Các hình thức kỷ luật lao động

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 07/03/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 519 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Kỷ luật lao động nói chung và các hình thức xử lý kỷ luật lao động nói riêng là nội dung ngày càng nhận được sự quan tâm từ người lao động và người sử dụng lao động. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ gửi tới bạn đọc một số thông tin hữu ích có liên quan đến những vấn đề này, mời Quý vị theo dõi:

Kỷ luật lao động là gì?

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định theo quy định tại điều 117, Bộ luật Lao động 2019.

Trong đó, nội quy lao động là những quy định liên quan đến hệ thống lao động, quản lý lao động được người sử dụng lao động xây dựng và ban hành tại nơi làm việc dựa trên quy định của pháp luật và những văn bản khác có liên quan. Nội quy lao động bao gồm các nội dung về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, về vấn đề an toàn vệ sinh lao động và các quy định khác nhằm đảm bảo trật tự tại nơi làm việc

Nội quy lao động bao gồm những thông tin mang tính bắt buộc mà người sử dụng lao động và người lao động pahir tuân theo, là sơ cở để thực hiện các công việc một cách tốt nhất và nhanh chóng nhất.

Một người vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm nội quy mà người sử dụng lao động đã xác định thì tùy thuộc theo mức độ vi phạm và tính chất của hành vi vi phạm màngười lao động này sẽ bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật lao động khác nhau.

Các hình thức kỷ luật lao động

Theo điều 124, Bộ luật lao động 2019 thì có các hình thức kỷ luật lao động như sau:

– Khiển trách

Đây là hình thức luật nhẹ nhất được quy định tại Bộ luật lao động để xử lý người vi phạm kỷ luật lao động. Người sử dụng lao động sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật khiển trách đối với người lao động khi ngươi lao động có những hành vi như làm việc riêng trong giờ làm việc, tác phong trang phục không đúng quy định, để nơi làm việc bừa bãi,…

– Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng

Hình thức này được áp dụng đối vối người lao động có nhuwngc hnahf vi vi phạm kỷ luật đã được quy định tại nội quy lao động. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn áp dụng hình thức kỷ luật như cách chức. Tuy nhiên, nếu xét thấy hành vi vi phạm của người lao động chưa đến mức phải áp dụng hình thức này thì người sử dụng lao động sẽ lựa chọn hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng.

Ví dụ như chị T đi làm muộn 40 mà trong nội quy lao động có quy định nếu người lao động đi làm muộn quá 40 phút thì người sử dụng lao động có thể áp dụng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc cách chức. Trong tình thuống này, người sử dụng có thể không cách chức chị T mà chỉ áp dụng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng đối với chị T.

– Cách chức

Cách chức là việc mà người sử dụng lao động hay người có thẩm quyền ra quyền quyết định cho người đang được bổ nhiệm đang giữ một vị trí nhất định sẽ không được giữ chức vụ đó nữa do vi phạm kỷ luật lao động và  quyền hạn của người lao động không còn xứng đáng với sự tín nhiệm mà người sử dụng lao động giao.

– Sa thải

Là hình thức kỷ luật mà khi bị áp dụng hình thức này, quan hệ lao động của người lao động sẽ bị chấm dứt, đồng nghĩa với người lao động sẽ không được tiếp tục làm việc nữa.

Quy trình xử lý kỷ luật lao động?

Quy trình xử lý kỷ luật lao động được quy định rõ tại văn bản pháp luật về lao động. Cụ thể, tại điều 30, văn bản hợp nhất nghị định 05/2015/NĐ-CP và nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động như sau:

Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật lao động được quy định như sau:

1. Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm, thông báo đến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người lao động là người dưới 18 tuổi để tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

2. Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi phạm đã xảy ra, có đủ căn cứ chứng minh được lỗi của người lao động và trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thực hiện như sau:

a) Người sử dụng lao động thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến thành phần tham dự quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 123 của Bộ luật lao động, đảm bảo các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp và tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động khi có sự tham gia của các thành phần thông báo.

b) Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, thành phần tham dự quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 123 của Bộ luật lao động phải xác nhận tham dự cuộc họp. Trường hợp không tham dự phải thông báo cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Trường hợp một trong các thành phần quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 123 của Bộ luật lao động không xác nhận tham dự cuộc họp, hoặc nêu lý do không chính đáng, hoặc đã xác nhận tham dự nhưng không đến họp thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành xử lý kỷ luật lao động.

3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp. Trường hợp một trong các thành viên đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

4. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động.

5. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo Điều 124 của Bộ luật lao động. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được gửi đến người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người dưới 18 tuổi và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Tư vấn hình thức kỷ luật lao động qua tổng đài 19006560

Nếu như quý khách càn tư vấn them về Các hình thức kỷ luật lao động hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, xin vui lòng gọi điện đến tổng đài 19006560 để được chúng tôi tư vấn.

->>>> Tham khảo thêm: Giấy phép lao động

5/5 - (6 bình chọn)