Các tôn giáo chính ở Nam Á là?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 2264 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi:

Các tôn giáo chính ở Nam Á là?

A.Hồi giáo và Phật giáo

B.Ấn Độ giáo và Hồi giáo

C.Thiên Chúa giáo và Phật giáo

D.Hồi giáo và Thiên Chúa giáo.

Đáp án đúng B.

Các tôn giáo chính ở Nam Á là Ấn Độ giáo và Hồi giáo, trước đây, Nam Á là thuộc địa của đế quốc Anh trong gần 200 năm, cung cấp nguyên liệu cho đến quốc, năm 1947 giành được độc lập, tình hình chính trị, xã hội không ổn định, nhiều xung đột giữa các tôn giáo và dân tộc.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

Dân cư khu vực Nam Á:

–  Dân số khu vực Nam Á đứng thứ 2 châu Á (năm 2001: 1356 triệu người), mật độ dân số cao nhất với khoảng 302 người/km2.

– Dân cư phân bố không đồng đều: 

+ Tập trung đông đúc ở sườn phía nam dãy Hi-ma-lay-a, đồng bằng Ấn – Hằng, dải đồng bằng ven biển dãy Gát Tây và Gát Đông.

+ Thưa thớt ở sơn nguyên Đê-can, Tây Bắc Ấn Độ và Pa-ki-xtan, sườn phía bắc dãy Hi-ma-lay-a.

– Dân cư Nam Á chủ yếu theo Ấn Độ giáo, Hồi giáo, ngoài ra còn theo Thiên Chúa giáo, Phật giáo,..Tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở Nam Á.

Đặc điểm kinh tế – xã hội khu vực Nam Á

– Trước đây, Nam Á là thuộc địa của đế quốc Anh trong gần 200 năm, cung cấp nguyên liệu cho đến quốc, năm 1947 giành được độc lập.

– Tình hình chính trị, xã hội không ổn định, nhiều xung đột giữa các tôn giáo và dân tộc.

– Các nước Nam Á có nền kinh tế đang phát triển.

– Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất.

+ Xây dựng nền công nghiệp hiện đại, phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, tinh vi, chính xác như công nghệ phần mềm, điện tử, máy tính…

+ Hai trung tâm công nghiệp quan trọng nhất là Côn-ca-ta và Mum-bai.

+ Là nước công nghiệp top 10 thế giới.

+ Thực hiện cuộc cách mạng xanh và cách mạng trắng trong nông nghiệp góp phần giải quyết được tình trạng thiếu lương thực thực phẩm.

+ Dịch vụ cũng đang phát triển (năm 2001: 48% GDP).

5/5 - (5 bình chọn)