Các nước châu Phi xuất khẩu chủ yếu?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 1365 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi:

Các nước châu Phi xuất khẩu chủ yếu?

A. Khoáng sản và nguyên liệu chưa chế biến.

B. Khoáng sản và máy móc.

C. Máy móc, thiết bị và hàng tiêu dùng.

D. Nguyên liệu chưa qua chế biến và hàng tiêu dùng.

Đáp án đúng A.

Các nước châu Phi xuất khẩu chủ yếu khoáng sản và nguyên liệu chưa chế biến, nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng do công nghiệp kém phát triển nên phần lớn các nước châu Phi phải xuất khẩu khoáng sản, nguyên liệu chưa chế biến và nhập máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Châu Phi hay Phi Châu (l’Afrique, Africa) là châu lục đứng thứ hai trên thế giới về dân số, thứ ba về diện tích với diện tích khoảng hơn 30 triệu km2 , diện tích của châu Phi sau diện tích của Châu Á – châu lục có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới và châu Mĩ với diện tích đứng thứ hai trên thế giới.

Kinh tế châu Phi là nền kinh tế lạc hậu và phát triển theo hướng chuyên môn hóa phiến diện.

Lệ phí qua kênh đào Xuy-ê là nguồn thu ngoại tệ lớn của Ai Cập.

Không chỉ vậy các nước châu Phi có hoạt động kinh tế đối ngoại tương đối đơn giản, chủ yếu là nơi cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ hàng hoá cho các nước tư bản.

Do công nghiệp kém phát triển nên phần lớn các nước châu Phi phải xuất khẩu khoáng sản, nguyên liệu chưa chế biến và nhập máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng.

Các nông sản xuất khẩu chủ yếu là cà phê, ca cao, lạc, dầu cọ, bông. Trong khi đó châu Phí vẫn phải nhập một lượng lương thực rất lớn.

 Khoảng 90% thu nhập ngoại tệ của nhiều nước ở châu Phi là nhờ xuất khẩu nông sản, khoáng sản. Từ đầu thập niên 90 của thế ki XX, nhiều nông sản và khoáng sản chủ yếu của châu Phi bị giảm giá trên thị trường thế giới, làm cho nền kinh tế nhiều nước châu Phi rơi vào khủng hoảng.

Du lịch cũng là hoạt động đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho nhiều nước ở châu Phi (Ai Cập, Kêni-a…).

5/5 - (5 bình chọn)