Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á là?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 02/03/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 170 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới là những quốc gia đã cơ bản hoàn thành quá trình công nghiệp hóa. Vậy Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á là?

Câu hỏi:

Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á là?

A. Đài Loan, Xin-ga-po, Thái Lan

B. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan

C. Xin-ga-po, Nhật Bản, Hồng Kông

D. Nhật Bản, Đài Loan, Ma-lai-xi-a

Đáp án đúng là đáp án B. Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á là Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng

Nước công nghiệp mới được hiểu là những quốc gia đã cơ bản hoàn thành quá trình công nghiệp hóa, trên thế giới hiện nay, nhóm này đứng trên các nước đang phát triển nhưng xếp sau các nước phát triển.

Trong nửa cuối thế kỉ XX, nền kinh tế các nước và vùng lãnh thổ châu Á đã có nhiều chuyển biến. Dựa theo tình hình phát triển kinh tế- xã hôi của các nước và vùng lãnh thố ở châu Á vào cuối thế kỉ XX, có thể thấy trình độ phát triển giữa các nước và vùng lãnh thổ rất khác nhau. Trong đó:

+ Nhật Bản là nước phát triển cao nhất châu Á, đứng hàng thứ hai thế giới, sau Hoa Kì và là nước có nền kinh tế- xã hội phát triển toàn diện.

+ Một số nước và vùng lãnh thổ có mức độ công nghiệp hoá khá cao và nhanh như Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan… được gọi là những nước công nghiệp mới.

+ Một số nước đang phát triển có tốc độ công nghiệp hoá nhanh, song nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng như Trung Quốc, Ấn Độ, Ma-lai-xi-a, Thái Lan… Các nước này tập trung phát triển dịch vụ và công nghiệp chế biến để xuất khẩu, nhờ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A. Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á là Đài Loan, Xin-ga-po, Thái Lan là đáp án chưa chính xác. Bởi vì chỉ có Đài Loan, Xin-ga-po là hai nước công nghiệp mới còn Thái Lan là nước đang phát triển có tốc độ công nghiệp hoá nhanh, song nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng.

+ Phương án B. Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á là Xin-ga-po, Nhật Bản, Hồng Kông là đáp án chưa chính xác, bởi vì Nhật Bản là nước phát triển cao nhất châu Á, đứng hàng thứ hai thế giới, Nhật Bản không là nước có nền công nghiệp mới.

+ Phương án D. Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á là Nhật Bản, Đài Loan, Ma-lai-xi-a là đáp án sai, bởi vì chỉ có Đài Loan là nước công nghiệp mới còn Nhật Bản và Ma-lai-xi-a không phải là nước công nghiệp mới.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án B. Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á là Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan.

5/5 - (5 bình chọn)