách tính lãi suất trái phiếu Chính phủ qua bài viết này. Quý độc giả tham khảo nội dung bài viết dưới đây để có cho mình những thông tin hữu ích và áp dụng trên thực tế:

Mua trái phiếu Chính phủ ở đâu?

Dựa trên chủ thể phát hành trái phiếu, trái phiếu có thể chia làm 2 loại là trái phiếu Chính phủtrái phiếu doanh nghiệp. Ngoài trái phiếu doanh nghiệp thì trái phiếu Chính phủ cũng được nhiều nhà đầu tư tiên lựa chọn do Chính phủ luôn được coi là nhà phát hành uy tín nhất. Vì vậy mà những rủi ro của loại trái phiếu này là rất thấp.

Trái phiếu Chính phủ là loại trái phiếu mà không phải bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể mua được. Khi đầu tư trái phiếu, nhà đầu tư sẽ mua trái phiếu bằng hình thức đấu thầu hoặc phát hành trực tiếp cho ngân hàng nhà nước. Qua các hình thức này, nhà phát hành sẽ chọn ra những nhà đâu tư có đầy đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch tiếp theo.

Khi tiến hành đấu thầu, Sở giao dịch chứng khoán sẽ có thông báo đến các nhà đầu tư và đăng tải niêm yết trên thông tin trên trang của Sở gioa dịch chứng khoán những thông tin liên quan đến phât hành trái phiếu.

Các thông tin cần được đăng tải trên Trang thông tin của Sở giao dịch chứng khoán gồm những thôn tin như: Mã trái phiếu phát hành, Số lượng gói thầu đối với từng mã trái phiếu, thười gian phát hành trái phiếu, phương thức phát hành trái phiếu, lãi suất, tài khoản nhận tiền mua trái phiếu,…

Sau khi thông tin về phát hành trái phiếu đã được đăng tải trên Trang thông tin của Sở giao dịch chứng khoán thì các nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ theo mẫu của Sở giao dịch chứng khoán trong thời gian chậm nhất vào 10h30 phút ngày tổ chức phát hành.

Cách tính lãi suất trái phiếu Chính phủ?

Lãi suất trái phiếu Chính phủ được hiểu là tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa mệnh giá của trái phiếu và khoản tiền mà nhà đầu tư được hưởng.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ được đăng tải trên Trang thông tin sở giao dịch chứng khoán. Khi nhà đầu tư mua trái phiếu Chính phủ thì lãi suất trái phiếu sẽ được in trên trái phiếu.

Cách tính lãi suất trái phiếu Chính phủ được quy định tại Thông tư 111/2018/TT-BTC. Theo đó:

– Đối với trái phiếu có kỳ hạn trả lãi đầu tiên có kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn so với các kỳ trả lãi tiếp theo:

Số tiền thanh toán lãi của 01 trái phiếu với kỳ trả lãi đầu tiên =

(mệnh giá trái phiếu x Lãi suất doanh nghĩa trái phiếu (%/ năm) x số ngày thực tế giữa ngày thanh toán tiền mua trái phiếu và ngày thanh toán tiền lãi đầu tiên kể từ ngày thanh toán tiền mua trái phiếu) : ( số lần thanh toán lãi định kỳ trong một năm x Số ngày trong kỳ trả lãi thông thường theo giả định khi việc thanh toán xảy ra)

– Lãi nhận được của một trái phiếu đối với một trái phiếu trong các kỳ trả lãi tiếp theo:

Số tiền thanh toán lãi của một trái phiếu đối với các kỳ trả lãi tiếp theo  = ( Mệnh giá trái phiếu x lãi suất danh nghĩa trái phiếu) :  số lần thanh toán lãi định kỳ trong một năm.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ xem ở đâu?

Thông tin về lãi suất Chính phủ được cập nhất thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ năm 2024

Thông tin về lãi suất Chính phủ được cập nhất thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán.

Thông tin về lãi suất Chính phủ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán như sau:

Kế hoạch chiến lược Khối lượng Lợi suất gần nhất
Sáu tháng 16.000 1.5909
Mười hai tháng 500.000 0.3994
Hai năm 1.000.000 0.6001
Ba năm 1.000.000 1.1
Năm năm 500.000 1.76
Bảy năm 500.000 2.3099
Mười năm 500.000 2.8615
Mười năm năm 860.000 3.05
Hai mươi năm 1.000.000 3.33
Hai mươi năm năm 1.000.000 4
Ba mươi năm 500.000 3.5

Trường hợp còn băn khoăn chưa rõ, cần giải đáp về cách tính lãi suất trái phiếu Chính phủ, Quý vị vui lòng liên hệ TBT Việt Nam để hỗ trợ thông tin theo số 1900 6560, trân trọng!

5/5 - (5 bình chọn)