Các hình thức quảng cáo mỹ phẩm

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 10/01/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 71 Lượt xem

Quảng cáo mỹ phẩm là một trong những cách thức được doanh nghiệp thực hiện để khách hàng biết đến sản phẩm của mình nhiều hơn. Có nhiều hình thức quảng cáo mỹ phẩm. Đó là những hình thức nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để có lời giải đáp.

Quảng cáo mỹ phẩm là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BYT, sản phẩm mỹ phẩm được định nghĩa là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người như da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và cơ quan sinh dục ngoài hoặc răng và niêm mạc miệng. Mục đích chính khi sử dụng sản phẩm này là để làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, bảo vệ cơ thể hoặc giữ cơ thể trong điều kiện tốt.

Khoản 1 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012, Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.

Từ các quy định trên, có thể hiểu giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là việc doanh nghiệp quảng bá, mô tả và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm của mình đến công chúng thông qua các phương tiện như báo chí, truyền hình, bảng – biểu, băng rôn,…Quảng cáo có thể nhằm mục đích sinh lợi hoặc không nhằm mục đích sinh lợi.

Các hình thức quảng cáo mỹ phẩm

Pháp luật không quy định cụ thể về các hình thức quảng cáo mỹ phẩm. Tuy nhiên, pháp luật có quy định về các phương tiện quảng cáo mà doanh nghiệp có thể lựa chọn để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến công chúng. Cụ thể, đó là phượng tiện quảng cáo sau: (1) Báo chí; (2) Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác; (3) Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác; (4) Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo; (5) Phương tiện giao thông; (6) Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao; (7) Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo; (8) Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

Tương ứng với mỗi phương tiện quảng cáo sẽ có những hình thức quảng cáo mỹ phẩm khác nhau. Ví dụ, đối với phương tiện quảng cáo là báo chí doanh nghiệp có thể lựa chọn quảng cáo trên báo in, báo hình, báo nói….

Thủ tục cần thực hiện trước khi tiến hành quảng cáo

Theo quy định của pháp luật, trước khi tiến hành quảng cáo mỹ phẩm doanh nghiệp phải xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư 09/2015/TT-BYT, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là Sở Y tế nơi sản phẩm mỹ phẩm có địa chỉ trụ sở chính hoặc tại Sở Y tế nơi doanh nghiệp dự kiến tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện để quáng bá sản phẩm mỹ phẩm.

Theo đó, hồ sơ xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo bao gồm:

(i) Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT.

(ii) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;

(iii) Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

– Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;

– Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;

– Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu vừa nêu trên phải có thêm các tài liệu sau: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên. Theo đó, báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn, trình độ phù hợp với sản phẩm được quảng cáo.

–  Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã đ­ược cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.

(iv) Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

(v) Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

(vi) Và các yêu cầu khác đối với hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-BYT.

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm tại Sở Y tế nơi sản phẩm mỹ phẩm có trụ sở chính. Riêng đối với quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện thì doanh nghiệp nộp hồ sơ tại  Sở Y tế nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện (Khoản 2 Điều 12 Thông tư 09/2015/TT-BYT).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp tiến hành sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ của Sở Y tế.

Riêng đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, doanh nghiệp đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo, mẫu quảng cáo hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt cho Sở Y tế nơi tổ chức quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết.

Trường hợp có thay đổi về địa điểm, thời gian tổ chức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện so với nội dung ghi trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo, doanh nghiệp tiến hành quảng cáo phải thông báo tới Sở Y tế nơi tổ chức trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc.

Trên đây là nội dung bài viết “Hình thức quảng cáo mỹ phẩm” mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

->>> Tham khảo thêm: Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

->>> Tham khảo thêm: Giấy phép mạng xã hội

->>> Tham khảo thêm: Đăng ký khuyến mại